Barátságos kihallgatás

2017. 02. 01., sze - 10:57
Zsaru Magazin

Különlegesen érzékeny terület, amikor a rendőr kiskorú áldozattal, elkövetővel kerül szembe. A legfőbb cél, hogy ne kelljen többször felidézni a történteket, átélni a traumát. Ebben segítenek a barátságos kihallgatószobák.

A kezdeti lépések sem egyszerűek azoknál az ügyeknél, ahol gyermek a sértett vagy a terhelt. A nyomozások során rendőrök, ügyészek, bírák különös szakértelmére van szükség, de a kihallgatások körülményei sem elhanyagolhatóak.

 

– Jogszabály írja elő a nyomozó hatóságnak, hogy minden esetben gyermekkihallgató szobában kell beszélni a 14 év alatti terhelttel vagy tanúval – mondta Monostoriné Vass Anikó alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának kiemelt főelőadója. A különleges bánásmódot igénylő sértett viszonylag új fogalom a szakmában.

 

 


Monostoriné Vass Anikó alezredes

 

– A jogszabály figyelembe veszi az életkort, amelynek felső határa ebben az esetben 14 év, továbbá azok a sértettek tekinthetőek ilyennek, akik fogyatékosságuknál vagy kiszolgáltatott helyzetüknél fogva ide sorolhatóak, vagy kérik a státuszt – folytatta az alezredes. –  A szexuális jellegű cselekmények és a családon belüli erőszak áldozatait minden esetben különleges bánásmódban kell részesíteni. Az ilyen jellegű cselekmények sértettjeinek kihallgatását erre a célra kialakított szobában kellett végezni. A szobákat otthonos, oldott légkört biztosítva rendőrnek, ügyfélnek egyaránt, játékokkal, kanapéval, színes függönyökkel szerelték fel. A kezdeti szabályozás szerint megyénként legalább egy kihallgatószobát kellett kialakítani. Tolna megye élen jár e téren a három kihallgató-helyiségével. A jogszabályi változások 2017. január 1-től előírják a gyermekkihallgató szobák átminősítését különleges kihallgatószobára. A különbség nemcsak az elnevezésben, hanem a szemléletben is megmutatkozik. Nem feltétlenül a játékokon van a hangsúly, hiszen nem csak kisgyermekek kihallgatására szolgál. A békés, nyugodt körülmények megteremtése a cél, ahol lehetőség van kötetlenül az események részletes, objektív megbeszélésére.

 

Az empátia is fontos.

 

– Megfelelően felkészült szakemberekkel lehet eredményeket elérni – tette hozzá Monostoriné Vass Anikó alezredes. – Ajánlásunk szerint a sértettel vagy terhelttel azonos nemű, szociálisan érzékeny szakembereknek kell végezni a kihallgatásokat. Folyamatosan képezzük a munkatársainkat, oktatunk kérdezési technikát, az egyik legfontosabb szempont, hogy ne kelljen többször megismételni a kihallgatást. A kihallgatás minden, a nyomozás szempontjából lényeges momentumot érint, így megkíméljük a tanút, hogy a megrázó eseményt újra és újra átélje. Az ORFK rendszeresen tart a megyei mentoroknak felkészítést, a megszerzett tudást és írásos segédletet átadják a helyi rendőröknek. Pályázatok útján is van lehetőségünk tréningek, képzések szervezésére, ahol szakelőadók, pszichológusok, gyermekvédelmi, szociális szakemberek segítségét vesszük igénybe. Igyekszünk a gyakorlatra helyezni a hangsúlyt. A monitorozást fontosnak tartjuk, ezért évértékelő jelentések tapasztalatait összegyűjtve törekszünk azokat a gyakorlatba átültetni.

 


Gyerekbarát kihallgatószoba

 

A törekvések közös érdeket szolgálnak, a humánus kihallgatással, az eljárással érintett megnyílik, bizalmi viszonyban hathatósabb a bűnüldözés. Az országban jelenleg 28 barátságos kihallgatószobát rendeztek be.

 

 

FENYVESI BEÁTA
FOTÓ: VEZDA LÁSZLÓ


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Lezárt ügyek: „Gyalogkakukk”

Vádemelési javaslattal élt a rendőrség egy férfival szemben, aki egy motort és két autót akart elkötni, hogy sajátjához eljusson.

 

Megtalálták

Az összefogás és a kitartó kutatás eredményeképpen időben rátaláltak a Laskodról eltűnt férfira.

 

Lóháton a Balaton északi partján

A Készenléti Rendőrség és a Balatonkenese Rendőrőrs lovas járőrei együtt teljesítettek szolgálatot Balatonalmádi illetékességi területén.