Állásajánlatok

 

A Pásztói Rendőrkapitányság mb. vezetője pályázatot hirdet a Pásztói Rendőrkapitányság Rendőrőrs Kálló (osztály jogállású) állományába 1 fő járőr beosztás betöltésére.

 

Jogviszony időtartama:                      határozatlan idejű hivatásos szolgálati jogviszony

Munkavégzés helye:                          2175 Kálló, Szent István király utca 8.

Besorolása:                                         TH /A

Rendfokozati minimum-maximum:   őrmester-főtörzsőrmester

Hivatásos pótlék:                               100 %

Ruhanorma:                                        rendőri egyen

Munkarendje:                                     vezényléses

 

A beosztással járó feladatok rövid leírása:

 

Az őr- és járőrszolgálati tevékenység  során a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének biztosítása. Akciókban, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti intézkedésekben való aktív részvétel. Bűncselekmények megelőzése, megszakítása, az elkövetők elfogása, előállítása. Közúti közlekedési balesetek során végrehajtandó rendőri intézkedések ellátása. Bűncselekmények esetén helyszínbiztosítási, adatgyűjtési, tanúkutatási feladatok ellátása.

 

A munkakör betöltésének alapvető feltételei:

 

- Rendőrség állományában fennálló hivatásos jogviszony,

- középiskolai végzettség (érettségi),

- rendőr tiszthelyettes rendészeti szakképzettség,

- egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmasság az 57/2009. (X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletben foglaltak szerint,

- nem áll fegyelmi-, büntető- vagy méltatlansági eljárás hatálya, vagy kiszabott szankció hatálya alatt,

- „B” kategóriás gépjárművezetői engedély,

-  felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

 

Előnyt jelent: 

 

Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség.

 

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

A pályázó részletes szakmai önéletrajzát, szakmai végzettségéről szóló bizonyítványainak fénymásolatát, jelenlegi és korábbi munkahelyeit és munkaköreit, esetleges fegyelmi fenyítéseinek és büntetéseinek adatait, valamint hozzájáruló nyilatkozatát a személyi anyagba történő betekintéshez, illetve személyes adatait és elérhetőségeit.

 

A pályázat benyújtásának határideje:                        2017. szeptember 12.

A pályázat elbírálásának határideje:              2017. szeptember  20.

 

A beosztásba történő kinevezés legkorábbi várható ideje:   2017. november 01.

 

A pályázatot a Pásztói Rendőrkapitányság mb. vezetőjének címezve, az alábbi címre kell benyújtani: Pásztói Rendőrkapitányság, 3060 Pásztó, Fő út 93-95.

 

A beosztásra vonatkozó felvilágosítást Dr. Tündik Győző r. alezredes őrsparancsnok ad - hivatali munkaidőben - a 06-20-444-1264-as mobil, illetve a  03-31-63-71-es BM telefonszámon.

 

A pályázat benyújtását követően személyes beszélgetésre, meghallgatásra kerül sor. A pályázót a meghallgatást követően írásban értesítik a döntésről, legkésőbb a pályázat elbírálására nyitva álló határidő leteltét követő 30 napon belül. A beérkezett érvényes pályázatokat a Pásztói Rendőrkapitányság mb. vezetője bírálja el. Az érvénytelen, feltételeknek nem megfelelő, illetve határidőn túl benyújtott pályázatokat a Pásztói Rendőrkapitányság mb. vezetője érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság állományába rendszeresített

szolgálatirányító parancsnok beosztás betöltésére

 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság Vezetője pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

A pályázatot kiíró szervezeti egység megnevezése, székhelye, címe: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság, székhelye: Csongrád, címe: 6640 Csongrád, Pacsirta utca 1-5.

Szolgálati hely: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság

Betöltendő szolgálati beosztás állománytáblázat szerinti beosztási helye, megnevezése: a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály állományába rendszeresített szolgálatirányító parancsnok beosztás

Munkahely címe: 6640 Csongrád, Pacsirta utca 1-5.

Szolgálatteljesítési hely: Csongrádi Rendőrkapitányság és illetékességi területe

A beosztásban elérhető maximális rendfokozat: r. főtörzszászlós

Szolgálati időrendszer: kombinált

Ruházati ellátási norma: rendőri egyen

Betöltendő szolgálati beosztás besorolása: helyi szervnél rendszeresített, tiszthelyettesi besorolási osztály, E besorolási kategóriájába tartozó beosztás. A fizetési fokozat a Hszt. 280.§ (3) bekezdésére figyelemmel kerül meghatározásra.

 

Illetmény: a törvény szerinti (2019. 01. 01-jétől folyósítandó) és a folyósításra kerülő (a törvényben meghatározott kötelező illetményemelkedés figyelembe vételével megállapított) illetmény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.  tv. (Hszt.) 154. – 157.§ -ai, 159.§-a, 354.§-a és 355.§ (1)- (2) bekezdése és 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklete alapján, a Hszt. 357.§ (1)-(2) bekezdésére figyelemmel kerül meghatározásra.

Pótlékjogosultság:

 • hivatásos pótlék, melynek mértéke a rendvédelmi illetményalap 100%-a
 • éjszakai, készenléti és kiemelt készenléti pótlék a pótlékkal elismert tevékenység tényleges kifejtésének idejére

                                               Cím: 6641 Csongrád Postafiók : 38

                                             Telefon: (63)571-510; Fax: (62) 562-479

                                                e-mail: konczj@csongrad.police.hu

 

 • a jogosultsági feltételek fennállása esetén angol, francia német, arab, kínai, orosz nyelv után idegennyelv-tudási pótlék, valamint szolgálati időpótlék.

A beosztás betöltésének feltételei:

 • Rendőrség állományában fennálló hivatásos szolgálati jogviszony, tiszthelyettesi/zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozás
 • a jogszabályban előírt fizetési várakozási idő kitöltése (a Hszt. pályázat kiírásakor hatályos 5. sz. melléklete alapján legalább 4-es fizetési fokozathoz szükséges fizetési várakozási idő megléte - a Hszt. 280.§ (3) bekezdése alapján számított legalább 12 év)
 • a beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelmény a 30/2015. (VI.16.) BM rendelet 9. sz. mellékletének I/3/2. pontjában foglaltaknak megfelelően: középiskolai végzettség (érettségi), középfokú rendészeti szakképzettség, szolgálatirányító parancsnoki szaktanfolyam

Idegennyelv ismerete nem szükséges.

 • a beosztás alkalmassági kategóriájának megfelelő egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság
 • a pályázó ellen nem lehet fegyelmi-, vagy büntetőeljárás folyamatban, továbbá nem állhat büntetés, intézkedés, fenyítés hatálya alatt
 • amennyiben a betöltött beosztáshoz képest a megpályázott beosztás magasabb besorolású szolgálati beosztásnak minősül, az utolsó négy év egyéni teljesítményértékelés átlagának legalább jó teljesítményfokozatúan kell lenni.
 • amennyiben a beosztásba helyezés rendfokozati előmenetellel is jár, a magasabb rendfokozathoz előírt rendfokozati vizsga megléte vagy a rendfokozati vizsga alóli mentesülés

 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság állományába rendszeresített

kiemelt főnyomozó beosztás betöltésére

 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság Vezetője pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

A pályázatot kiíró szervezeti egység megnevezése, székhelye, címe: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság, székhelye: Csongrád, címe: 6640 Csongrád, Pacsirta utca 1-5.

Szolgálati hely: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság

Betöltendő szolgálati beosztás állománytáblázat szerinti beosztási helye, megnevezése: a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály állományába rendszeresített kiemelt főnyomozó beosztás

Munkahely címe: 6640 Csongrád, Pacsirta utca 1-5.

Szolgálatteljesítési hely: Csongrádi Rendőrkapitányság és illetékességi területe

A beosztásban elérhető maximális rendfokozat: r. őrnagy

Szolgálati időrendszer: vezényléses

Ruházati ellátási norma: polgári

Betöltendő szolgálati beosztás besorolása: helyi szervnél rendszeresített, tiszti besorolási osztály, C besorolási kategóriájába tartozó beosztás. A fizetési fokozat a Hszt. 280.§ (3) bekezdésére figyelemmel kerül meghatározásra.

 

Illetmény: a törvény szerinti (2019. 01. 01-jétől folyósítandó) és a folyósításra kerülő (a törvényben meghatározott kötelező illetményemelkedés figyelembe vételével megállapított) illetmény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.  tv. (Hszt.) 154. – 157.§ -ai, 159.§-a, 354.§-a és 355.§ (1)- (2) bekezdése és 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklete alapján, a Hszt. 357.§ (1)-(2) bekezdésére figyelemmel kerül meghatározásra.

Pótlékjogosultság:

 • hivatásos pótlék, melynek mértéke a rendvédelmi illetményalap 100%-a
 • éjszakai, készenléti és kiemelt készenléti pótlék a pótlékkal elismert tevékenység tényleges kifejtésének idejére

                                               Cím: 6641 Csongrád Postafiók : 38

                                             Telefon: (63)571-510; Fax: (62) 562-479

                                                e-mail: konczj@csongrad.police.hu

 

 • a jogosultsági feltételek fennállása esetén angol, francia német, arab, kínai, orosz nyelv után idegennyelv-tudási pótlék, valamint szolgálati időpótlék.

A beosztás betöltésének feltételei:

 • Rendőrség állományában fennálló hivatásos szolgálati jogviszony, tiszti/főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozás
 • a jogszabályban előírt fizetési várakozási idő kitöltése (a Hszt. pályázat kiírásakor hatályos 5. sz. melléklete alapján legalább 2-es fizetési fokozathoz szükséges fizetési várakozási idő megléte - a Hszt. 280.§ (3) bekezdése alapján számított legalább 4 év)
 • a beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelmény a 30/2015. (VI.16.) BM rendelet 9. sz. mellékletének I/2/4. pontjában foglaltaknak megfelelően: felsőfokú végzettség, felsőfokú rendészeti szakképzettség

Idegennyelv ismerete nem szükséges.

 • a beosztás alkalmassági kategóriájának megfelelő egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság
 • a pályázó ellen nem lehet fegyelmi-, vagy büntetőeljárás folyamatban, továbbá nem állhat büntetés, intézkedés, fenyítés hatálya alatt
 • amennyiben a betöltött beosztáshoz képest a megpályázott beosztás magasabb besorolású szolgálati beosztásnak minősül, az utolsó négy év egyéni teljesítményértékelés átlagának legalább jó teljesítményfokozatúan kell lenni.
 • amennyiben a beosztásba helyezés rendfokozati előmenetellel is jár, a magasabb rendfokozathoz előírt rendfokozati vizsga megléte vagy a rendfokozati vizsga alóli mentesülés
 • „A Rendőrség létszám-és bérgazdálkodásával összefüggő gazdasági, valamint az egységes rendőrségi erőforrás és státuszgazdálkodás humánigazgatási feladatinak végrehajtására” elnevezésű, 29000-3494/2016.ált.
  • amennyiben a BRFK, a Pest MRFK vagy a Készenléti Rendőrség állományából kerül kiválasztásra pályázó, az áthelyezés központi állásfoglalás illetve engedély megkéréséhez kötött.
  • amennyiben schengeni külső határszakasszal rendelkező rendőri szerv határrendészeti szakterületéről kerül kiválasztásra a pályázó, az áthelyezés csak az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály szakmai állásfoglalásának megkérése mellett, a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes jóváhagyásával kezdeményezhető.    
 •  

   A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gazdasági bűncselekmények felderítése, nyomozása során megszerzett tapasztalat
 • szemlebizottság vezetői gyakorlat
 • angol és/vagy német nyelv ismerete
 • pénzügyi-gazdasági szakterületen szerzett, illetve közgazdasági, jogi egyetemi végzettség
 • operatív műveletekben szerzett gyakorlat
 • titkos információgyűjtő tevékenység végzésével összefüggésben szerzett gyakorlat
 • érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés
 •  

   

  Pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy

 • amennyiben a központi bér-, és létszámgazdálkodás szabályai alapján a beosztás betöltéséhez engedélyeztetés szükséges, a pályázó kiválasztása a munkáltató részéről nem eredményez foglalkoztatási kötelezettséget.
 •  

  A pályázat tartalma, mellékletei:

 • a pályázó motivációját is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, bemutatva az eddigi rendőri pályán eltöltött életutat
 • a pályázó személyi adatai, jelenlegi munkahelyének, beosztásának és besorolásának megnevezése, állami és szakmai iskolai végzettségét igazoló okiratok másolatai,
 • az utolsó négy év egyéni teljesítményértékelése kapcsán készült értékelő lapok és a minősítő lapok másolatai
 • amennyiben a beosztásba helyezés rendfokozati előmenetellel is jár, és a pályázó nem mentesül a rendfokozati vizsga alól a 39/2016. (X.6.) BM rendelet 5.§ b)-c) pontja alapján, a magasabb rendfokozathoz előírt rendfokozati vizsgáról szóló bizonyítvány másolata
 • nyilatkozat arról, hogy fegyelmi-, vagy büntetőeljárás nem folyik ellene, továbbá nem áll büntetés, intézkedés, fenyítés hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy személyi anyagába történő betekintéshez hozzájárul.
 • amennyiben a pályázó a pályázat elnyerése esetén alacsonyabb beosztásba kerülne helyezésre a jelenleg betöltött beosztásához képest, nyilatkozat arról, hogy pályázatát ennek ismeretében nyújtja be.
 •  

  A beosztással járó feladatok rövid leírása:

 • a Bűnügyi Osztály hatáskörébe tartozó vagy utalt, többnyire kiemelt ügyekben - a jogszabályokban és jogi normákban foglaltak alapján - ismeretlen tettes ellen a nyomozás, már felderített ügyben vizsgálati feladatok és az egyéb ügyfeldolgozás elvégzése
 • ügyeletes nyomozói szolgálat ellátása, ennek során a szolgálat ideje alatt a kapitányságra bejelentett bűncselekmények, eltűnések, rendkívüli halálesetek, egyéb bejelentések vonatkozásában a szükséges intézkedések megtétele
 • helyszíni szemléken szemlebizottság –vezetői feladatok ellátása
 • a közigazgatási eljárások Ket. szabályai szerint történő lefolytatása és a bűnügyi megkeresések elintézése
 •  

  Szolgálati lakás igény esetén biztosítható.

   

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

  A pályázat elbírálásának határideje:

  Várhatóan 2017. október 31.; illetőleg amennyiben a beosztás betöltése a 29000-3494/2016.ált. számú intézkedési terv alapján központi engedélyeztetési kötelezettség alá tartozik, vagy az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztályának szakmai állásfoglalásához és a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes úr jóváhagyásához kötött, az ORFK Vezetőjének döntését követően, illetőleg a szükséges szakmai állásfoglalás és jóváhagyás kikérése után kerül sor az elbírálásra.

  A beosztás betölthető:  

  Várhatóan 2017. november 1-jétől, illetőleg preferált szervtől történő létszámelvonás esetén a központi engedélyeztetési kötelezettség, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztálya szakmai állásfoglalása és a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes úr jóváhagyása

  megkérésének szükségessége esetén pedig a szakmai állásfoglalás függvényében. Ezesetben a pályázat eredményéről való tájékoztatásra is csak a központi állásfoglalás/engedély megkérését követően kerül sor.

  A pályázat elbírálásának eredményéről történő tájékoztatás rendje:

  Az elbírálását követően a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság Vezetője a pályázat eredményéről minden pályázót írásban értesít.

  A pályázatot - az elérhetőségek feltüntetésével - a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság Vezetőjének címezve az alábbi címre kérjük beadni: 6640 Csongrád, Pacsirta u. 1-5.  A borítékon kérjük feltüntetni: „PÁLYÁZAT kiemelt főnyomozó beosztás betöltésére”.

   

  A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet:

  Dr. Koncz József r. ezredes, kapitányságvezető úrnál (e-mail: KonczJ@csongrad.police.hu (tel: 06 63/571-510, BM 03-33/41-80), valamint

  Dr. Kurucz Viktor r. százados, megbízott bűnügyi osztályvezető úrnál (e-mail: KuruczV@csongrad.police.hu (tel: 06 63/571-510, BM 03-33/41-80).

 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság állományába rendszeresített

helyszínelő és balesetvizsgáló beosztás betöltésére

 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság Vezetője pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

A pályázatot kiíró szervezeti egység megnevezése, székhelye, címe: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság, székhelye: Csongrád, címe: 6640 Csongrád, Pacsirta utca 1-5.

Szolgálati hely: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság

Betöltendő szolgálati beosztás állománytáblázat szerinti beosztási helye, megnevezése: a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közlekedésrendészeti Alosztály állományába rendszeresített helyszínelő és balesetvizsgáló beosztás

Munkahely címe: 6640 Csongrád, Pacsirta utca 1-5.

Szolgálatteljesítési hely: Csongrádi Rendőrkapitányság és illetékességi területe

A beosztásban elérhető maximális rendfokozat: r. főtörzszászlós

Szolgálati időrendszer: kombinált

Ruházati ellátási norma: rendőri egyen

Betöltendő szolgálati beosztás besorolása: helyi szervnél rendszeresített, tiszthelyettesi besorolási osztály, D besorolási kategóriájába tartozó beosztás. A fizetési fokozat a Hszt. 280.§ (3) bekezdésére figyelemmel kerül meghatározásra.

 

Illetmény: a törvény szerinti (2019. 01. 01-jétől folyósítandó) és a folyósításra kerülő (a törvényben meghatározott kötelező illetményemelkedés figyelembe vételével megállapított) illetmény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.  tv. (Hszt.) 154. – 157.§ -ai, 159.§-a, 354.§-a és 355.§ (1)- (2) bekezdése és 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklete alapján, a Hszt. 357.§ (1)-(2) bekezdésére figyelemmel kerül meghatározásra.

Pótlékjogosultság:

 • hivatásos pótlék, melynek mértéke a rendvédelmi illetményalap 100%-a
 • éjszakai, készenléti és kiemelt készenléti pótlék a pótlékkal elismert tevékenység tényleges kifejtésének idejére

 

                                               Cím: 6641 Csongrád Postafiók : 38

                                             Telefon: (63)571-510; Fax: (62) 562-479

                                                e-mail: konczj@csongrad.police.hu

 

 • a jogosultsági feltételek fennállása esetén angol, francia német, arab, kínai, orosz nyelv után idegennyelv-tudási pótlék, valamint szolgálati időpótlék.

A beosztás betöltésének feltételei:

 • Rendőrség állományában fennálló hivatásos szolgálati jogviszony, tiszthelyettesi/zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozás
 • a jogszabályban előírt fizetési várakozási idő kitöltése (a Hszt. pályázat kiírásakor hatályos 5. sz. melléklete alapján legalább 3-as fizetési fokozathoz szükséges fizetési várakozási idő megléte - a Hszt. 280.§ (3) bekezdése alapján számított legalább 8 év)
 • a beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelmény a 30/2015. (VI.16.) BM rendelet 9. sz. mellékletének I/3/3. pontjában foglaltaknak megfelelően: középiskolai végzettség (érettségi), középfokú rendészeti szakképzettség, helyszínelő és balesetvizsgálói szaktanfolyam

Idegennyelv ismerete nem szükséges.

 • a beosztás alkalmassági kategóriájának megfelelő egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság
 • a pályázó ellen nem lehet fegyelmi-, vagy büntetőeljárás folyamatban, továbbá nem állhat büntetés, intézkedés, fenyítés hatálya alatt
 • amennyiben a betöltött beosztáshoz képest a megpályázott beosztás magasabb besorolású szolgálati beosztásnak minősül, az utolsó négy év egyéni teljesítményértékelés átlagának legalább jó teljesítményfokozatúan kell lenni.
 • amennyiben a beosztásba helyezés rendfokozati előmenetellel is jár, a magasabb rendfokozathoz előírt rendfokozati vizsga megléte vagy a rendfokozati vizsga alóli mentesülés
 • „A Rendőrség létszám-és bérgazdálkodásával összefüggő gazdasági, valamint az egységes rendőrségi erőforrás és státuszgazdálkodás humánigazgatási feladatinak végrehajtására” elnevezésű, 29000-3494/2016.ált.
  • amennyiben a BRFK, a Pest MRFK vagy a Készenléti Rendőrség állományából kerül kiválasztásra pályázó, az áthelyezés központi állásfoglalás illetve engedély megkéréséhez kötött;
  • amennyiben schengeni külső határszakasszal rendelkező rendőri szerv határrendészeti szakterületéről kerül kiválasztásra a pályázó, az áthelyezés csak az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály szakmai állásfoglalásának megkérése mellett, a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes jóváhagyásával kezdeményezhető.    
 •  

   A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közlekedésrendészeti szakterületen szerzett tapasztalat
 • emelt szintű gépjárművezetői képzettség
 • határozott, magabiztos fellépés, konfliktuskezelő képesség
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 •  

   

  Pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy

 • amennyiben a központi bér-, és létszámgazdálkodás szabályai alapján a beosztás betöltéséhez engedélyeztetés szükséges, a pályázó kiválasztása a munkáltató részéről nem eredményez foglalkoztatási kötelezettséget.
 •  

  A pályázat tartalma, mellékletei:

 • a pályázó motivációját is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, bemutatva az eddigi rendőri pályán eltöltött életutat
 • a pályázó személyi adatai, jelenlegi munkahelyének, beosztásának és besorolásának megnevezése, állami és szakmai iskolai végzettségét igazoló okiratok másolatai,
 • az utolsó négy év egyéni teljesítményértékelése kapcsán készült értékelő lapok és a minősítő lapok másolatai
 • amennyiben a beosztásba helyezés rendfokozati előmenetellel is jár, és a pályázó nem mentesül a rendfokozati vizsga alól a 39/2016. (X.6.) BM rendelet 5.§ b)-c) pontja alapján, a magasabb rendfokozathoz előírt rendfokozati vizsgáról szóló bizonyítvány másolata
 • nyilatkozat arról, hogy fegyelmi-, vagy büntetőeljárás nem folyik ellene, továbbá nem áll büntetés, intézkedés, fenyítés hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy személyi anyagába történő betekintéshez hozzájárul.
 • amennyiben a pályázó a pályázat elnyerése esetén alacsonyabb beosztásba kerülne helyezésre a jelenleg betöltött beosztásához képest, nyilatkozat arról, hogy pályázatát ennek ismeretében nyújtja be.
 •  

  A beosztással járó feladatok rövid leírása:

 • a Csongrádi Rendőrkapitányság működési területén bekövetkezett balesetekkel kapcsolatos intézkedések, helyszínelői feladatok végrehajtása; a szabálysértőkkel, szabályszegőkkel szembeni hatékony fellépés, intézkedés és a megfelelő szankciók alkalmazása, a Rendőrség Törvényben előírtak alapján a bűncselekmények elkövetésének megelőzése, megakadályozása
 • balesetmegelőzési célzatú feladatok végrehajtása, közlekedéssel összefüggő hibák feltárása és jelzése az illetékes szerv és a vezető felé
 • egyszerű megítélésű ügyekben a nyomozás lefolytatása külön előljárói utasítás alapján
 • a városi balesetmegelőzési bizottság munkájában való hatékony közreműködés, iskolai előadások tartása
 •  

  Szolgálati lakás igény esetén biztosítható.

   

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

  A pályázat elbírálásának határideje:

  Várhatóan 2017. október 31.; illetőleg amennyiben a beosztás betöltése a 29000-3494/2016.ált. számú intézkedési terv alapján központi engedélyeztetési kötelezettség alá tartozik, vagy az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztályának szakmai állásfoglalásához és a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes úr jóváhagyásához kötött, az ORFK Vezetőjének döntését követően, illetőleg a szükséges szakmai állásfoglalás és jóváhagyás kikérése után kerül sor az elbírálásra.

  A beosztás betölthető:  

  Várhatóan 2017. november 1-jétől, illetőleg preferált szervtől történő létszámelvonás esetén a központi engedélyeztetési kötelezettség, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztálya szakmai állásfoglalása és a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes úr jóváhagyása

  megkérésének szükségessége esetén pedig a szakmai állásfoglalás függvényében. Ezesetben a pályázat eredményéről való tájékoztatásra is csak a központi állásfoglalás/engedély megkérését követően kerül sor.

  A pályázat elbírálásának eredményéről történő tájékoztatás rendje:

  Az elbírálását követően a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság Vezetője a pályázat eredményéről minden pályázót írásban értesít.

  A pályázatot - az elérhetőségek feltüntetésével - a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság Vezetőjének címezve az alábbi címre kérjük beadni: 6640 Csongrád, Pacsirta u. 1-5.  A borítékon kérjük feltüntetni: „PÁLYÁZAT helyszínelő és balesetvizsgáló beosztás betöltésére”.

   

  A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet:

  Dr. Koncz József r. ezredes, kapitányságvezető úrnál (email: KonczJ@csongrad.police.hu (tel: 06 63/571-510, BM 03-33/41-80), valamint

  Fischer Gábor r. őrnagy, rendészeti osztályvezető úrnál (email: FischerG@csongrad.police.hu (tel: 06 63/571-510, BM 03-33/41-46).

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság állományába rendszeresített

alosztályvezető beosztás betöltésére

 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság Vezetője pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

A pályázatot kiíró szervezeti egység megnevezése, székhelye, címe: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság, székhelye: Csongrád, címe: 6640 Csongrád, Pacsirta utca 1-5.

Szolgálati hely: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság

Betöltendő szolgálati beosztás állománytáblázat szerinti beosztási helye, megnevezése: a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály állományába rendszeresített alosztályvezető beosztás

Munkahely címe: 6640 Csongrád, Pacsirta utca 1-5.

Szolgálatteljesítési hely: Csongrádi Rendőrkapitányság és illetékességi területe

A beosztásban elérhető maximális rendfokozat: r. alezredes

Szolgálati időrendszer: vezényléses

Ruházati ellátási norma: polgári

Betöltendő szolgálati beosztás besorolása: helyi szervnél rendszeresített, tiszti besorolási osztály, D besorolási kategóriájába tartozó beosztás. A fizetési fokozat a Hszt. 280.§ (3) bekezdésére figyelemmel kerül meghatározásra.

 

Illetmény: a törvény szerinti (2019. 01. 01-jétől folyósítandó) és a folyósításra kerülő (a törvényben meghatározott kötelező illetményemelkedés figyelembe vételével megállapított) illetmény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.  tv. (Hszt.) 154. – 157.§ -ai, 159.§-a, 354.§-a és 355.§ (1)- (2) bekezdése és 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklete alapján, a Hszt. 357.§ (1)-(2) bekezdésére figyelemmel kerül meghatározásra.

Pótlékjogosultság:

 • hivatásos pótlék, melynek mértéke a rendvédelmi illetményalap 100%-a
 • éjszakai, készenléti és kiemelt készenléti pótlék a pótlékkal elismert tevékenység tényleges kifejtésének idejére

                                               Cím: 6641 Csongrád Postafiók : 38

                                             Telefon: (63)571-510; Fax: (62) 562-479

                                                e-mail: konczj@csongrad.police.hu

 

 • a jogosultsági feltételek fennállása esetén angol, francia német, arab, kínai, orosz nyelv után idegennyelv-tudási pótlék, valamint szolgálati időpótlék.

A beosztás betöltésének feltételei:

 • Rendőrség állományában fennálló hivatásos szolgálati jogviszony, tiszti/főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozás
 • a jogszabályban előírt fizetési várakozási idő kitöltése (a Hszt. pályázat kiírásakor hatályos 5. sz. melléklete alapján legalább 3-as fizetési fokozathoz szükséges fizetési várakozási idő megléte - a Hszt. 280.§ (3) bekezdése alapján számított legalább 8 év)
 • a beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelmény a 30/2015. (VI.16.) BM rendelet 9. sz. mellékletének I/2/3. pontjában foglaltaknak megfelelően: felsőfokú végzettség, felsőfokú rendészeti szakképzettség

Idegennyelv ismerete nem szükséges.

 • a beosztás alkalmassági kategóriájának megfelelő egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság
 • a pályázó ellen nem lehet fegyelmi-, vagy büntetőeljárás folyamatban, továbbá nem állhat büntetés, intézkedés, fenyítés hatálya alatt
 • amennyiben a betöltött beosztáshoz képest a megpályázott beosztás magasabb besorolású szolgálati beosztásnak minősül, az utolsó négy év egyéni teljesítményértékelés átlagának legalább jó teljesítményfokozatúan kell lenni.
 • amennyiben a beosztásba helyezés rendfokozati előmenetellel is jár, a magasabb rendfokozathoz előírt rendfokozati vizsga megléte vagy a rendfokozati vizsga alóli mentesülés
 • „A Rendőrség létszám-és bérgazdálkodásával összefüggő gazdasági, valamint az egységes rendőrségi erőforrás és státuszgazdálkodás humánigazgatási feladatinak végrehajtására” elnevezésű, 29000-3494/2016.ált.
  • amennyiben a BRFK, a Pest MRFK vagy a Készenléti Rendőrség állományából kerül kiválasztásra pályázó, az áthelyezés központi állásfoglalás illetve engedély megkéréséhez kötött;
  • amennyiben schengeni külső határszakasszal rendelkező rendőri szerv határrendészeti szakterületéről kerül kiválasztásra a pályázó, az áthelyezés csak az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály szakmai állásfoglalásának megkérése mellett, a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes jóváhagyásával kezdeményezhető.    
 •  

   A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • bűnügyi szakterületen szerzett tapasztalat
 • operatív munkában szerzett tapasztalat
 • széleskörű helyismeret
 •  

  Pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy

 • amennyiben a központi bér-, és létszámgazdálkodás szabályai alapján a beosztás betöltéséhez engedélyeztetés szükséges, a pályázó kiválasztása a munkáltató részéről nem eredményez foglalkoztatási kötelezettséget.
 •  

  A pályázat tartalma, mellékletei:

 • a pályázó motivációját is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, bemutatva az eddigi rendőri pályán eltöltött életutat
 • a pályázó személyi adatai, jelenlegi munkahelyének, beosztásának és besorolásának megnevezése, állami és szakmai iskolai végzettségét igazoló okiratok másolatai,
 • az utolsó négy év egyéni teljesítményértékelése kapcsán készült értékelő lapok és a minősítő lapok másolatai
 • amennyiben a beosztásba helyezés rendfokozati előmenetellel is jár, és a pályázó nem mentesül a rendfokozati vizsga alól a 39/2016. (X.6.) BM rendelet 5.§ b)-c) pontja alapján, a magasabb rendfokozathoz előírt rendfokozati vizsgáról szóló bizonyítvány másolata
 • nyilatkozat arról, hogy fegyelmi-, vagy büntetőeljárás nem folyik ellene, továbbá nem áll büntetés, intézkedés, fenyítés hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy személyi anyagába történő betekintéshez hozzájárul.
 • amennyiben a pályázó a pályázat elnyerése esetén alacsonyabb beosztásba kerülne helyezésre a jelenleg betöltött beosztásához képest, nyilatkozat arról, hogy pályázatát ennek ismeretében nyújtja be.
 •  

  A beosztással járó feladatok rövid leírása:

 • azon ügyekben, melyekben az elkövető személye ismeretlen, önállóan, valamint az alárendelt állomány irányításával a hatályos normák alapján lefolytatja a nyomozást úgy, hogy az elkövető személye ismertté váljon
 • távollétében helyettesíti a bűnügyi osztályvezetőt
 • kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmények bejelentésekor szemlebizottság-vezetői feladatokat lát el
 • figyelemmel kíséri és ellenőrzi a beosztotti állomány tevékenységét – így a nyomozási terveket, a nyomozás lefolytatását, a határidők és az adatvédelmi szabályok betartását, a helyszíni nyomrögzítést, a nyomok csomagolását, tárolását, a kihallgatott gyanúsítottak személyfényképezését, az ujjnyomatvételt, a DNS mintavétel végrehajtását, a körözési tevékenységet, a személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket, a bűnügyi megkeresések teljesítését, a közigazgatási eljárások lefolytatását -
 •  

  Szolgálati lakás igény esetén biztosítható.

   

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

  A pályázat elbírálásának határideje:

  Várhatóan 2017. október 31.; illetőleg amennyiben a beosztás betöltése a 29000-3494/2016.ált. számú intézkedési terv alapján központi engedélyeztetési kötelezettség alá tartozik, vagy az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztályának szakmai állásfoglalásához és a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes úr jóváhagyásához kötött, az ORFK Vezetőjének döntését követően, illetőleg a szükséges szakmai állásfoglalás és jóváhagyás kikérése után kerül sor az elbírálásra.

  A beosztás betölthető:  

  Várhatóan 2017. november 1-jétől, illetőleg preferált szervtől történő létszámelvonás esetén a központi engedélyeztetési kötelezettség, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztálya szakmai állásfoglalása és a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes úr jóváhagyása megkérésének szükségessége esetén pedig a szakmai állásfoglalás függvényében. Ezesetben a pályázat eredményéről való tájékoztatásra is csak a központi állásfoglalás/engedély megkérését követően kerül sor.

  A pályázat elbírálásának eredményéről történő tájékoztatás rendje:

 • Az elbírálását követően a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság Vezetője a pályázat eredményéről minden pályázót írásban értesít.

  A pályázatot - az elérhetőségek feltüntetésével - a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrádi Rendőrkapitányság Vezetőjének címezve az alábbi címre kérjük beadni: 6640 Csongrád, Pacsirta u. 1-5.  A borítékon kérjük feltüntetni: „PÁLYÁZAT bűnügyi alosztályvezetői beosztás betöltésére”.

   

  A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet:

  Dr. Koncz József r. ezredes, kapitányságvezető úrnál (email: KonczJ@csongrad.police.hu (tel: 06 63/571-510, BM 03-33/41-80), valamint

  Dr. Kurucz Viktor r. százados, megbízott bűnügyi osztályvezető úrnál (email: KuruczV@csongrad.police.hu (tel: 06 63/571-510, BM 03-33/41-87).

TÖBB MUNKAFOLYAMATOT ELLÁTÓ ÜGYVITELI ALKALMAZOTT – ORFK BŰNÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG TITKÁRSÁGI OSZTÁLY

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján pályázatot hirdet több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott beosztás betöltésére.

 

Munkakör: Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott.

 

Bérezés:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint.

 

A munkavégzés helye:

ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Titkársági Osztály

1139 Budapest, Teve u. 4-6.

 

Besorolás: BCD

 

Munkarendje: hivatali

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

 

A beosztásban végzendő feladat:

Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Titkársági Osztályon a titkárságvezető által meghatározott feladatok elvégzése, emlékeztetők írása, levelezés intézése, titkárnői feladatok ellátása.

 

A beosztás betöltésének követelményei:

 

 •  
 • átlag feletti gépírási készség,
 • átlag feletti pontosság, precizitás, határozott fellépés,
 • kifogástalan írásbeli képesség,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
 • monotonítás tűrés,
 • rugalmasság, alkalmazkodási képesség,
 • önálló munkavégzés,
 • büntetlen előélet,
 • egészségügyi alkalmasság.

 

A jelentkezőnek be kell nyújtania:

 

 • részletes önéletrajzát, amely tartalmazza személyes adatait, szakmai végzettségeit, korábbi beosztásait, jelenlegi munkahelyét, elérhetőségét,
 • iskolai végzettségét igazoló okmányok fénymásolatát,
 • nyilatkozatát arról, hogy fegyelmi vagy büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

 

 

 

 

A pályázatok elbírálásának módja:

A pályázatok beérkezését követően a munkáltató a benyújtott anyagok alapján kiválasztott pályázókat személyesen meghallgatja, továbbá a pályázati anyagok a vonatkozó jogszabályok alapján kerülnek elbírálásra.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

 

A beosztás a kiválasztás után azonnal betölthető.

 

A jelentkezés benyújtásának helye:

ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Titkársági Osztály

e-mail cím: bufoigtitk@orfk.police.hu

 

A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet:

név: Dr. Vigh Norbert r. őrnagy mb. osztályvezető

tel :  06-1-4435567

tel.:  BM: 33-139; 33-606, 33-686

 

A pályázat elbírálásának eredményéről a jelentkezőt értesítjük.

A BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság vezetője felvételt hirdet a Vizsgálati Osztály állományába 2 fő vizsgálótiszti státusz betöltésére

Munkavégzés helye: 1143 Budapest, Stefánia út 83-85.

Jogviszony tartalma: határozatlan idejű hivatásos szolgálati jogviszony

Besorolás: tiszti besorolási osztály, A beosztási kategória (korábbi I/III)

Bérezés: Hszt. szerint

Munkarend: vezényléses

Ruhanorma: polgári

Iskolai végzettség: szakirányú felsőfokú végzettség

Alkalmassági feltétel: rendőrségi állományban fennálló hivatásos ( tiszti ) jogviszony

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzokat a HadzsiIstvan@budapest.police.hu címre várjuk, érdeklődni Dr. Hadzsi István r. őrnagy Vizsgálati Osztályvezetőnél a 54-117 BM számon, valamint a 20/582-3834 számon lehet.
 

A BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság vezetője felvételt hirdet a Vizsgálati Osztály állományába 1 fő vizsgáló tiszthelyettes státusz betöltésére

Munkavégzés helye: 1143 Budapest, Stefánia út 83-85.

Jogviszony tartalma: határozatlan idejű hivatásos szolgálati jogviszony

Besorolás: tiszthelyettesi besorolási osztály, D beosztási kategória

Bérezés: Hszt. szerint

Munkarend: vezényléses

Ruhanorma: polgári

Iskolai végzettség: középfokú ( érettségi ), rendészeti szakközép, vagy a beosztásnak megfelelő végzettség

Alkalmassági feltétel: rendőrség állományban fennálló hivatásos jogviszonyban eltöltött 8 év

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzokat a HadzsiIstvan@budapest.police.hu címre várjuk, érdeklődni Dr. Hadzsi István r. őrnagy Vizsgálati Osztályvezetőnél a 54-117 BM számon, valamint a 20/582-3834 számon lehet.

A BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság felvételt hirdet a Hivatal állományába ügykezelő munkakör betöltésére
A BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján felvételt hirdet a BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság Hivatal állományába határozatlan idejű, teljes munkaidejű ügykezelő munkakör betöltésére.

Munkahely megnevezése: BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság
Címe: 1135. Budapest, Szabolcs u. 36.
Besorolás: C,D
Bérezés: a Kjt. alapján megegyezés szerint
Egyéb béren kívüli juttatások:

 • Cafetéria (bruttó 200.000 Ft/év)
 • BKK bérlet

Munkavégzés kezdete: 2017. október 01.
Munkaidőrend: hivatali
Feladatok:

 • érkeztetés, postabontás, iktatás, irattározás

Beosztás betöltésének feltételei:

 • középfokú végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, kifogástalan életvitel,
 • egészségügyi alkalmasság

Elvárások:

 • Robotzsaru NEO rendszer felhasználószintű ismerete,
 • pontosság, megbízható munkavégzés,
 • csapatmunka.

Jelentkezés benyújtása: Az önéletrajzokat a gyarmatie@budapest.police.hu email címre kérjük megküldeni, a jelentkezés határideje: 2017. augusztus 31.
Érdeklődni lehet: Gyarmati Erika r.őrnagy hivatalvezetőnél a 06-1/236-2821/53-107-es mellék és Irsai Noémi személyügyi kiemelt főelőadónál a 06-1/236-2800/53-103 melléken.

A BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság felvételt hirdet a Bűnügyi Osztály Gazdaságvédelmi Alosztály állományába ügyintéző I. (komplex nyomozati tevékenységet ellátó)  munkakör betöltésére
A BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezései alapján felvételt hirdet a BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Gazdaságvédelmi Alosztály állományába határozatlan idejű, teljes munkaidejű ügyintéző I. munkakör betöltésére.
Munkahely megnevezése: BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság
Címe: 1135 Budapest, Szabolcs u. 36.
Besorolás: Ügyintéző I.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a fenti törvény rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés kezdete: azonnali hatállyal az adminisztratív eljárás után betölthető.
Munkaidőrend: hivatali
Feladatok:

 • komplex nyomozati tevékenység végzése az alosztályon.

Beosztás betöltésének feltételei:

 • felsőfokú oktatási intézményben szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség,
 • egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmasság az 57/2009. (X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletben foglaltak szerint,
 • nem áll fegyelmi vagy büntetőeljárás hatálya alatt,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,

Beosztás betöltésénél előnyt jelent:

 • nyelvismeret,
 • gazdaságvédelmi területen szerzett tapasztalat,
 • ügyintézői igazolvány
 • hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

Elvárások:

 • munkabíró képesség,
 • pontosság, megbízható precíz munkavégzés,
 • rugalmasság
 • kommunikációs készség
 • képesség önálló munkavégzésre


Jelentkezés benyújtása: Az önéletrajzokat a NovakS@budapest.police.hu email címre kérjük megküldeni, a jelentkezés határideje: 2017. augusztus 31.
 

Érdeklődni lehet:
Dr. Szatmáry Botond r.százados gazdaságvédelmi alosztályvezetőnél   a 06-1/236-2821/53-116-os mellék és Irsai Noémi személyügyi kiemelt főelőadónál a 06-1/236-2800/53-103 melléken.