A testület

Személyügy és humánigazgatás

A rendőrség személyügyi és humánigazgatási szakterületének tevékenysége végigkíséri a munkatársak életpályáját a testülethez történő jelentkezéstől egészen a nyugdíjba vonulásig.

Rendfokozatok

A rendfokozati jelzések itt tekinthetőek meg.

A Rendőri Hivatás Etikai Kódexe

E Kódex olyan etikai alapszabályokat tartalmaz, amelyek igazodnak a rendőr különleges közszolgálati hivatásának alapkövetelményeihez, és annak kötelező jogi előírásaival együtt, egymást erősítve érvényesülhetnek.

A rendőr egyenruha változatai

A Rendőrség öltözködési szabályzatáról szóló 10/2010. (OT 6.) ORFK utasítás alapján elkészített fotódokumentációban a szolgálati- és az új típusú gyakorló öltözet - bevetési öltözet alapváltozatai tekinthetőek meg.

A Rendőrség feladata

A rendőrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv. Alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme.

A Rendőrség szervezete

A rendőrséget az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv alkotja.

Készenléti Rendőrség

Magyarország rendőri szervei közül a legösszetettebb speciális feladatokat a Készenléti Rendőrség látja el. A szervezet a Rendőrség állandó csapaterejének bázisa, a budapesti és vidéki alegységeinkkel együtt több mint 5000 főt foglalkoztat.

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) kiemelt feladata a határforgalom ellenőrzése és a repülőtér területén a közbiztonság, a közrend folyamatos fenntartása, melyet utasbarát módon, szolgáltató jelleggel valósít meg Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Bűnügyi felderítés

A bűncselekmények felderítésének szakmai irányítása rendkívül összetett munka. Az országos hatáskörű szervként működő Felderítő Osztály legfontosabb feladata a titkos információgyűjtés összefogása Magyarországon.

Magyarország Rendőrségének gazdálkodása

A rendőrség pénzügyi-gazdasági, logisztikai, informatikai és híradástechnikai működtetésért, a személyi állomány elhelyezésért az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóság felelős.

Közrendvédelem

A rendőrség a közbiztonság és a közrend védelme érdekében folytatott – a külső szemlélő számára talán a legtöbbször észlelhető – tevékenysége a közterületek rendjének fenntartása. Jellemzően a gépkocsizó vagy gyalogos járőrszolgálatot ellátó egyenruhás rendőrök végzik a közterületek és nyilvános helyek rendőri ellenőrzését, meghatározott személyek, területek, létesítmények vagy értékek védelmét és közbiztonsági ellenőrzését.

Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) működésének jogalapját az 1999. LIV. törvény hozta létre, amely az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete közötti együttműködésről és az információcseréről rendelkezik.

Ellenőrzési Szolgálat

A Rendőrség irányítása és vezetése hatékonyan csak úgy valósítható meg, ha a döntések előkészítése magas szakmai színvonalú, de nem hanyagolható el az intézkedés eredményének vizsgálata sem. Ennek fényében alakult meg az országos rendőrfőkapitánynak közvetlenül alárendelt szervezet, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat.

A szakmai munka hátországa

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (Rendőrség) hivatali szakterületének tevékenysége az állampolgárok számára gyakran észrevehetetlen, feladata ugyanis az, hogy a Rendőrség alapfeladatainak ellátásához szükséges ügyviteli, titkársági, jogi és stratégiai tervezési hátteret biztosítsa.

Baleset-megelőzés

Magyarországon a baleset-megelőzés törvényből fakadóan állami feladat, mely szervezett formában a rendőrség irányítása mellett egyes állami szervek és társadalmi szervezetek együttműködésével valósul meg.

Határrendészet

A Rendőrség egyik legmarkánsabb, a 2008. január 1-i Schengeni övezethez való csatlakozás kezdete óta a korábbi önálló Határőrségtől örökölt feladata az ország határainak őrzése és a határforgalom ellenőrzése.

Igazgatásrendészet

Az igazgatásrendészet a bűnügy és a közrendvédelem mellett a rendőrség egyik szolgálati ága, amely két nagy szakterületet, a szabálysértést és a rendészetet foglalja magába.

Közlekedésrendészet

A közlekedésrendészet munkatársainak elsődleges célja a közlekedés biztonságosabbá tétele, ebből adódóan feladataik is a közlekedés valamennyi területére
– legfőképpen a közúti-, a vízi- valamint a légi közlekedésre – kiterjednek, és elsősorban a személysérüléssel járó balesetek megelőzésére irányulnak.

Korrupció és gazdasági bűnözés

Az ORFK Bűnügyi Főosztályának keretein belül működő Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály látja el a gazdaságvédelmi egységek központi szakmai irányítását.

Bűnmegelőzés

Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat, ezért a bűnüldözés mellett a rendőrség törvényben meghatározott alapfeladata a bűnmegelőzés is. A rendőrségi bűnmegelőzés a szervezeti struktúráját tekintve központi, területi és helyi egységekre épül.

Bűnügyi technika

A bűncselekmények sértettjei elsőként gyakran a – tévesen misztikussággal felvértezett – helyszínelő kollégákkal találkoznak a helyszíneken. Munkájukban azonban nincs semmi rejtélyesség, a helyszínelők a modern tudományok vívmányait felhasználva keresik-kutatják az elkövetőkre utaló látható és láthatatlan nyomokat és anyagmaradványokat.

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (Rendőrség) alárendeltségébe tartozik, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik és országos illetékességgel önállóan végzi az oktatással, kiképzéssel, szolgálati állatokkal, szabadidős, valamint sport tevékenységgel, a hivatásos állomány alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan a hatáskörébe utalt feladatokat.

Nemzetközi szerepvállalás

Magyarország Rendőrsége kiemelkedően fontosnak tartja a nemzetközi együttműködését jelenlétét és nemzetközi, európai uniós projektekben való részvételét.

Nemzetközi Oktatási Központ

A Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) 1999-ben alapított képzési intézmény, amely felelős a rendészeti oktatást végző nemzetközi szervekkel kötött szerződésekből, megállapodásokból, jogszabályi kötelezettségekből eredő feladatok végrehajtásáért, továbbá továbbképzések megszervezéséért és lebonyolításáért az aktuális igényeknek megfelelően, két- vagy többoldalú nemzetközi együttműködésben.