Helyszínelő és balesetvizsgáló - Balatonfüredi Rendőrkapitányság

2019. 10. 01., k - 13:49

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság pályázatot hirdet helyszínelő és balesetvizsgáló beosztás (TH/D kategória) betöltésére.

 

A pályázatra a hivatásos állomány tagja jelentkezhet.

 

Jogviszony időtartama:        határozatlan idejű

Szolgálatteljesítés helye:      Balatonfüredi Rendőrkapitányság

Szolgálatteljesítés címe:       8230 Balatonfüred, Fürdő utca 15.

Munkaidőrend:                    vezényléses

Besorolás:                              TH/D

Hivatásos pótlék:                  100%

Ruhanorma:                         egyenruha

Illetmény: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) alapján

 

A munkakör betöltésének alapvető feltétele:

- középiskolai végzettség (érettségi), rendőr tiszthelyettes szakképzettség, helyszínelő és balesetvizsgáló szaktanfolyam

- egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság

- legalább jó átlagú teljesítményértékelés

- a beosztáshoz szükséges legalacsonyabb fizetési fokozatnak megfelelő szolgálati idő (8 év) megléte

- a jelentkező ellen fegyelmi- vagy büntetőeljárás ne legyen folyamatban, illetve fegyelmi fenyítés hatálya alatt ne álljon.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- helyszínelő és balesetvizsgáló beosztásban eltöltött szakmai gyakorlat

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály, Közlekedésrendészeti Alosztályán helyszínelő és balesetvizsgáló, továbbá közlekedési, forgalomellenőrzési és baleset-megelőzési feladatok ellátása

- a helyszínelő és balesetvizsgáló feladatai ellátása során baleset bekövetkezése esetén köteles kivonulni a helyszínre, a helyszínt biztosítani és megkezdeni a körülmények tisztázását. A körülmények tisztázása során fel kell kutatni a baleset részeseit, tanúit és megvizsgálni a helyszínen lévő nyomokat, rongálódásokat és anyagmaradványokat. A helyszíni eljárást köteles szakszerűen, pontosan lefolytatni. A helyszínről való bevonulás után a balesetről írásbeli jelentést készít.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 10.              

 

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2019. október 11.

 

Sikeres pályázat esetén a beosztás legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell

- részletes szakmai önéletrajz elérhetőségekkel,

- szakmai életútját (korábbi és jelenlegi beosztásait),

- iskolai végzettségekről szóló bizonyítványok másolatai,

- nyilatkozatot arról, hogy fegyelmi-, illetve büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, illetve fegyelmi fenyítés hatálya alatt nem áll,

- motivációs levél,

- saját kézzel írt hozzájáruló nyilatkozat a jelentkezésben, pályázatban foglalt személyes adatok felvételi eljárásban történő kezeléséhez, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjára történő hivatkozással.

A beosztással kapcsolatban tájékoztatás adására jogosult:

Vancsura Miklós r. alezredes a Balatonfüredi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály, osztályvezetőnél személyesen, vagy a 03-22/40-41-es BM telefonszámon lehet érdeklődni.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Vezetője Regdon László r. ezredes részére, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság címére (8230 Balatonfüred, Fürdő utca 15.) vagy elektronikusan a bognare@veszprem.police.hu e-mail címre lehet benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni a „PÁLYÁZAT” – Balatonfüredi Rendőrkapitányság helyszínelő és balesetvizsgáló munkakör betöltésére” megjelölést.

A benyújtott pályázati anyag alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ezt követően a kijelölt bíráló bizottság szakmai javaslata alapján a pályázat kiírója dönt a pályázat eredményéről.

 

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést, sikertelen pályázat esetén a pályázati anyag visszaküldésével.

Kapcsolódó oldalak