Főelőadó (sajtóreferens) - Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

2021. 04. 08., cs - 15:05
A Győr-Moson Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője pályázatot hirdet az alábbiak szerint.
 
A pályázatot kiíró szervezeti egység megnevezése, székhelye, címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság,
székhelye Győr, címe 9024 Győr, Szent Imre út 2-4.
 
Szolgálati hely: Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 9024 Győr, Szent Imre út 2-4.

Betöltendő szolgálati beosztás megnevezése: főelőadó (sajtóreferens)

Munkahely címe: 9024 Győr, Szent Imre út 2-4.

Szolgálatteljesítési hely: Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság és illetékességi területe

A beosztásban elérhető maximális rendfokozat: r. őrnagy
 
Szolgálati időrendszer: vezényléses
 
Ruházati ellátási norma: vegyes
 
Betöltendő szolgálati beosztás besorolása: területi szervnél rendszeresített, tiszti besorolási osztály, C besorolási kategóriájába tartozó beosztás. A fizetési fokozat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény (továbbiakban: Hszt.) 280.§ (3) bekezdésére figyelemmel kerül meghatározásra.
 
Illetmény: a törvény szerinti és a folyósításra kerülő (a törvényben meghatározott kötelező illetményemelkedés figyelembe vételével megállapított) illetmény a Hszt. 154. – 157. § -ai, 159. §-a, 354. §-a és a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklete alapján, a Hszt. 357. § (1)-(2) bekezdésére figyelemmel kerül meghatározásra.
 
Pótlékjogosultság:
 • hivatásos pótlék, melynek mértéke a rendvédelmi illetményalap 100%-a
 • éjszakai, készenléti és kiemelt készenléti pótlék a pótlékkal elismert tevékenység tényleges kifejtésének idejére
 • a jogosultsági feltételek fennállása esetén angol, francia német, arab, kínai, orosz nyelv után idegennyelv-tudási pótlék, valamint szolgálati időpótlék
 • munkarend: vezényléses.
 
A beosztás betöltésének feltételei:
 • Rendőrség állományában fennálló hivatásos szolgálati jogviszony, tiszti/főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozás
 • a jogszabályban előírt fizetési várakozási idő kitöltése (a Hszt. pályázat kiírásakor hatályos 2. sz. melléklete alapján legalább 2-es fizetési fokozathoz szükséges fizetési várakozási idő megléte - a Hszt. 280. § (3) bekezdése alapján számított legalább 4 év)
 • a beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelmény a 30/2015. (VI.16.) BM rendelet 9. sz. mellékletének II/2/4. pontjában foglaltaknak megfelelően felsőfokú végzettség, felsőfokú rendészeti szakképzettség, beosztáshoz előírt szaktanfolyam.
 • idegennyelv ismerete nem szükséges
 • a beosztásnak megfelelő egy éven belüli egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság
 • a pályázó ellen nem lehet fegyelmi-, vagy büntetőeljárás folyamatban, továbbá nem állhat büntetés, intézkedés, fenyítés hatálya alatt
 • amennyiben a betöltött beosztáshoz képest a megpályázott beosztás magasabb besorolású szolgálati beosztásnak minősül, a 2017. január 01. napját követően elvégzett egyéni teljesítményértékelés átlagának legalább jó teljesítményfokozatúnak kell lenni
 • amennyiben a beosztásba helyezés rendfokozati előmenetellel is jár, a magasabb rendfokozathoz előírt rendfokozati vizsga megléte vagy a rendfokozati vizsga alóli mentesülés
 • nyilatkozat arról, hogy személyi anyagába történő betekintéshez hozzájárul.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • sajtó és tájékoztatási szakterületen szerzett képzettség
 • kommunikációs szakterületen szerzett tapasztalat
 • idegennyelv ismerete.
 
A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy
 • a beszédkészséggel, a megjelenéssel, a reagálóképességgel kapcsolatos személyes tulajdonságok megfelelő módon történő felmérése érdekében sor kerül valamennyi érvényes pályázó személyes, a kommunikációs szakterületet képviselő tagot is magába foglaló bizottság előtt történő meghallgatására
 
A pályázat tartalma, mellékletei:
 • a pályázó motivációját is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, bemutatva az eddigi rendőri pályán eltöltött életutat
 • a pályázó személyi adatai, jelenlegi munkahelyének, beosztásának és besorolásának megnevezése, állami és szakmai iskolai végzettségét igazoló okiratok másolatai
 • a 2017. január 01. napját követően elvégzett egyéni teljesítményértékelés kapcsán készült értékelő lapok és minősítések másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy fegyelmi-, vagy büntetőeljárás nem folyik ellene, továbbá nem áll büntetés, intézkedés, fenyítés hatálya alatt
 • nyilatkozat arról, hogy személyi anyagába történő betekintéshez hozzájárul
 • amennyiben a pályázó a pályázat elnyerése esetén alacsonyabb beosztásba kerülne helyezésre a jelenleg betöltött beosztásához képest, nyilatkozat arról, hogy pályázatát ennek ismeretében nyújtja be.
 
A beosztással járó feladatok rövid leírása:
 a 10/2013. (III.14.) ORFK utasítás figyelembe vételével a média hírigényének kielégítése, a külső és belső kommunikáció folyamatos fenntartása (különösen tájékoztatások nyújtása – médiatartalom – a szolgáltatók részére, lapszemle készítése, sajtótájékoztatók megszervezése, adatszolgáltatási tevékenység végrehajtása a szakirányító szerv irányában, kapcsolattartása a helyi, megyei és országos médiák képviselőivel);
az Országos Rendőr-főkapitányság irányába fennálló havi statisztikai adatszolgáltatás;
akadályoztatása esetén a sajtószóvivő helyettesítése.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 20.
 
A pályázat elbírálásának határideje: várhatóan 2021. május 10.
 
A beosztás betölthető: várhatóan 2021. június 01.
 
Figyelemmel az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője által jóváhagyott 29000-621- 49/2017.ált. számú intézkedési tervben foglaltakra, amennyiben a BRFK, a Pest MRFK, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, vagy a Készenléti Rendőrség állományából kerül kiválasztásra, az állományilletékes parancsnoknak figyelembe kell vennie a foglalkoztató szerv alapfeladatot ellátó állomány létszámhelyzetének stabilitására vonatkozó elöljárói elvárást, továbbá azt a követelményt, hogy az áthelyezés ne veszélyeztesse a szolgálati hely szakmai feladatainak folyamatos és rendeltetésszerű ellátását. A pályázat elbírálásánál ezt körültekintően mérlegelni kell, majd ezt követően tekinthető a pályázó nyertesnek, így a pályázat eredményéről való tájékoztatásra is csak ezt követően kerül sor.
 
A pályázat elbírálásának eredményéről történő tájékoztatás rendje:
Az elbírálását követően a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a pályázat eredményéről minden pályázót írásban értesít.
 
A pályázatot - az elérhetőségek feltüntetésével - a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének címezve az alábbi címre kérjük beadni: 9024 Győr, Szent Imre út 2-4. A borítékon kérjük feltüntetni: „PÁLYÁZAT sajtóreferensi beosztás betöltésére”.
 
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet:
Tóth Gabriella c. r. alezredes sajtószóvivő asszonynál.
(email: tothg@gyor.police.hu tel: 06-30/227-12-39-as vagy 03-21/15-42-es BM szám)
 

Kapcsolódó oldalak