Közrendvédelem

A rendőrség a közbiztonság és a közrend védelme érdekében folytatott – a külső szemlélő számára talán a legtöbbször észlelhető – tevékenysége a közterületek rendjének fenntartása. Jellemzően a gépkocsizó vagy gyalogos járőrszolgálatot ellátó egyenruhás rendőrök végzik a közterületek és nyilvános...

Közlekedésrendészet

A közlekedésrendészet munkatársainak elsődleges célja a közlekedés biztonságosabbá tétele, ebből adódóan feladataik is a közlekedés valamennyi területére – legfőképpen a közúti-, a vízi- valamint a légi közlekedésre – kiterjednek, és elsősorban a személysérüléssel járó balesetek megelőzésére...

Igazgatásrendészet

Az igazgatásrendészet a bűnügy és a közrendvédelem mellett a rendőrség egyik szolgálati ága, amely két nagy szakterületet, a szabálysértést és a rendészetet foglalja magába.

Határrendészet

A Rendőrség egyik legmarkánsabb, a 2008. január 1-i Schengeni övezethez való csatlakozás kezdete óta a korábbi önálló Határőrségtől örökölt feladata az ország határainak őrzése és a határforgalom ellenőrzése.

Baleset-megelőzés

Magyarországon a baleset-megelőzés törvényből fakadóan állami feladat, mely szervezett formában a rendőrség irányítása mellett egyes állami szervek és társadalmi szervezetek együttműködésével valósul meg.

Bűnügyi felderítés

A bűncselekmények felderítésének szakmai irányítása rendkívül összetett munka. Az országos hatáskörű szervként működő Felderítő Osztály legfontosabb feladata a titkos információgyűjtés összefogása Magyarországon.

Bűnügyi technika

A bűncselekmények sértettjei elsőként gyakran a – tévesen misztikussággal felvértezett – helyszínelő kollégákkal találkoznak a helyszíneken. Munkájukban azonban nincs semmi rejtélyesség, a helyszínelők a modern tudományok vívmányait felhasználva keresik-kutatják az elkövetőkre utaló látható és...

Korrupció és gazdasági bűnözés

Az ORFK Bűnügyi Főosztályának keretein belül működő Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály látja el a gazdaságvédelmi egységek központi szakmai irányítását.

Bűnmegelőzés

Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat, ezért a bűnüldözés mellett a rendőrség törvényben meghatározott alapfeladata a bűnmegelőzés is. A rendőrségi bűnmegelőzés a szervezeti struktúráját tekintve központi, területi és helyi egységekre épül.

Nemzetközi bűnügyi együttműködés

Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóságának szervezeti struktúrájába tartozó Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (ORFK NEBEK) országos hatáskörű, speciális bűnügyi szerv, amelyet öt osztály alkot: a Nemzetközi Információs Osztály, az Europol Magyar Nemzeti Iroda, az Interpol...

Készenléti Rendőrség

Magyarország rendőri szervei közül a legösszetettebb speciális feladatokat a Készenléti Rendőrség látja el. A szervezet a Rendőrség állandó csapaterejének bázisa, a budapesti és vidéki alegységeinkkel együtt több mint 5000 főt foglalkoztat.

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) kiemelt feladata a határforgalom ellenőrzése és a repülőtér területén a közbiztonság, a közrend folyamatos fenntartása, melyet utasbarát módon, szolgáltató jelleggel valósít meg Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 1961 óta segíti tudománnyal a bűnüldözést és igazságszolgáltatást, elhivatottan és felelősen, más-más lehetőségek között, változó szervezeti tagozódással. Az Intézet 2011. január 1-jétől a rendőrség szervezetébe integrálódott, az országos rendőrfőkapitány...

A szakmai munka hátországa

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (Rendőrség) hivatali szakterületének tevékenysége az állampolgárok számára gyakran észrevehetetlen, feladata ugyanis az, hogy a Rendőrség alapfeladatainak ellátásához szükséges ügyviteli, titkársági, jogi és stratégiai tervezési...

Humánigazgatás

A rendőrség humánigazgatási szakterületének tevékenysége végigkíséri a munkatársak életpályáját a testülethez történő jelentkezéstől egészen a nyugdíjba vonulásig.

Magyarország Rendőrségének gazdálkodása

A rendőrség pénzügyi-gazdasági, logisztikai, informatikai és híradástechnikai működtetésért, a személyi állomány elhelyezésért az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóság felelős.

Ellenőrzési Szolgálat

A Rendőrség irányítása és vezetése hatékonyan csak úgy valósítható meg, ha a döntések előkészítése magas szakmai színvonalú, de nem hanyagolható el az intézkedés eredményének vizsgálata sem. Ennek fényében alakult meg az országos rendőrfőkapitánynak közvetlenül alárendelt szervezet, az ORFK...

Nemzetközi szerepvállalás

Magyarország Rendőrsége kiemelkedően fontosnak tartja a nemzetközi együttműködését jelenlétét és nemzetközi, európai uniós projektekben való részvételét.

A Rendőrség szervezete

A rendőrséget az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv alkotja.

A Rendőrség feladata

A rendőrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv. Alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme.

A Rendőri Hivatás Etikai Kódexe

E Kódex olyan etikai alapszabályokat tartalmaz, amelyek igazodnak a rendőr különleges közszolgálati hivatásának alapkövetelményeihez, és annak kötelező jogi előírásaival együtt, egymást erősítve érvényesülhetnek.

Rendfokozatok

A rendfokozati jelzések itt tekinthetőek meg.

A rendőr egyenruha változatai

A Rendőrség öltözködési szabályzatáról szóló 10/2010. (OT 6.) ORFK utasítás alapján elkészített fotódokumentációban a szolgálati- és az új típusú gyakorló öltözet - bevetési öltözet alapváltozatai tekinthetőek meg.

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (Rendőrség) alárendeltségébe tartozik, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik és országos illetékességgel önállóan végzi az oktatással, kiképzéssel, szolgálati állatokkal, szabadidős,...