Alosztályvezető – Közrendvédelmi Osztály, KMB Alosztály

2019. 07. 19., p - 15:18

A Kalocsai Rendőrkapitányság vezetője pályázatot hirdet a Kalocsai Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály, KMB Alosztály állományába alosztályvezető beosztás betöltésére.

A pályázatra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai jelentkezhetnek.


Jogviszony időtartama:  határozatlan idejű hivatásos szolgálati jogviszony


Munkavégzés helye: 6300 Kalocsa, Kossuth u.10.


Besorolása: tiszti besorolási osztály D kategória  (alapfeladatot ellátó munkakör)


Ruhanorma: egyen


Munkarendje: vezényléses
 

Beosztással járó feladatok:

A vonatkozó parancsok, utasítások, szabályzatok és az osztályvezető iránymutatása alapján tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a körzeti megbízottak szolgálatát.

Folyamatosan figyelemmel kíséri az alosztály hatáskörébe utalt bűncselekmények nyomozásának időszerűségét, szakszerűségét, a vizsgálati munka törvényességét, határidejének betartását.

Határidők és nyilvántartások vezetésének folyamatos figyelemmel kísérése, határidős jelentések elkészítése.

Javaslatot tesz kitüntetésre, jutalmazásra, illetőleg fenyítésre, az állományt érintő minden kérdésben véleményt nyilvánít, javaslatot tesz.

Az osztályvezető útmutatása szerint elkészíti az állomány tagjairól a minősítéseket, értékeléseket és azt felterjeszti jóváhagyásra.
 

 A munkakör betöltésének alapvető feltételei: 

  • a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet alapján felsőfokú végzettség, felsőfokú rendészeti szakképzettség, továbbá a beosztásnak megfelelő szakképesítés,
  • szolgálati beosztás besorolási osztályához rendelt rendfokozati vizsga megléte a 39/2016. (X.6.) BM rendelet alapján,
  • egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmasság az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletben foglaltak szerint;
  • a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 280. § alapján számított fizetési fokozatban eltöltött idő (legalább 8 év szolgálati idő) 
  • nem áll fegyelmi vagy büntetőeljárás hatálya alatt,
  • „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély,
  • számítógép felhasználói szintű ismeret

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 bűnügyi szakterületen eltöltött minimum 5 év, rendészeti szakvizsga, vezetői tapasztalat

 

 A pályázatnak tartalmaznia kell: 

A pályázó részletes szakmai önéletrajzát (személyes adatait), szakmai végzettségről szóló bizonyítványának fénymásolatát, jelenlegi és korábbi munkahelyeit, munkaköreit és elérhetőségeit, valamint hozzájáruló nyilatkozatát a személyi anyagba történő betekintéshez. 


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15 - augusztus 20-ig


A pályázat elbírálásának időpontja: 2019. augusztus 25.


A beosztás betölthető: 2019. szeptember 01.

 

A jelentkezés benyújtásának helye:

Kalocsai Rendőrkapitányság
6300 Kalocsa, Kossuth u.10.
postai úton vagy személyesen

 

A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet:

Németh Bertold r. őrnagy közrendvédelmi osztályvezető
BM: 03/33/60-16, email: NemethBe@bacs.police.hu

 

A személyes meghallgatást követően a pályázat elbírálásának eredményéről a jelentkezőt levélben, illetve telefonon értesítjük.

Kapcsolódó oldalak