Orvos - Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

2019. 10. 14., h - 13:39

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  2015. évi XLII. törvényben, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakra vonatkozóan

 

orvos munkakör betöltésére

 

pályázatot hirdet

 

A rendvédelmi igazgatási alkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye (a kiíró székhelyén): Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat, (6000 Kecskemét, Batthyány u.14.).

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

-           a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szervezeti egységeinek alap- és

            foglalkozás-egészségügyi ellátásának biztosítása,

-           megelőző és gyógyító tevékenység végzése az 57/2009. (X.30.) IRM-ÖM-PTNM

           együttes rendeletben meghatározottak szerint,

-           rendezvények egészségügyi biztosítása.

 

Illetmény és juttatások:

 

A munkakörre vonatkozó illetmény és juttatások megállapítása – felsőfokú munkaköri osztály, „F” munkaköri kategória alapján –, a fent meghatározott törvényben foglaltak szerint történik. A munkakör betöltése esetén szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezheti.

 

Pályázati feltételek:

 

-           szakirányú egyetemi végzettség, általános orvosi diploma, szakorvosi végzettség,

-           egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés,

-           magyar állampolgárság,

-           büntetlen előélet, melyet három hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi

            bizonyítvánnyal kell igazolni,

-           felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

 

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:

 

-           oxyológiai, belgyógyászati-, foglalkozás-egészségügyi-, háziorvosi gyakorlat vagy

            szakvizsga,

-           BM szervnél szerzett szakmai gyakorlat,

-           fegyveres, illetve rendvédelmi szervnél szerzett gyakorlat,

-           betegorientáltság, jó diagnosztikai képesség,

-           B kategóriás vezetői engedély.

 

Elvárt kompetenciák:

A hivatás, a szakma iránti elkötelezettség, jó szervező és kommunikációs készség, konfliktus kezelés, önállóság.

 

A pályázat benyújtásának határideje: a jelen pályázati hirdetmény megjelenésétől kezdődően folyamatos, annak eredményességéig, legkésőbb 2019. december 31-ig.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett érvényes pályázatot benyújtó személyes meghallgatása után, a kijelölt szakmai bíráló javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a megyei rendőrfőkapitány dönt a pályázó megfeleléséről. A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat eredményességéig terjedő időszakban folyamatosan, a jelentkezési dokumentáció beérkezését követő, legkésőbb 8 munkanapon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az eredményes pályázati elbírálás során meghatározott időponttal kezdődően és 6 hónap próbaidő kikötésével. 

 

Munkaidőrend: hivatali, hétfő-csütörtök: 7:30-16:00-ig, péntek: 7:30-13:30-ig.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt – hivatali munkaidőben – Liptai András r. alezredes, humánigazgatási szolgálatvezető ad a (76) 513-365-as telefonszámon.

 

Pályázati dokumentumok:

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, szakmai végzettségéről szóló bizonyítványainak fénymásolatát, jelenlegi és korábbi munkahelyeit és munkaköreit, alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata, működési nyilvántartás másolata, MOK tagságról igazolás, személyes adatait és elérhetőségeit, valamint hozzájárulási nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázat elbírálásával összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•          Személyesen: (Liptai András r. alez. Humánigazgatási Szolgálatvezetőnél, 6000 Kecskemét, Batthyány u.14.).

•          Postai úton: a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének címezve (Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat, Liptai András r. alez. szolgálatvezető, 6000 Kecskemét, Batthyány u.14.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „orvos pályázat”.

•          Elektronikus úton: Liptai András r. alez. Humánigazgatási Szolgálatvezető részére a liptaia@bacs.police.hu e-mail címen keresztül.

 

 

A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Kapcsolódó oldalak