Adatvédelmi nyilvántartás

Tiszafüred Rendőrkapitányság

5350 Tiszafüred, Fő utca 55.
Varga Zsolt
c. r. alezredes
vargaz@jasz.police.hu
+36(56)377-515/1409 BM: (32)14-09

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 16060/156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 16060/156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 16060/156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 16060/156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 16060/156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 16060/156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 16060/156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 16060/156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 16060/156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 16060/156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 16060/156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 16060-156/2/2020.AV 2020-02-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 16060/156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 16060/156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 16060/156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 16060/156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 16060/156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 16060/156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 16060/156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 16060/156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 16060/156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 16060/156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 16060/156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 16060-156/3/2019.AV 2019-08-15 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 16060-156/3/2020.AV 2020-03-18 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 16060/156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 16060/156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 16060/156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 16060/156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 16060/156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 16060/156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 16060/156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 16060/156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 16060/156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 16060/156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 16060/156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 16060/156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 16060/156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 16060/156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 16060/156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 16060/156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 16060/156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 16060-156/6/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 16060-156/5/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 16060-156/8/2020.AV 2020-05-11 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 16060/156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 16060/156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 16060/156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 16060/156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 16060/156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 16060/156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 16060/156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 16060/156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 16060/156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 16060/156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 16060/156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 16060/156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 16060/156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 16060/156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 16060/156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 16060-156/9/2020.AV 2020-05-20 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 16060/156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 16060-156/77/2018.AV. 2018-08-01 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 16060-156/78/2018.AV. 2018-08-01 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 16060-156/79/2018.AV. 2018-08-01 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 16060/156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 16060/156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 16060/156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 16060-156/80/2018.AV. 2018-08-01 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 16060/156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 16060/156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 16060/156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 16060-156/4/2019.AV 2019-08-15 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi alapellátás 16060/156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 16060/156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 16060/156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 16060/156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 16060/156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 16060/156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 16060/156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 16060/156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 16060/156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 16060/156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 16060/156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 16060/156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 16060/156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 16060/156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 16060-156/76/2018.AV. 2018-08-01 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 16060-156/1/2019.AV 2019-01-28 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 16060-156/5/2019.AV 2019-08-15 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 16060-156/1/2020.AV 2020-01-29 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 16060-156/4/2020.AV 2020-03-23 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 16060-156/7/2020.AV 2020-04-06 Összes