Állásajánlatok

A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság Vezetője az alábbi munkakörök betöltésére vár jelentkezőket: vizsgáló, nyomozó, szolgálatirányító parancsnok, járőrparancsnok, járőrvezető, járőr

Bűnügyi Osztály Gazdaságvédelmi Alosztály állományába: nyomozó (tiszthelyettes)

Munkavégzés helye: 1096 Budapest, Haller u. 7-9.

Jogviszony tartalma: határozatlan idejű hivatásos szolgálati jogviszony

Iskolai végzettség: középfokú végzettség, rendészeti szakközépiskola, valamint beosztásnak megfelelő szakképesítés ráépülés

Munkarend: vezényléses

Ruhanorma: polgári

Besorolás: Tiszthelyettesi besorolási osztály D besorolási kategória

Feltétel: rendőrség állományában fennálló hivatásos jogviszonyban eltöltött 8 év

Érdeklődni: dr. Sallay Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes (49-110)

                   Viczián Judit humánigazgatási ügyintéző (49-103)

 

Vizsgálati Osztály állományába: vizsgáló (tiszthelyettes)

Munkavégzés helye: 1096 Budapest, Haller u. 7-9.

Jogviszony tartalma: határozatlan idejű hivatásos szolgálati jogviszony

Iskolai végzettség: középfokú végzettség, rendészeti szakközépiskola, valamint beosztásnak megfelelő szakképesítés ráépülés

Munkarend: vezényléses

Ruhanorma: polgári

Besorolás: Tiszthelyettesi besorolási osztály D besorolási kategória

Feltétel: rendőrség állományában fennálló hivatásos jogviszonyban eltöltött 8 év

Érdeklődni: dr. Sallay Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes (49-110)

                   Viczián Judit humánigazgatási ügyintéző (49-103)

A nyomozó illetve vizsgáló beosztás betöltésére rendészeti területről is várunk jelentkezőket.

 

Rendészeti Osztály Járőrszolgálati Alosztály állományába: szolgálatirányító parancsnok

Munkavégzés helye: 1096 Budapest, Haller u. 7-9.

Jogviszony tartalma: határozatlan idejű hivatásos szolgálati jogviszony

Iskolai végzettség: középfokú végzettség, rendészeti szakközépiskola, valamint beosztásnak megfelelő szakképesítés ráépülés (szolgálatirányító parancsnok szaktanfolyam)

Munkarend: vezényléses

Ruhanorma: rendőri egyen

Besorolás: Tiszthelyettesi besorolási osztály E besorolási kategória

Feltétel: rendőrség állományában fennálló hivatásos jogviszonyban eltöltött 12 év

Érdeklődni: Fórizs Sándor r. őrnagy rendészeti osztályvezető (49-720)

                   Viczián Judit humánigazgatási ügyintéző (49-103)

 

Rendészeti Osztály Járőrszolgálati Alosztály állományába: járőrparancsnok

Munkavégzés helye: 1096 Budapest, Haller u. 7-9.

Jogviszony tartalma: határozatlan idejű hivatásos szolgálati jogviszony

Iskolai végzettség: középfokú végzettség, rendészeti szakközépiskola, valamint beosztásnak megfelelő szakképesítés ráépülés

Munkarend: vezényléses

Ruhanorma: rendőri egyen

Besorolás: Tiszthelyettesi besorolási osztály C besorolási kategória

Feltétel: rendőrség állományában fennálló hivatásos jogviszonyban eltöltött 4 év

Érdeklődni: Fórizs Sándor r. őrnagy rendészeti osztályvezető (49-720)

                   Viczián Judit humánigazgatási ügyintéző (49-103)

 

Rendészeti Osztály Járőrszolgálati Alosztály állományába: járőrvezető

 

Munkavégzés helye: 1096 Budapest, Haller u. 7-9.

Jogviszony tartalma: határozatlan idejű hivatásos szolgálati jogviszony

Iskolai végzettség: középfokú végzettség, rendészeti szakközépiskola

Munkarend: vezényléses

Ruhanorma: rendőri egyen

Besorolás: Tiszthelyettesi besorolási osztály B besorolási kategória

Feltétel: rendőrség állományában fennálló hivatásos jogviszony

Érdeklődni: Fórizs Sándor r. őrnagy rendészeti osztályvezető (49-720)

                   Viczián Judit humánigazgatási ügyintéző (49-103)

 

Rendészeti Osztály Járőrszolgálati Alosztály állományába: járőr

 

Munkavégzés helye: 1096 Budapest, Haller u. 7-9.

Jogviszony tartalma: határozatlan idejű hivatásos szolgálati jogviszony

Iskolai végzettség: középfokú végzettség, rendészeti szakközépiskola

Munkarend: vezényléses

Ruhanorma: rendőri egyen

Besorolás: Tiszthelyettesi besorolási osztály A besorolási kategória

Feltétel: rendőrség állományában fennálló hivatásos jogviszony

Érdeklődni: Fórizs Sándor r. őrnagy rendészeti osztályvezető (49-720)

                   Viczián Judit humánigazgatási ügyintéző (49-103)

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium Igazgatója a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. § alapján pályázatot hirdet Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium Oktatási Szervek Szakmai Ismereti Szakcsoport Tanár beosztás ellátására

Betöltendő beosztás, besorolás: tanár I/C.
A beosztás ellátása: Miniszteri vezénylés alapján történik                       
Munkaidőrend: Hivatali
Ruhanorma: egyenruha
A munkavégzés helye: Pest megye, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Alapvető feladata a tanulók oktatása és nevelése, melynek keretében közvetlenül végzi a bűnügyi ismeretek, jogi ismeretek, valamint a rendészeti igazgatási ismeretek tantárgynak megfelelő kidolgozó, oktató, nevelő és egyéb tevékenységet.
 • Jegyzeteket, tansegédleteket, tantárgyi tájékoztatókat, óravázlatokat, egyéb információ- és ismerethordozókat készít.
 • Az iskolán folyó képzésekhez kapcsolódó modulzáró, félévzáró, tanévzáró szaktanfolyami záróvizsgák, valamint szakképesítő vizsgák végrehajtásában részt vesz.
 • Az iskolaigazgató külön megbízása alapján osztályfőnöki feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Rendőrtiszti Főiskola vagy Nemzetvédelmi Egyetem
 • magyar állampolgárság,
 • kifogástalan életvitel,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság,
 • a Hszt. 280. § (1) bekezdés a)-e) pontja alapján meghatározott szolgálati idő megléte (5 év).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendvédelmi szervnél szerzett legalább 2 éves bűnügyi szakmai tapasztalat,
 • pedagógiai végzettség és gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó részletes szakmai és általános önéletrajzát,
 • iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok másolatát,
 • nyilatkozatot arról, hogy fegyelmi és büntetőeljárás nem folyik ellene, hatálya alatt nem áll és a személyi anyagába történő betekintéshez hozzájárul.


A munkakör betölthetőségének időpontja: a felettes szerv engedélyét követően kerülhet sor, legkorábban 2017.szeptember 01-ei hatállyal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 07.
A pályázati kiírással kapcsolatosan szakmai tájékoztatást Mándi József r. alezredes osztályvezető úr ad, a 06 1 391 35 65 (BM 38-170) telefonszámon. Személyzeti kérdésekben felvilágosítást ad Dr. Békésiné Sóti Orsolya c. r. alezredes asszony a 06 1 391 35 43 (BM 38-010) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szeker Bernadett r. őrnagy részére a  szeker.bernadett@arszki.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az elbírálást a szakgimnázium igazgatója által megbízott bizottság végzi. A bíráló bizottság a beküldött pályázatok alapján meghallgatást tart 2017. július 12-én.
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.
A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • ORFK honlapja
 • arszki.hu  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszki.hu honlapon szerezhet.

 

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
ellátási (ruházati) előadó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű.                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Az ellátási szakterülethez tartozó ügyek intézése, koordinálása.
 • A ruházati szakterülethez tartozó feladatok önálló intézése és feldolgozása.
 • Ruházati anyagok megrendelése, nyilvántartása.
 • Leltárkor, rovancsolásoknál raktáros, leltározók segítése.
 • Raktári rend kialakításában való aktív közreműködés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

 • Középfokú végzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • Egészségi és pszichológiai alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendvédelmi szervezetnél szerzett - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
 • Raktározással (műszaki, ruházati) kapcsolatos tapasztalat.
 • Rendvédelmi szervezetnél ruházati ellátással kapcsolatos tapasztalat.
 • Munkavédelmi előadó végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány,
 • végzettséget, képzettségeket tanúsító okiratok fénymásolata,
 • nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 01-én tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 12.
Pályázati meghallgatás ideje: 2017. július 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bankó Imre Ellátási és Fenntartási Osztály vezető nyújt, a 06 1 391 35 91, 06-70/491-7837, (BM 39-155) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Görbe Judit részére a gorbe.judit@arszki.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az elbírálást a szakgimnázium igazgatója által megbízott bizottság végzi. Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • ORFK honlapja
 • arszki.hu.
 • arszg.hu
 • közigállás.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszki.hu és az arszg.hu honlapon szerezhet.

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Igazgatója

pályázatot hirdet

a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Rendészeti Igazgatóság

Rendészeti Főosztály

Utasbiztonsági Osztály állományába

 

járőrvezető

(besorolás: TH/C)

munkakör betöltésére.

 

A pályázatra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján, hivatásos szolgálati viszonyban álló munkavállalók jelentkezhetnek, akik rendelkeznek a beosztás betöltéséhez szükséges Hszt-ben meghatározott követelményekkel.

 

A betöltendő munkakörben ellátandó feladatok:

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén szolgálati feladatait a vonatkozó normákban, valamint az eligazításon meghatározottak szerint végre hajtja, a légiközlekedés védelmi ellenőrzési feladatokat ellátó személyek szakmai felügyeletét, valamint fegyveres biztosítását. A járőrútirányban foglaltak és az eligazításon meghatározottak alapján fenntartja a közrendet, közbiztonságot, kiemelt figyelemmel és körültekintéssel eljár az elhagyott és gazdátlan csomagokkal kapcsolatban. A jogszabályban meghatározott tiltott tárgyak előtalálása esetén intézkedik. Részt vesz a védett személyek, valamint a veszélyeztetett járatok nyílt rendőri biztosításában. Intézkedni az észlelt, vagy tudomására jutott jogsértő cselekmények megszüntetésére.

 

Bérezés:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) szerint.

 

A pályázat feltétele:

 • Rendőr-főkapitányság területi vagy helyi szerveinél járőrvezető vagy ennél magasabb tiszthelyettesi beosztás betöltése;
 • rendészeti szakközépiskolai végzettség, rendőri szakképesítés megléte;
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság;   
 • pszichikai alkalmasság;
 • fizikai alkalmasság (legalább „Jó” minősítéssel), tartós fizikai terhelés tűrése;
 • jelentkező vállalja 400 órás védelmi ellenőri tanfolyam eredményes elvégzését, valamint az éves ismétlő tanfolyam elvégzését, eredményes ismétlő vizsga letételét;
 • „B” kategóriás vezetői engedély.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol, német, francia, illetve az Európai Unió más hivatalos idegen nyelvének ismerete, illetve a fenti nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga megléte;
 • emelt szintű vezetéstechnikai képzés megléte;
 • kiváló fizikai alkalmasság.

 

 

 

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A beosztás legkorábban 2017. szeptember 01-től tölthető be. A kinevezés határozatlan időre szól.

 

A pályázat beérkezésének végső határideje: 2017. július 31.

 

Szolgálati hely: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területe)

 

Munkaidőrend: kombinált (II. számú váltásos, vezényléses) szolgálati időrendszer szerint

 

Ruhanorma: egyenruha

 

Pályázati dokumentumok:

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, szakmai végzettségéről szóló bizonyítványainak fénymásolatát, jelenlegi és korábbi munkahelyeit és munkaköreit, esetleges fegyelmi fenyítéseinek és büntetéseinek, valamint hasonló – esetlegesen – folyamatban lévő eljárásainak megjelölését, valamint személyes adatait és elérhetőségeit.

 

A pályázat benyújtható:

 • személyesen a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat titkárságán,
  postai úton a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének címezve (1675 Budapest, Pf. 10),
 • telefaxon (BM: 37-082 vagy +36(1)/296-0682);
 • elektronikusan (balazsj@rri.police.hu elektronikus levelezési címre).

 

A beosztásra és munkakörre vonatkozó bővebb felvilágosítást Nagy Sándor r. alezredes utasbiztonsági osztályvezető adhivatali munkaidőben –03-1/37-500 BM számon.

 

A pályázót a szakmai vezetők írásban vagy telefonon értesítik döntésükről A beérkezett érvényes pályázatokat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója az általa kijelölt szakmai bizottság véleménye alapján bírálja el. Az érvénytelen, feltételeknek nem megfelelő, illetve határidőn túl benyújtott pályázatokat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat szolgálatvezetője, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Igazgatója

pályázatot hirdet

a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Rendészeti Igazgatóság

Rendészeti Főosztály

Utasbiztonsági Osztály állományába

 

járőr

(besorolás: TH/B)

munkakör betöltésére.

 

A pályázatra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján, hivatásos szolgálati viszonyban álló munkavállalók jelentkezhetnek, akik rendelkeznek a beosztás betöltéséhez szükséges Hszt-ben meghatározott követelményekkel.

 

A betöltendő munkakörben ellátandó feladatok:

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén szolgálati feladatait a vonatkozó normákban, valamint az eligazításon meghatározottak szerint végre hajtja, a légiközlekedés védelmi ellenőrzési feladatokat ellátó személyek szakmai felügyeletét, valamint fegyveres biztosítását. A járőrútirányban foglaltak és az eligazításon meghatározottak alapján fenntartja a közrendet, közbiztonságot, kiemelt figyelemmel és körültekintéssel eljár az elhagyott és gazdátlan csomagokkal kapcsolatban. A jogszabályban meghatározott tiltott tárgyak előtalálása esetén intézkedik. Részt vesz a védett személyek, valamint a veszélyeztetett járatok nyílt rendőri biztosításában. Intézkedni az észlelt, vagy tudomására jutott jogsértő cselekmények megszüntetésére.

 

Bérezés:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) szerint.

 

A pályázat feltétele:

 • Rendőr-főkapitányság területi vagy helyi szerveinél hivatásos szolgálati jogviszony megléte;
 • rendészeti szakközépiskolai végzettség, rendőri szakképesítés megléte;
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság;   
 • pszichikai alkalmasság;
 • fizikai alkalmasság (legalább „Jó” minősítéssel), tartós fizikai terhelés tűrése;
 • jelentkező vállalja 400 órás védelmi ellenőri tanfolyam eredményes elvégzését, valamint az éves ismétlő tanfolyam elvégzését, eredményes ismétlő vizsga letételét;
 •  „B” kategóriás vezetői engedély.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol, német, francia, illetve az Európai Unió más hivatalos idegen nyelvének ismerete, illetve a fenti nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga megléte;
 • emelt szintű vezetéstechnikai képzés megléte;
 • kiváló fizikai alkalmasság.

 

 

 

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A beosztás legkorábban 2017. szeptember 01-től tölthető be. A kinevezés határozatlan időre szól.

 

A pályázat beérkezésének végső határideje: 2017. július 31.

 

Szolgálati hely: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területe)

 

Munkaidőrend: kombinált (II. számú váltásos, vezényléses) szolgálati időrendszer szerint

 

Ruhanorma: egyenruha

 

Pályázati dokumentumok:

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, szakmai végzettségéről szóló bizonyítványainak fénymásolatát, jelenlegi és korábbi munkahelyeit és munkaköreit, esetleges fegyelmi fenyítéseinek és büntetéseinek, valamint hasonló – esetlegesen – folyamatban lévő eljárásainak megjelölését, valamint személyes adatait és elérhetőségeit.

 

A pályázat benyújtható:

 • személyesen a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat titkárságán,
  postai úton a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének címezve (1675 Budapest, Pf. 10),
 • telefaxon (BM: 37-082 vagy +36(1)/296-0682);
 • elektronikusan (balazsj@rri.police.hu elektronikus levelezési címre).

 

A beosztásra és munkakörre vonatkozó bővebb felvilágosítást Nagy Sándor r. alezredes utasbiztonsági osztályvezető adhivatali munkaidőben –03-1/37-500 BM számon.

 

A pályázót a szakmai vezetők írásban vagy telefonon értesítik döntésükről A beérkezett érvényes pályázatokat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója az általa kijelölt szakmai bizottság véleménye alapján bírálja el. Az érvénytelen, feltételeknek nem megfelelő, illetve határidőn túl benyújtott pályázatokat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat szolgálatvezetője, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Igazgatója

pályázatot hirdet

a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Rendészeti Igazgatóság

Rendészeti Főosztály

Közrendvédelmi Osztály állományába

 

járőrvezető

(besorolás: TH/C)

munkakör betöltésére.

 

 

A pályázatra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján, hivatásos szolgálati viszonyban álló munkavállalók jelentkezhetnek, akik rendelkeznek a beosztás betöltéséhez szükséges Hszt-ben meghatározott követelményekkel.

 

A betöltendő munkakörben ellátandó feladatok:

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén szolgálati feladatait a vonatkozó normákban, valamint az eligazításon meghatározottak szerint, a jóváhagyott útirány-tervek, őrutasítások alapján hajtja végre. Meghatározott szolgálati helyén a közbiztonságot fenntartja, kiszűri a gyanús személyeket, megelőzi a jogellenes cselekmények elkövetését, intézkedik az észlelt, vagy tudomására jutott jogsértő cselekmények esetén. Védett személyek, veszélyeztetett járatok biztosításában részt vesz, rendkívüli esemény, kényszerhelyzet esetén ellátja a részére meghatározott feladatokat.

 

Bérezés:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) szerint.

 

A pályázat feltétele:

 • Rendőr-főkapitányság területi vagy helyi szerveinél járőrvezető vagy ennél magasabb tiszthelyettesi beosztás betöltése;
 • rendészeti szakközépiskolai végzettség, rendőri szakképesítés megléte;
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság;   
 • pszichikai alkalmasság;
 • fizikai alkalmasság (legalább „Jó” minősítéssel), tartós fizikai terhelés tűrése;
 • „B” kategóriás vezetői engedély.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol, német, francia, illetve az Európai Unió más hivatalos idegen nyelvének ismerete, illetve a fenti nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga megléte;
 • emelt szintű vezetéstechnikai képzés megléte;
 • kiváló fizikai alkalmasság.

 

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A beosztás legkorábban 2017. szeptember 01-től tölthető be. A kinevezés határozatlan időre szól.

 

A pályázat beérkezésének végső határideje: 2017. július 31.

 

Szolgálati hely: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területe)

 

Munkaidőrend: kombinált (II. számú váltásos, vezényléses) szolgálati időrendszer szerint

 

Ruhanorma: egyenruha

 

Pályázati dokumentumok:

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, szakmai végzettségéről szóló bizonyítványainak fénymásolatát, jelenlegi és korábbi munkahelyeit és munkaköreit, esetleges fegyelmi fenyítéseinek és büntetéseinek, valamint hasonló – esetlegesen – folyamatban lévő eljárásainak megjelölését, valamint személyes adatait és elérhetőségeit.

 

A pályázat benyújtható:

 • személyesen a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat titkárságán,
  postai úton a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének címezve (1675 Budapest, Pf. 10),
 • telefaxon (BM: 37-082 vagy +36(1)/296-0682);
 • elektronikusan (balazsj@rri.police.hu elektronikus levelezési címre).

 

A beosztásra és munkakörre vonatkozó bővebb felvilágosítást Dr. Csapó Gábor r. alezredes közrendvédelmi osztályvezető adhivatali munkaidőben –03-1/37-600 BM számon.

 

A pályázót a szakmai vezetők írásban vagy telefonon értesítik döntésükről A beérkezett érvényes pályázatokat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója az általa kijelölt szakmai bizottság véleménye alapján bírálja el. Az érvénytelen, feltételeknek nem megfelelő, illetve határidőn túl benyújtott pályázatokat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat szolgálatvezetője, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Igazgatója

pályázatot hirdet

a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Rendészeti Igazgatóság

Rendészeti Főosztály

Közrendvédelmi Osztály állományába

 

járőr

(besorolás: TH/B)

munkakör betöltésére.

 

 

A pályázatra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján, hivatásos szolgálati viszonyban álló munkavállalók jelentkezhetnek, akik rendelkeznek a beosztás betöltéséhez szükséges Hszt-ben meghatározott követelményekkel.

 

A betöltendő munkakörben ellátandó feladatok:

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén szolgálati feladatait a vonatkozó normákban, valamint az eligazításon meghatározottak szerint, a jóváhagyott útirány-tervek, őrutasítások alapján hajtja végre. Meghatározott szolgálati helyén a közbiztonságot fenntartja, kiszűri a gyanús személyeket, megelőzi a jogellenes cselekmények elkövetését, intézkedik az észlelt, vagy tudomására jutott jogsértő cselekmények esetén. Védett személyek, veszélyeztetett járatok biztosításában részt vesz, rendkívüli esemény, kényszerhelyzet esetén ellátja a részére meghatározott feladatokat.

 

Bérezés:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) szerint.

 

A pályázat feltétele:

 • Rendőr-főkapitányság területi vagy helyi szerveinél hivatásos szolgálati jogviszony megléte;
 • rendészeti szakközépiskolai végzettség, rendőri szakképesítés megléte;
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság;   
 • pszichikai alkalmasság;
 • fizikai alkalmasság (legalább „Jó” minősítéssel), tartós fizikai terhelés tűrése;
 • „B” kategóriás vezetői engedély.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol, német, francia, illetve az Európai Unió más hivatalos idegen nyelvének ismerete, illetve a fenti nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga megléte;
 • emelt szintű vezetéstechnikai képzés megléte;
 • kiváló fizikai alkalmasság.

 

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A beosztás legkorábban 2017. szeptember 01-től tölthető be. A kinevezés határozatlan időre szól.

 

A pályázat beérkezésének végső határideje: 2017. július 31.

 

Szolgálati hely: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területe)

 

Munkaidőrend: kombinált (II. számú váltásos, vezényléses) szolgálati időrendszer szerint

 

Ruhanorma: egyenruha

 

Pályázati dokumentumok:

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, szakmai végzettségéről szóló bizonyítványainak fénymásolatát, jelenlegi és korábbi munkahelyeit és munkaköreit, esetleges fegyelmi fenyítéseinek és büntetéseinek, valamint hasonló – esetlegesen – folyamatban lévő eljárásainak megjelölését, valamint személyes adatait és elérhetőségeit.

 

A pályázat benyújtható:

 • személyesen a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat titkárságán,
  postai úton a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének címezve (1675 Budapest, Pf. 10),
 • telefaxon (BM: 37-082 vagy +36(1)/296-0682);
 • elektronikusan (balazsj@rri.police.hu elektronikus levelezési címre).

 

A beosztásra és munkakörre vonatkozó bővebb felvilágosítást Dr. Csapó Gábor r. alezredes közrendvédelmi osztályvezető adhivatali munkaidőben –03-1/37-600 BM számon.

 

A pályázót a szakmai vezetők írásban vagy telefonon értesítik döntésükről A beérkezett érvényes pályázatokat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója az általa kijelölt szakmai bizottság véleménye alapján bírálja el. Az érvénytelen, feltételeknek nem megfelelő, illetve határidőn túl benyújtott pályázatokat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat szolgálatvezetője, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Igazgatója

pályázatot hirdet

a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

Rendészeti Igazgatóság

Rendészeti Főosztály

Határrendészeti Osztály állományába

 

járőr

(besorolás: TH/B)

munkakör betöltésére.

 

 

A pályázatra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján, hivatásos szolgálati viszonyban álló munkavállalók jelentkezhetnek, akik rendelkeznek a beosztás betöltéséhez szükséges Hszt-ben meghatározott követelményekkel.

 

A betöltendő munkakörben ellátandó feladatok:

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén szolgálati feladatait a vonatkozó normákban, valamint az eligazításon meghatározottak szerint hajtja végre, a határforgalom ellenőrzése, az államhatáron határátlépésre jelentkező személyek úti okmánya érvényességének ellenőrzése, kezelése során. Ellátja a deportált, visszairányított, menekültkérelmet benyújtó személyek felügyeletét. Végzi a külföldiek légi úton történő toloncolását. Végrehajtja a személyes szabadságukban korlátozott személyek őrzését és kísérését, továbbá az ideiglenes határnyitások végrehajtását. Járőrtevékenységet végez a repülőtér nyilvános és tranzit területein.

 

Bérezés:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) szerint.

 

A pályázat feltétele:

 • Rendőr-főkapitányság területi vagy helyi szerveinél hivatásos szolgálati jogviszony megléte;
 • rendészeti szakközépiskolai végzettség, rendőri szakképesítés megléte; határrendész képesítés és minimum 1 év útlevélkezelői gyakorlat;
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság;   
 • pszichikai alkalmasság;
 • fizikai alkalmasság;
 • „B” kategóriás vezetői engedély.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol, német, francia, illetve az Európai Unió más hivatalos idegen nyelvének ismerete, illetve a fenti nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga megléte;
 • emelt szintű vezetéstechnikai képzés megléte;
 • kiváló fizikai alkalmasság.

 

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A beosztás legkorábban 2017. szeptember 01-től tölthető be. A kinevezés határozatlan időre szól.

 

A pályázat beérkezésének végső határideje: 2017. július 31.

 

Szolgálati hely: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területe)

 

Munkaidőrend: kombinált (II. számú váltásos, vezényléses) szolgálati időrendszer szerint

 

Ruhanorma: egyenruha

 

Pályázati dokumentumok:

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, szakmai végzettségéről szóló bizonyítványainak fénymásolatát, jelenlegi és korábbi munkahelyeit és munkaköreit, esetleges fegyelmi fenyítéseinek és büntetéseinek, valamint hasonló – esetlegesen – folyamatban lévő eljárásainak megjelölését, valamint személyes adatait és elérhetőségeit.

 

A pályázat benyújtható:

 • személyesen a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat titkárságán,
  postai úton a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének címezve (1675 Budapest, Pf. 10),
 • telefaxon (BM: 37-082 vagy +36(1)/296-0682);
 • elektronikusan (balazsj@rri.police.hu elektronikus levelezési címre).

 

A beosztásra és munkakörre vonatkozó bővebb felvilágosítást Pozsgai Tamás r. őrnagy határrendészeti osztályvezető adhivatali munkaidőben –03-1/37-700 BM számon.

 

A pályázót a szakmai vezetők írásban vagy telefonon értesítik döntésükről A beérkezett érvényes pályázatokat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója az általa kijelölt szakmai bizottság véleménye alapján bírálja el. Az érvénytelen, feltételeknek nem megfelelő, illetve határidőn túl benyújtott pályázatokat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat szolgálatvezetője, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály vezetője felvételt hirdet a Gazdaságvédelmi Osztály állományába nyomozótiszt beosztás betöltésére

 

 

Munkahely megnevezése:                                       Budapesti Rendőr-főkapitányság

 

Címe:                                                                             1027 Budapest, Gyorskocsi u. 31.

Besorolás:  TI/B

Bérezés: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerint

Feladatok:

 • részt vesz a Gazdaságvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó nyomozati feladok ellátásában,
 • szükség esetén koordinációt végez az ügyészséggel és társhatóságokkal,
 • akciókban és realizálások során a szükséges feladatok végrehajtása.

Beosztás betöltésének feltételei:

 • rendőrség állományában tiszti beosztásban fennálló hivatásos jogviszony
 • egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmasság az 57/2009. (X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletben foglaltak szerint,
 • nem áll fegyelmi vagy büntetőeljárás hatálya alatt,
 • nyomozói, vizsgálói szakterületen szerzett legalább 5 éves gyakorlat

Beosztás betöltésénél előnyt jelent:

 •  „B” kategóriás gépjárművezetői engedély és ügyintézői vizsga,
 • felhasználói szintű számítógépes, RZS ismeretek
 • angol nyelv ismerete
 • gazdaságvédelmi területes szerzett tapasztalat

Elvárások:

 • munkabíró képesség,
 • pontosság, megbízható precíz munkavégzés
 • rugalmasság
 • kommunikációs készség 
 • képesség az önálló munkavégzésre 

A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet:

            név:          dr. Szilágyi Gábor r. alezredes

                            BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály  

Tel.:06-20-407-9258 BM: 66-507

SzilagyiG@budapest.police.hu

A BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály vezetője felvételt hirdet a Gazdaságvédelmi Osztály állományába főnyomozói beosztás betöltésére

 

 

Munkahely megnevezése:                                       Budapesti Rendőr-főkapitányság

 

Címe:                                                                             1027 Budapest, Gyorskocsi u. 31.

Besorolás:  TI/C

Bérezés: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerint

Feladatok:

 • részt vesz a Gazdaságvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó nyomozati feladok ellátásában
 • számítógépes ismeretek birtokában szakirányítási tevékenységet végez
 • akciókban és realizálások során a szükséges feladatok végrehajtása

Beosztás betöltésének feltételei:

 • rendőrség állományában tiszti beosztásban fennálló hivatásos jogviszony
 • egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmasság az 57/2009. (X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletben foglaltak szerint,
 • nem áll fegyelmi vagy büntetőeljárás hatálya alatt,
 • legalább 4 év szolgálati jogviszony,
 • nyomozói, vizsgálói szakterületen szerzett legalább 5 éves gyakorlat

Beosztás betöltésénél előnyt jelent:

 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély és ügyintézői vizsga,
 • felhasználói szintű számítógépes, RZS ismeretek
 • angol nyelv ismerete
 • gazdaságvédelmi tapasztalat

Elvárások:

 • munkabíró képesség,
 • pontosság, megbízható munkavégzés
 • informatikai ismeretek

A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet:

            név:          dr. Szilágyi Gábor r. alezredes

                            BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály  

Tel.:06-20-407-9258 BM: 66-507

SzilagyiG@budapest.police.hu