Ügyviteli segédelőadó (számviteli) - Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

2020. 03. 23., h - 12:39

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági megyei rendőrfőkapitány-helyettese álláslehetőséget hirdet rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyba az Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Közgazdasági Osztály állományában

ügyviteli segédelőadó (számviteli)

munkakör betöltésére.

A rendvédelmi igazgatási jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű                       

Munkaidőrend, foglalkoztatás jellege:

Hivatali, teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 288/R §. 288/S §. és 288/T. §-ai, valamint a 12. melléklete szerinti rendelkezései az irányadók.

Igény esetén szálló férőhely biztosítása.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Szállítói számlák kontírozása és banki bizonylatok kivezetése. Szerződések és megrendelések kötelezettségvállalási nyilvántartásba vétele, visszaigazolása. Közreműködik a főkönyvi könyvelési adatokból készült jelentések összeállításában. Pénztár ellenőri feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

 • Érettségi, valamint középfokú végzettség, pénzügyi-számviteli területen
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet, melyet 3 hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni
 • Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendőrségi, vagy közigazgatási szervnél szerzett szakmai tapasztalat,
 • Forrás.Net program ismerete

A munkakör betöltéséhez elvárt kompetenciák:

 • precíz, önálló munkavégzés;
 • terhelhetőség;
 • megbízhatóság;
 • együttműködési készség;
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására
 • problémamegoldó képesség

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot;
 • a végzettséget igazoló okiratok másolatát;
 • nyilatkozatot arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint személyes adatait a jelentkezés kapcsán kezelhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kollár Kitti osztályvezető részére kollarkit@pest.police.hu   e-mail címen keresztül.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kollár Kitti osztályvezető nyújt, a 061/550-1493/21-650-es telefonszámon.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Sikeres jelentkezés esetén a munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.

Kapcsolódó oldalak