Orvos - Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (Remeteszőlős)

2021. 03. 30., k - 08:57

A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba az alábbi munkakör betöltésére vár jelentkezőket: orvos.

 

Munkarend: vezényléses (alapesetben hétfőtől-csütörtökig 7.30-tól 16.00-ig, pénteken 7.30-tól 13.30-ig)


Szolgálati hely: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.


Bérezés: A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 288/R. §, 288/S. § és a 288/T. § - ai alapján, valamint a 12. melléklet szerint „F” munkaköri kategória, illetve a 644/2020. (XII:22.) Korm. rend., valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. (Eszjtv.) szerint,


A munkakör betöltésének feltételei:

 • büntetlen előélet, melyet három hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • egyetem, általános orvosi diplomát és szakvizsgát igazoló bizonyítvány, illetve a rend és honvédelmi orvosi alapellátás végzéséhez a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt valamely szakvizsga öt éven belül történő megszerzésének a vállalása amennyiben azok közül jelenleg egyik sem áll rendelkezésre
 • érvényes működési nyilvántartás
 • felhasználói szintű MS Office (Word, Excel)
 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek megfelelés
 • érvényes kamarai tagság (MOK)

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ szervezeti egységeinek rend és honvédelmi alapellátásának biztosítása
 • gyógyító-megelőző tevékenység végzése a 2/2021. (I.14.) BM rendelet szerint
 • alkalmassági vizsgálatok végzése a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmassági vizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendeletben meghatározottak szerint
 • munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben meghatározottak szerint 
 • rendezvények, lövészetek egészségügyi biztosítása
 • közegészségügyi – járványügyi alapfeladatok elvégzése
 • a szakterületét érintő adminisztrációs tevékenység végzése
 • jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés, a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • foglalkozás – egészségügyi-, háziorvosi-, belgyógyászati-, honvéd-katasztrófa és rendvédelmi orvostan, repülőorvostan, oxiológia-sürgősségi orvostan gyakorlat, szakvizsga
 • B típusú vezetői engedély

 

Elvárt kompetenciák:

 • betegorientáltság, jó diagnosztikai képesség
 • kiváló kommunikációs képesség
 • csapatmunkában való együttműködési képesség
 • kiváló problémamegoldó képesség

 

Jelentkezés benyújtása:

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező részletes szakmai önéletrajzát, szakmai végzettségéről szóló bizonyítványainak fénymásolatát, működési nyilvántartás és MOK tagsági igazolás másolatát, jelenlegi és korábbi munkahelyeit és munkaköreit, valamint személyes adatait és elérhetőségeit, és hozzájárulási nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 

A benyújtandó iratokat, igazolásokat elektronikusan 2021. április 20 -ig a rokk@rokk.police.hu e-mail-címre kérjük megküldeni.


A munkakörrel kapcsolatban további tájékoztatást Dr. Békésiné Sóti Orsolya r. alezredes, osztályvezető tud nyújtani a 06 30 360 7642, vagy a BM: 33-461 és a 06 1 443 5533 telefonszámokon.


Az állásra a közzététel napjától lehet jelentkezni.


A munkakör az alkalmassági vizsgálatot követően tölthető be, 4 hónap próbaidő előírásával.

Kapcsolódó oldalak