Szakoktató (nevelési) - Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

2019. 09. 10., k - 13:12

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium Igazgatója a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. § alapján pályázatot hirdet Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium Nevelési és Területi Szakmai Gyakorlati Szakcsoport szakoktató beosztás ellátására.
 

A hivatásos jogviszony időtartama: Belügyminiszteri vezénylés alapján határozatlan időre történő vezényléses hivatásos jogviszony


Munkarend: vezényléses


Ruhanorma: egyenruhás
 

A munkavégzés helye: Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

 

Bérezés: a Hszt. szerinti, tiszthelyettesi besorolási osztály, E beosztási kategória

 

Pályázati feltételek:

 • szakmai középfokú végzettség;
 • legalább 13 éves szakmai gyakorlat,
 • elhivatottság az oktató, nevelő munka iránt

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • RZS NEO rendszer felhasználói szintű kezelése
 • Office programok (Word, Excel) felhasználói szintű jártasság
 • csoportos feladatok megoldásában való közreműködési gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, képzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint személyes adatait a pályázat kapcsán kezelhetik, valamint az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázati anyagot, annak elbírálásáig
 • nyilatkozatot arról, hogy fegyelmi és büntetőeljárás nem folyik ellene, hatálya alatt nem áll és a személyi anyagába történő betekintéshez hozzájárul.

 

A beosztáshoz tartozó feladatok:

 1. ismeri a munkakörére vonatkozó jogszabályokat, belső rendelkezéseket és egyéb előírásokat, a folyamatban lévő ügyeket;
 2. a gazdasági feladatokkal kapcsolatos okmányokat pontosan, naprakészen vezeti;
 3. végrehajtja a kezelésére bízott helyiségek berendezését és folyamatos ellenőrzését;
 4. segítséget nyújt a tanulók ellátásával összefüggő feladatokban;
 5. részt vesz a tanulók elhelyezésében;
 6. intézkedik, hogy a tanulói állomány járandósága folyamatosan és időben biztosításra kerüljön;
 7. ellenőrzi a kiadott anyagok rendeltetésszerű használatát az ellenőrzési tervben, valamint a Nevelési és Területi Szakmai Gyakorlati Szakcsoport vezetője által meghatározottak alapján;
 8. folyamatosan figyelemmel kíséri az anyagok karbantartottságát, elhasználódását, meghibásodását, esetleges rongálódását;
 9. károkozás esetén közreműködik a kártérítési eljárás lefolytatásában, szükség esetén javaslatot tesz;
 10. rendszeresen ellenőrzi a körletekben és a közös használatú helyiségekben, valamint a főzőkonyhákban a rend betartását, valamint a takarítás végrehajtását;
 11. folyamatosan végzi a szakterületét érintő értékelő-elemző munkát;
 12. hatáskörébe tartozó ügyekben intézkedik, véleményez a vonatkozó előírásoknak megfelelően;
 13. betartatja a Tanóra- és Elfoglaltsági rendben, a tanintézet Házirendjében, valamint a Tanulói Szállás Rendjében foglaltakat;
 14. a munkaköri feladataiból adódóan, valamint a Nevelési és Területi Szakmai Gyakorlati Szakcsoport mindennapi életével kapcsolatban nyilatkozhat, véleményt nyilváníthat a munkaköréből adódó feladatokkal összefüggő kérdésekben, javaslataival az osztályvezetőn keresztül döntéseket kezdeményezhet, a tanulói szállással kapcsolatos döntésekről információkat kérhet, végzett munkájáról történő beszámoltatás során véleményt nyilváníthat;
 15. részt vehet a szakcsoport munkaértekezletein, koordinációin, megbeszélésein, ahol véleményt nyilváníthat a tanulói szállás ügyeit érintően;
 16. jogosultsági szintjének megfelelően alkalmazza a Robotzsaru Neo programot.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2019. november 01.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 21.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan érdeklődni lehet Kulik Tamás r. alezredes, osztályvezetőnél a 06 1 391 3548 (BM 38-315) telefonszámon vagy Mokrai Gabriella r. alezredes, Koordinációs és Humánigazgatási osztályvezető asszonynál a 06 1 391 3543 (BM 38-010) telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Mokrai Gabriella r. alezredes Koordinációs és Humánigazgatási osztályvezető részére a mokrai.gabriella@arszg.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az elbírálást az ARSZG igazgatója által megbízott bizottság végzi. A bíráló bizottság a beküldött pályázatok előzetes elbírálása után meghallgatást tart 2019. szeptember 25-én.

 

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • ORFK honlapja (www.police.hu)
 • www.arszg.hu
   

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszg.hu honlapon szerezhet.

Kapcsolódó oldalak