Szakügyintéző (pénzügyi) - Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

2020. 03. 23., h - 12:35

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági megyei rendőrfőkapitány-helyettese álláslehetőséget hirdet rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyba az Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Közgazdasági Osztály állományában

szakügyintéző (pénzügyi)

munkakör betöltésére.

A rendvédelmi igazgatási jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű                     

Munkaidőrend, foglalkoztatás jellege:

Hivatali, teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 288/R §. 288/S §. és 288/T. §-ai, valamint a 12. melléklete szerinti  rendelkezései az irányadók.

Igény esetén szálló férőhely biztosítása.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Előirányzat átadás-átvételek intézése, számlák ellenjegyzése. Felügyeleti szerv részére a határidős jelentések elkészítése, mint pl. adósságjelentés, likviditási helyzetről jelentés, felhasználási tervek. Egyéb határidős feladatok előkészítése, a költségvetés tervezésében való részvétel.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai végzettség,
 • Pénzügyi-számviteli területen szerzett végzettség
 • Pénzügyi-számviteli területén szerzett szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet, melyet 3 hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni
 • Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendőrségi, vagy közigazgatási szervnél pénzügyi területen szerzett tapasztalat,
 • Forrás.Net program ismerete,
 • Robotzsaru program ismerete.

A munkakör betöltéséhez elvárt kompetenciák:

 • precíz, önálló munkavégzés;
 • együttműködő képesség;
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására
 • terhelhetőség;
 • megbízhatóság
 • problémamegoldó képesség

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot;
 • a végzettséget igazoló okiratok másolatát;
 • nyilatkozatot arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint személyes adatait a jelentkezés kapcsán kezelhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kollár Kitti osztályvezető részére kollarkit@pest.police.hu     e-mail címen keresztül.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kollár Kitti osztályvezető nyújt, a 06/1-550-1493/21-650 -es telefonszámon. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Sikeres jelentkezés esetén a munkakör legkorábban 2020. május 01. napjától tölthető be.

Kapcsolódó oldalak