Szakügyintéző (pénzügyi) (bérszámfejtő) - Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

2021. 04. 01., cs - 11:06

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság állást hirdet szakügyintéző (pénzügyi) (bérszámfejtő) munkakör betöltésére.

 

A munkakörre a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendvédelmi igazgatási alkalmazottak jogviszonyára vonatkozó előírások (XXVIII/A fejezet)  szerinti foglalkoztatásukat vállalók jelentkezhetnek, akik rendelkeznek a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési követelményekkel.

 

A jogviszony időtartama: határozott idejű rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság,
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2.

 

Munkaidőrend: hivatali.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság munkavállalóinak le- és felszerelésével összefüggő feladatokat ellátása.

 

KIRA számfejtő rendszerben az állományparancsok, számfejtéshez szükséges adatok rögzítése. Számfejtéshez szükséges iratok továbbítása a Magyar Államkincstár felé.

 

A hivatásos, és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló állomány részére az öregségi, rokkantsági és szolgálati nyugdíj, valamint a hozzátartozói ellátások megállapításához szükséges adatszolgáltatás előkészítése, továbbítása a megfelelő szerv részére.

 

Az illetményből levont gyermektartásdíjak, egyéb követelések (letiltások) nyilvántartása, utalásra előkészítése.

 

Illetmény és juttatások:

az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • büntetlen előélet, amelyet 3 hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • szakirányú főiskolai/egyetemi végzettséget igazoló bizonyítvány (Közgazdász/Pénzügyi)
 • felhasználói szintű MS Office (Word, Excel),
 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek megfelelés.

 

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:

 • a betölteni kívánt beosztásban szerzett szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret
 • KIRA számfejtő program felhasználószintű ismerete.

 

Elvárt kompetenciák:

 • precíz, önálló, gyors munkavégzés,
 • jó kommunikációs és együttműködő képesség,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság),
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
 • megbízhatóság.

 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz elérhetőségekkel,
 • iskolai végzettségekről (felsőfokú) szóló bizonyítványok másolatai,
 • motivációs levél,
 • amennyiben rendelkezik állami költségvetési szervnél jogviszonyban eltöltött idővel, a jogviszonyt igazoló dokumentum fénymásolata,
 • saját kézzel írt hozzájáruló nyilatkozat a jelentkezésben foglalt személyes adatok felvételi eljárásban történő kezeléséhez, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjára történő hivatkozással,
 • hozzájáruló nyilatkozat (nem kötelező, szabadon választható elem) arról, hogy a jelentkező álláshirdetésre benyújtott jelentkezését a Rendőrség hivatalos honlapján (www.police.hu) található érintetti tájékoztatóban foglaltak alapján megőrizzük, egy jövőben felmerülő álláshirdetés reményében.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. június 01-jei hatállyal – 6 hónap próbaidő előírásával – tölthető be.
 

A jogviszony időtartama: határozott idejű rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony 2021. június 1. napjától előreláthatólag 2024. május 31. napjáig.

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2021. április 20.

a munkakörrel kapcsolatosan további információt Lovász Beáta közgazdasági osztályvezető asszony a 88/544-633, 428-022/14-81 telefonszámon tud adni.

 

A jelentkezés benyújtásának módja:

 • postai úton: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Gazdasági Igazgatóság, Közgazdasági Osztály részére, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság címére (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.),
 • elektronikus úton: lovaszb@veszprem.police.hu e-mail címre lehet benyújtani.

 

Visszajelzést csak azoknak a jelentkezőknek küldünk, akiket személyes elbeszélgetésre hívunk be.

Kapcsolódó oldalak