Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott - KR Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztály

2019. 02. 04., h - 14:58

A Készenléti Rendőrség Parancsnoka

állást hirdet

a Készenléti Rendőrség

Humánigazgatási Szolgálat

Egészségügyi és Pszichológiai Osztály

állományába

több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazotti

munkakör betöltésére.

 

Az állásra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti foglalkoztatásukat vállalók jelentkezhetnek, akik rendelkeznek a beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelményekkel.

 

Bérezés: megállapodás szerint

 

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:

 

Az osztályt érintő ügyiratok átvétele, nyilvántartása, előkészítése szignálásra, alaki megfelelőség ellenőrzése, TÜK és ügykezelési szabályok szerinti tárolása, irattárazása. Vezeti az osztály állományának személyi nyilvántartási adatait, a változásokat átvezeti, a változásjelentéseket elkészíti, az előírásoknak megfelelően jelenti. Vezeti az osztály működéséhez kapcsolódó nyilvántartásokat.

 

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

  • középfokú végzettség;
  • legalább felhasználó szintű számítógépes ismeret (Microsoft Excel, Microsoft Word);
  • magyar állampolgárság;
  • cselekvőképesség;
  • büntetlen előélet, melyet bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni;
  • egészségügyi alkalmasság;
  • határozott, magabiztos fellépés;
  • önálló munkavégzés.

 

Az elbírálásánál előnyt jelent:

 

Rendvédelmi, Robot Zsaru ügykezelői tapasztalat.

 

Munkavégzés helye:

 

Készenléti Rendőrség telephelye (1101 Budapest Kerepesi út 47-49.)

 

Munkaidőrend:         hivatali heti 40 óra

                                    hétfő-csütörtök:          7.30-16.00

                                    péntek:                        7.30-13.30

 

Az állásra a közzététel napjától lehet jelentkezni.

A munkakör az alkalmassági vizsgálatoktól függően várhatóan legkorábban 2019. április 1-jei hatállyal – 3 hónap próbaidő előírásával – tölthető be.

A kinevezés határozatlan időre szól.

 

A jelentkezés beérkezésének határideje: 2019. február 28.

Jelentkezési  dokumentumok:

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező részletes – fizetésigényt is tartalmazó – szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, szakmai végzettségéről szóló bizonyítványainak fénymásolatát, erkölcsi bizonyítványának másolatát, jelenlegi és korábbi munkahelyeit és munkaköreit, valamint személyes adatait és elérhetőségeit, valamint hozzájárulási nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A jelentkezés  benyújtható:

 

Személyesen: Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztály, 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49. XXX. épület.

Postai úton: a Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztály vezetőjének címezve (Készenléti Rendőrség 1903 Budapest, Pf.: 314.)

Elektronikus úton a CsToth@kr.police.hu e-mail címre.

 

A munkakörrel kapcsolatban további információt a Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztály vezetője, Dr. Cs. Tóth Erzsébet r.o. alezredes ad – hivatali munkaidőben- a 06-1/432-7309-es városi vagy a 0620-983-5209 mobiltelefonszámon.

 

Tájékoztatjuk továbbá a jelentkezőket, hogy visszajelzést csak azoknak a jelentkezőknek küldünk, akiket személyes elbeszélgetésre is behívunk.

Kapcsolódó oldalak