Határrendészeti alosztályvezető - Mohácsi Rendőrkapitányság

2019. 08. 12., h - 15:35

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Mohácsi Rendőrkapitányság Vezetője (7700 Mohács, Deák tér 1.) a Határrendészeti Osztály állományába alosztályvezető beosztás betöltésére pályázatot hirdet, a Rendőrség hivatásos állományú tagjai részére.

 

Besorolás: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. tv. alapján (tiszt/D)

Rendfokozat: fizetési fokozattól függően századositól alezredesi rendfokozatig

Hivatásos pótlék: 100%

Ruhanorma: egyenruha

Munkarend: vezényléses

A beosztásba történő kinevezés határozatlan időre történik.

 

A munkakörhöz kapcsolódó legfontosabb feladatok:

A vonatkozó jogszabályok alapján a rendőrkapitányság határellenőrzési feladatainak határrendfenntartási feladatainak irányítása, a határrendészeti osztályvezető döntéseinek szakmai előkészítése, az alárendeltségébe tartozó állomány szolgálati feladatainak meghatározása, szakmai képzésének, a beosztottak feletti gondoskodás, járandóságok biztosítása.

 

A beosztás betöltésének alapvető feltételei:

 • állami iskolai végzettség: főiskola, egyetem
 • szakmai iskolai végzettség: RTF, NKE-RTK vagy rendőrszervező tiszti szaktanfolyam
 • egészségügyi, pszichológiai szempontból és fizikailag alkalmas minősítés
 • legalább 9 év hivatásos szolgálati jogviszony
 • legalább századosi rendfokozat, vagy tiszti rendfokozati vizsga megléte
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

a pályázó fegyelmi és büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, ilyen eljárás nem folyik ellene

 

A beosztás betöltésénél előnyt jelent: határrendészeti szakmai gyakorlat

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a jelentkező személyi adatait
 • részletes szakmai önéletrajzát
 • legmagasabb állami és szakmai iskolai végzettségét tanúsító okmányok fénymásolatát
 • nyilatkozatát arról, hogy nem áll sem fegyelmi-, sem büntetőeljárás hatálya alatt.
 • nyilatkozatát arról, hogy személyi anyagába történő betekintéshez hozzájárul.

 

A beosztás 2019. október 1-jei hatállyal betölthető.

A pályázatok beérkezési határideje: 2019. szeptember 12.

A pályázat benyújtható elektronikusan: garamvarig@baranya.police.hu

postai úton: 7700 Mohács, Deák tér 1.

vagy személyesen.

 

Az elbírálás várható időpontja: 2019. szeptember 15.

Az eredményéről az érintettek írásban kapnak tájékoztatást.

 

A beosztással kapcsolatosan érdeklődni Mészáros György r. alezredesnél lehet, a 72/504-400/ mellék: 77-71 számon, vagy személyesen 7700 Mohács, Szent István utca 16/A. szám alatti objektumban.

Kapcsolódó oldalak