Kiemelt főreferens - ORFK Hivatal Koordinációs Osztály

2019. 08. 13., k - 10:42

Az Országos Rendőr-főkapitányság Hivatalának vezetője álláslehetőséget hirdet az ORFK Hivatal Koordinációs Osztályán kiemelt főreferens munkakör betöltésére, határozatlan időre, hivatásos szolgálati jogviszonyban.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • felsőfokú végzettség;
 • legalább felhasználói szintű számítógépes ismeretek (elsősorban Word, Excel, PowerPoint).

 

A munkakör betöltéséhez elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzés;
 • magas szintű együttműködési készség;
 • terhelhetőség;
 • megbízhatóság;
 • szakmai elhivatottság. 

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • a Rendőrségnél vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó más rendvédelmi szervnél szerzett szakmai, hivatali szakszolgálati gyakorlat;
 • a Rendőrség tevékenységét, feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és a vonatkozó belső normák ismerete;
 • a munkakörből adódó feladatok ellátása körében véleményezendő angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozását biztosító angol nyelvismeret.  

             

A munkakör betöltésével járó feladatok:

 1. a Rendőrség egészét átfogó elemző-értékelő anyagok összeállítása;
 2. az állami vezetők részére szükséges szakmai háttéranyagok összeállítása;
 3. a tervezéshez és a vezetői döntésekhez szükséges adat- és információellátás biztosítása;
 4. az interpellációkra, kérdésekre adandó választervezetek elkészítése;
 5. az ORFK munkatervének összeállítása;
 6. a rendőri szervek települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei (fővárosi) önkormányzat közgyűlése előtti beszámolói végleges tartalmának összeállítása;
 7. a szervezeti teljesítményértékelés informatikai felületének kezelése;
 8.  a rendőri szervek települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei (fővárosi) önkormányzat közgyűlése előtti beszámolóinak monitoringja;
 9. az alapvető jogok biztosa és helyettesei által küldött megkeresések, valamint az azokra adott válaszok alapján negyedévente összegzés készítése;
 10. az Alapvető Jogok Biztosa OPCAT Iroda részére tájékoztatás adása a rendőri szervek által működtetett fogvatartási helyek számáról és földrajzi helyéről, illetőleg az adatokban év közben esetlegesen bekövetkező változásokról;
 11. az újítási javaslatok elbírálásra történő előkészítése, a Bíráló Bizottság üléseinek megszervezése;  
 12. az ORFK Belső Kontroll Kézikönyve, illetve az ellenőrzési nyomvonal évenkénti felülvizsgálata;
 13. az ORFK Hivatal kockázatkezelési nyilvántartásának évenkénti felülvizsgálata.

 

Illetmény: A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján.

 

A munkavégzés helye: Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest, Teve u. 4-6.

 

Munkarend: Hivatali (hétfőtől csütörtökig 07.30 órától 16.00 óráig, pénteken 07.30 órától 13.30 óráig).

 

A jelentkezés benyújtásának módja, helye, határideje: A jelentkezést 2019. augusztus 26. napjáig az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalvezetőjének címezve, az Országos Rendőr-főkapitányság Hivatalához lehet benyújtani.

 • Személyesen: 1139 Budapest XIII. kerület, Teve u. 4-6.
 • Postai úton: 1903 Budapest, Pf. 314/15.
 • E-mailben: strattervo@orfk.police.hu

 

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • a részletes szakmai önéletrajzot;
 • a végzettséget igazoló okiratok másolatát;
 • nyilatkozatot arról, hogy a jelentkező hozzájárul a felvételi anyaga tartalmának és személyes adatainak az elbírálásban részt vevő személyek általi megismeréséhez.

 

A beküldött jelentkezések elbírálásának várható időpontja: 2019. szeptember 1. napja.

 

Sikeres jelentkezés esetén a munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

 

Érintett előzetes tájékoztatása: a pályázat során megadott személyes adatok kezelésével összefüggésben a www.police.hu internetes oldalon, a „Rendőrség”, „Adatvédelem, adatkezelők” főcím alatt az „Országos Rendőr-főkapitányság” címen belül a „Humánigazgatás, képzés” alcím alatt található „Felvételi eljárás során keletkezett adatok” megnevezésű érintetti tájékoztató alapján tájékozódhat.

 

További információk:

dr. Szelezsán Erika r. alezredes osztályvezető
ORFK Hivatal Koordinációs Osztály
BM telefonszám: (03-1) 33-157
ORFK Hivatala

Kapcsolódó oldalak