Készenléti Rendőrség

A rendőrség speciális közrendvédelmi, csapatszolgálati egységeként a Készenléti Rendőrség részt vesz az előre nem tervezhető, halaszthatatlan beavatkozást és csapaterőt igénylő, a védett vezetőkkel kapcsolatos biztosítási feladatok végrehajtásában, ellátja a különleges szállítmányok őrzésével, a személy- és objektumvédelemmel, valamint a polgári repüléssel kapcsolatos feladatokat. Kizárólagos hatáskörébe tartozik a nemzetbiztonság területén jelentkező tűzszerészeti feladatok ellátása, az Állami Futárszolgálat irányítása, a nagyértékű pénz- és értékszállításban, továbbá a középfokú rendészeti képzésben való részvétel.

 

 

A területi rendőri szervek igényei alapján rendszeresen részt vesz rendezvények biztosításában, a közterületi szolgálat megerősítésében. Segítséget nyújt az országos szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és idegenrendészeti fokozott ellenőrzésekben, valamint ellát személyszállító vonatok kísérésével kapcsolatos feladatokat is. Biztosítja a rendőri csapattevékenységre és a különleges rendőri feladatokra történő kiképzést és továbbképzést, gyűjti és elemezi e feladatok eredményes elvégzéséhez szükséges belföldi és nemzetközi információkat.

 

 

A szervezet öt igazgatósága közül a legnagyobb létszámú Rendészeti Igazgatósághoz tartozik négy bevetési főosztály, közismert néven a rohamrendőrök, továbbá a szolgálat szervezéséért, koordinálásáért felelős osztály és a Mélységi Ellenőrzési Osztály, amely országos hatáskörrel látja el a mélységi rendőri ellenőrzéseket.

A közbiztonság javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében elsőként Szombathelyen, Győrött és Nyírbátorban, majd Budapesten, Pécsett és Kiskunhalason is új bevetési osztályok kezdték meg működésüket, hozzájárulva a környező megyék közbiztonságának fenntartásához.

 

 

A speciális szervezeti egységeinket a Különleges Szolgálatok Igazgatósága öleli fel. Ide tartozik a Rendőrség egyetlen helikopteres egysége, a Légirendészeti Parancsnokság, az Állami Futárszolgálat, a Pénzkísérő Szolgálat, valamint a Tanúvédelmi Szolgálat, illetve a már említett négy bevetési főosztályon kívül a Bevetési Főosztály III., mely magába foglalja a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztályt, a Szállító Osztályt, valamint a Kiképzési és Módszertani Osztályt.

 

 

A rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása alapján a Belügyminisztérium mint az alapítói jogok gyakorlója 2012. június 30. napjával a Készenléti Rendőrségbe történő beolvadással megszüntette a Köztársasági Őrezredet. A Köztársasági Őrezred által ellátott szakmai feladatokat 2012. július 1-től a Készenléti Rendőrség parancsnokának alárendeltségében a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság látja el. Feladata az állami vezetők állandó, korlátozott, utóbiztosított és ideiglenes személyi védelme, a külföldi delegációk ideiglenes védelme, egyes kijelölt objektumok őrzés-védelme és a be- és  kiléptetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, egyes értékek folyamatos védelme, valamint a tűzszerészeti feladatok elvégzése is.

 

A Készenléti Rendőrség szervezete 2012. szeptember 1-től újabb igazgatósággal, a Nemzeti Nyomozó Irodával bővült, amely a Készenléti Rendőrség parancsnokának közvetlen irányítása alá tartozó országos illetékességű, igazgatóság jogállású, bűnügyi feladatokat ellátó szervezeti egység. Feladata a bűncselekmények tekintetében nyomozó hatósági feladatok ellátása, valamint közreműködés a nemzetközi méretekben is megjelenő és több ország bűnügyi szerveinek együttműködését igénylő bűncselekmények feldolgozásában. A Nemzeti Nyomozó Iroda szervezeti elemei közé tartozik a Nyomozó Főosztály, a Felderítő Főosztály, a Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály, a Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály, valamint az Elemző-Értékelő Osztály.

 

 

A rendőri egységek folyamatos, úgynevezett vonuló logisztikai biztosításáról, a mindennapi működési feladatokról önálló Gazdasági Igazgatóság gondoskodik. Parancsnoki közvetlen irányítás alá tartozik még a Hivatal, a Humánigazgatási Szolgálat – alárendeltségében a személyügyi feladatok ellátásán túl az Egészségügyi és a Pszichológiai Osztály, valamint a Készenléti Rendőrség Zenekara –, az Ügyeleti és Védelmi Szolgálat, valamint az Ellenőrzési Szolgálat.

 

A feladatok teljesítésének elvárt színvonalát, eredményességét, a készenléti rendőrök kiváló szakmai hozzáértése, törvényes, szakszerű, következetes és kiszámítható munkája szavatolja.

 


Border informations

Ártánd - Borş
HU

2 hr

ROM
Beregsurány - Астей
HU

1/4 hr

UKR
Csengersima - Petea
HU

1 hr

ROM
Röszke - Horgoš autópálya
HU

4 hr

1 hr

SRB
Tompa - Kelebija
HU

3 hr

SRB
Udvar - Dubosevica
HU

1 hr

HRV