Adatvédelmi nyilvántartás

Szentesi Rendőrkapitányság

6600 Szentes, Kossuth L. utca 43.
dr. Katona Zsolt Balázs
r. főhadnagy
katonazb@csongrad.police.hu
+36(62)562-400/1401 BM: (33)14-01

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 06050-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 06050-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 06050-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 06050-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 06050-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 06050-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 06050-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 06050-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 06050-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 06050-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 06050-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 06050-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 06050-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 06050-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 06050-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 06050-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 06050-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 06050-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 06050-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 06050-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 06050-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 06050-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 06050-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 06050-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 06050-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 06050-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 06050-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 06050-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 06050-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 06050-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 06050-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 06050-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 06050-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 06050-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 06050-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 06050-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 06050-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 06050-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 06050-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 06050-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szentes 06050-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 06050-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 06050-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 06050-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 06050-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 06050-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 06050-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 06050-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 06050-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 06050-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 06050-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 06050-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 06050-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 06050-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 06050-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 06050-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 06050-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 06050-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 06050-156/2/2020.AV 2020-04-30 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 06050-156/1/2020.AV 2020-04-30 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 06050-156/2/2020.AV 2020-05-19 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 06050-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 06050-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 06050-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 06050-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 06050-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 06050-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 06050-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 06050-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 06050-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 06050-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 06050-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 06050-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 06050-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 06050-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 06050-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 06050-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 06050-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 06050-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 06050-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 06050-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 06050-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 06050-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 06050-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 06050-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 06050-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 06050-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 06050-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 06050-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 06050-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 06050-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 06050-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 06050-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 06050-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 06050-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 06050-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 06050-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 06050-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 06050-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 06050-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 06050-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 06050-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 06050-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 06050-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 06050-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 06050-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 06050-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 06050-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 06050-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 06050-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 06050-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 06050-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 06050-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 06050-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 06050-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 06050-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 06050-156/2/2019.AV 2019-09-30 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 06050-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 06050-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 06050-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 06050-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 06050-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 06050-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 06050-156/1/2019.AV 2019-07-15 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 06050-156/3/2019.AV 2019-09-30 Összes