Helyszínelő és balesetvizsgáló - Balatonfüredi Rendőrkapitányság

2019. 11. 04., h - 10:45

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság pályázatot hirdet 1 fő helyszínelő és balesetvizsgáló beosztás (TH/D kategória) betöltésére.
 

A pályázatra a hivatásos állomány tagja jelentkezhet.


Jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Szolgálatteljesítés helye: Balatonfüredi Rendőrkapitányság

Szolgálatteljesítés címe: 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 15.

Munkaidőrend: vezényléses

Besorolás: TH/D

Hivatásos pótlék: 100%

Ruhanorma: egyenruha

Illetmény: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) alapján

 

A munkakör betöltésének alapvető feltétele:

- középiskolai végzettség (érettségi), rendőr tiszthelyettes szakképzettség, helyszínelő és balesetvizsgáló szaktanfolyam
- egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság
- legalább jó átlagú teljesítményértékelés
- a beosztáshoz szükséges legalacsonyabb fizetési fokozatnak megfelelő szolgálati idő (8 év) megléte
- a jelentkező ellen fegyelmi- vagy büntetőeljárás ne legyen folyamatban, illetve fegyelmi fenyítés hatálya alatt ne álljon.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: helyszínelő és balesetvizsgáló beosztásban eltöltött szakmai gyakorlat

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály, Közlekedésrendészeti Alosztályán helyszínelő és balesetvizsgáló, továbbá közlekedési, forgalomellenőrzési és baleset-megelőzési feladatok ellátása

- a helyszínelő és balesetvizsgáló feladatai ellátása során baleset bekövetkezése esetén köteles kivonulni a helyszínre, a helyszínt biztosítani és megkezdeni a körülmények tisztázását. A körülmények tisztázása során fel kell kutatni a baleset részeseit, tanúit és megvizsgálni a helyszínen lévő nyomokat, rongálódásokat és anyagmaradványokat. A helyszíni eljárást köteles szakszerűen, pontosan lefolytatni. A helyszínről való bevonulás után a balesetről írásbeli jelentést készít.

 

A helyszínelő és balesetvizsgáló beosztáshoz lakhatást a Balatonfüredi Rendőrkapitányság kedvezményesen biztosít.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 25.                      

 

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2019. november 28.

 

Sikeres pályázat esetén a beosztás legkorábban 2020. január 01. napjától tölthető be.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- részletes szakmai önéletrajz elérhetőségekkel,
- szakmai életútját (korábbi és jelenlegi beosztásait),
- iskolai végzettségekről szóló bizonyítványok másolatai,
- nyilatkozatot arról, hogy fegyelmi-, illetve büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, illetve fegyelmi fenyítés hatálya alatt nem áll,
- motivációs levél,
- saját kézzel írt hozzájáruló nyilatkozat a jelentkezésben, pályázatban foglalt személyes adatok felvételi eljárásban történő kezeléséhez, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjára történő hivatkozással.
 

A beosztással kapcsolatban tájékoztatás adására jogosult: Vancsura Miklós r. alezredes a Balatonfüredi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály, osztályvezetőnél személyesen, vagy a 03-22/44-41-es BM telefonszámon lehet érdeklődni.
 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat postai úton a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Vezetője Regdon László r. ezredes részére, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság címére (8230 Balatonfüred, Fürdő utca 15.) vagy elektronikusan a bognare@veszprem.police.hu e-mail címre lehet benyújtani.
 

A borítékon kérjük feltüntetni a „PÁLYÁZAT” – Balatonfüredi Rendőrkapitányság helyszínelő és balesetvizsgáló munkakör betöltésére” megjelölést.
 

A benyújtott pályázati anyag alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ezt követően a kijelölt bíráló bizottság szakmai javaslata alapján a pályázat kiírója dönt a pályázat eredményéről.

 

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést, sikertelen pályázat esetén a pályázati anyag visszaküldésével.

Kapcsolódó oldalak