Adatvédelmi nyilvántartás

Szegedi Rendőrkapitányság

6721 Szeged, Párizsi krt. 16-22.
dr. Katona Zsolt Balázs
r. főhadnagy
katonazb@csongrad.police.hu
+36(62)562-400/1401 BM: (33)14-01