Vizsgáló - Bács MRFK Kalocsai Rendőrkapitányság

2020. 05. 06., sze - 11:27

Vizsgáló – Bács MRFK Kalocsai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály

A Bács MRFK Kalocsai Rendőrkapitányság vezetője állást hirdet a Bács MRFK Kalocsai Rendőrkapitányság, Vizsgálati Osztály állományába vizsgáló beosztás betöltésére.

Az álláshirdetésre a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) hivatásos szolgálati viszonyban álló munkavállalói jelentkezhetnek.

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű hivatásos szolgálati jogviszony

Munkavégzés helye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 10.

Besorolása: tiszthelyettesi besorolási osztály D kategória (alapfeladatot ellátó munkakör)

Ruhanorma: polgári

Munkarendje: vezényléses

 A munkakör betöltésének alapvető feltételei: 

  • középiskolai végzettség (érettségi), rendőr tiszthelyettes rendészeti szakképzettség, valamint beosztásnak megfelelő szakképesítés (bűnügyi szaktanfolyam) megléte;
  • egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmasság az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletben foglaltak szerint;
  • a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 280. § alapján számított fizetési fokozatban eltöltött idő - 8 év szolgálati jogviszony;
  • a besorolásnak megfelelő rendfokozat, vagy ahhoz szükséges rendfokozati vizsga;
  • nem áll fegyelmi vagy büntetőeljárás hatálya alatt;
  • „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély;
  • kifogástalan életvitel.

Beosztással járó feladatok:

A bűnügyi ügyfeldolgozás keretében, a törvényességi követelményeknek megfelelően a nyomozási cselekmények önálló elvégzése, bűncselekmények elkövetésének és az elkövetők felelősségének bizonyítása. Beosztásából adódóan vezénylésének megfelelően bűnügyi készenléti feladatokat lát el. Szemlebizottság vezetői feladatok ellátása, a büntető eljárásjog szerinti szemlék szakszerű végrehajtása.

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:

bűnügyi szakterületen eltöltött minimum 3 év

A jelentkezésnek tartalmaznia kell: 

A jelentkező részletes szakmai önéletrajzát (személyes adatait), szakmai végzettségről szóló bizonyítványának fénymásolatát, jelenlegi és korábbi munkahelyeit, munkaköreit és elérhetőségeit, valamint hozzájáruló nyilatkozatát a személyi anyagba történő betekintéshez. 

A jelentkezés benyújtásának határideje:       folyamatos, a beosztás betöltéséig

A beosztás legkorábban betölthető:              2020. május 01.

 

A jelentkezés benyújtásának helye:

Bács MRFK Kalocsai Rendőrkapitányság

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u.10.

postai úton vagy személyesen

 

Az álláshirdetéssel kapcsolatban érdeklődni lehet:

dr. Tóth Sándorné Perity Brigitta r. alezredes, vizsgálati osztályvezető

BM: 03-33/6013, e-mail: TothSP@bacs.police.hu

 

A személyes meghallgatást követően a jelentkezés elbírálásának eredményéről a jelentkezőt levélben, illetve telefonon értesítjük.

Kapcsolódó oldalak