Adatvédelmi nyilvántartás

Tiszavasvári Rendőrkapitányság

4400 Tiszavasvári, Kabay J. u. 1.
dr. Nagy Dóra

nagydora@szabolcs.police.hu
+36(42)524-600/30-72 BM: (32)30-72

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 15050/156/1/2018. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 15050/156/2/2018. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 15050/156/3/2018. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 15050/156/4/2018. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 15050/156/5/2018. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 15050/156/6/2018. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 15050/156/7/2018. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 15050/156/8/2018. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 15050/156/9/2018. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 15050/156/10/2018. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 15050/156/11/2018. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 15050/156/12/2018. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 15050/156/13/2018. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 15050/156/14/2018. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 15050/156/15/2018. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 15050/156/16/2018. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 15050/156/17/2018. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Tiszavasvári 15050/156/18/2018. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 15050/156/19/2018. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 15050/156/20/2018. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 15050/156/21/2018. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 15050/156/22/2018. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 15050/156/23/2018. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 15050/156/24/2018. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 15050/156/25/2018. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 15050/156/26/2018. 2018-05-25 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 15050-152/1/2020.AV. Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 15050/156/27/2018. 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 15050/156/30/2018. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 15050-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 15050-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 15050-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fogyaték-növedék nyilvántartás 15050/156/34/2018. 2018-05-25 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 15050-156/1/2019.AV. 2019-10-07 Összes
Bűnügy
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 15050-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 15050-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15050-156/2/2020.AV. Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15050-156/3/2020.AV. Összes