Oktatás-technikus - Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

2019. 02. 08., p - 10:09

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium Igazgatója a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium Tanulmányi Osztály Oktatás-technikus beosztás ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Beosztása: technikus

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (hivatali munkarend)

A munkavégzés helye: Pest megye, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

A beosztáshoz tartozó járó lényeges feladatok:

 • Végzi az oktatástechnikai eszközök üzemeltetését, karbantartását, meglétük és állapotuk folyamatos ellenőrzését, javítását.
 • Tárolja a kezelésére bízott audiovizuális eszközöket, végzi azok nyilvántartását, igény szerinti biztosítását.
 • A tanintézeti rendezvényeken fotózási és videózási feladatokat lát el, képeket és videó felvételeket szerkeszt, vág, feliratoz, archivál.
 • Stúdióvezetői feladatokat lát el, végzi a szükséges szabad és beltéri hangosításokat, részt vesz a referencia film elkészítésében.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • egészségi és pszichológiai alkalmasság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • oktatás-technikusi, vagy hasonló munkakörben szerzett jártasság,
 • hangosításban, videotechnikai rendszerek üzemeltetésében szerzett tapasztalat,
 • videó- és képszerkesztő programok ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes – fizetési igényt is tartalmazó – szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány,
 • végzettséget, képzettségeket tanúsító okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint személyes adatait a pályázat kapcsán kezelhetik, és arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázati anyagot annak elbírálásáig.


A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. május 01.

Az illetmény megállapítása és a juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.) alapján, megállapodás szerint történik.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan érdeklődni lehet Peringer Krisztina r. alezredes, osztályvezető asszonynál a 06 1 391 3548 (BM 38-120) telefonszámon vagy Csendes Patrícia közalkalmazott asszonynál a 06 1 391 3561 (BM 38-225) telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a Koordinációs és Humánigazgatási Osztály vezetője Mokrai Gabriella r. őrnagy részére a  mokrai.gabriella@arszg.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az elbírálást a szakgimnázium igazgatója által megbízott bizottság végzi. A bíráló bizottság a beküldött pályázatok alapján meghallgatást tart 2019. március 08-án

 

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 12.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • ORFK honlapja (www.police.hu)
 • www.arszg.hu
 • kozigallas.gov.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszg.hu honlapon szerezhet.

Kapcsolódó oldalak