Szakoktató (szakmai) - Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

2019. 09. 10., k - 12:56

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium Igazgatója a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. § alapján pályázatot hirdet Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium Szakmai Ismereti Szakcsoport szakoktató beosztás ellátására.
 

A hivatásos jogviszony időtartama: Belügyminiszteri vezénylés alapján határozatlan időre történő vezényléses hivatásos jogviszony


Munkarend: vezényléses


Ruhanorma: egyenruhás
 

A munkavégzés helye: Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
 

Bérezés: a Hszt. szerinti, tiszthelyettesi besorolási osztály, E beosztási kategória


Pályázati feltételek:

 • szakmai középfokú végzettség;
 • legalább 13 éves szakmai gyakorlat,
 • csapatszolgálati, vagy közrendvédelmi szakmai végzettség;
 • elhivatottság az oktató, nevelő munka iránt

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 év csapatszolgálati szakterületen szerzett szakmai tapasztalat,
 • lőkiképzési és/vagy intézkedéstaktikai szakmai területen tapasztalat,
 • csoportos feladatok megoldásában való közreműködési gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, képzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint személyes adatait a pályázat kapcsán kezelhetik, valamint az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázati anyagot, annak elbírálásáig
 • nyilatkozatot arról, hogy fegyelmi és büntetőeljárás nem folyik ellene, hatálya alatt nem áll és a személyi anyagába történő betekintéshez hozzájárul.

   

A beosztáshoz tartozó feladatok:

 1. Alapvető feladata a tanulók oktatása és nevelése, melynek keretében közvetlenül végzi a szakterületüknek (oktatott tantárgyaknak) megfelelő kidolgozó, oktató, nevelő és egyéb jellegű tevékenységet, az ezzel összefüggő kiegészítő feladatokat.
 2. Végzi a számára meghatározott tantárgyak oktatásának előkészítését, a tanulói demonstrátorok felkészítését, a tananyag oktatását, a nyílt órák és bemutató foglalkozások megtartását.
 3. Jegyzeteket, tansegédleteket, tantárgyi tájékoztatókat, óravázlatokat, egyéb információ- és ismerethordozókat készít, alkalmaz, és javaslatot tesz ezek elkészítésére.
 4. Folyamatosan gyűjti, feldolgozza, rendszerezi, összegzi és jelenti az osztályvezetőnek az oktatott tantárgyakkal, a művelt szakterülettel összefüggő információkat; elemzi, értékeli az oktatás helyzetét, hatékonyságát; részt vesz az oktató munkát érintő jelentések, javaslatok, előterjesztések, tervezetek megfogalmazásában.
 5. Közreműködik az általa oktatott tantárgyak programjának és más oktatási dokumentumoknak a kidolgozásában, javaslatot tesz azok módosítására, átdolgozására, megújítására.
 6. Az iskolán folyó képzésekhez kapcsolódó modulzáró, félévzáró, tanévzáró szaktanfolyami záróvizsgák, valamint szakképesítő vizsgák végrehajtásában való részvétel.
 7. Részt vesz a tanulók tanórán kívüli felkészítésében, foglalkoztatásában, a személyiségfejlesztő munkában, amely során kötelező és fakultatív konzultációkat tart, speciális kollégiumokat, szakköröket vezet, tanulmányi és szakmai versenyekre készít fel, és megbízás alapján osztályfőnöki munkát végez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2019. november 01.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 22.
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan érdeklődni lehet Kóbor Ákos c. r. alezredes, osztályvezetőnél a 06 1 391 3548 (BM 38-180) telefonszámon vagy Mokrai Gabriella r. alezredes, Koordinációs és Humánigazgatási osztályvezető asszonynál a 06 1 391 3543 (BM 38-010) telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Mokrai Gabriella r. alezredes részére a mokrai.gabriella@arszg.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az elbírálást az ARSZG igazgatója által megbízott bizottság végzi. A bíráló bizottság a beküldött pályázatok előzetes elbírálása után meghallgatást tart 2019. szeptember 26.

 

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.


A pályázati kiírás közzétételének helye:

ORFK honlapja (www.police.hu)

www.arszg.hu
 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszg.hu honlapon szerezhet.

Kapcsolódó oldalak