Az EU-ról felsőfokon: College of Europe

2015. 03. 27., p - 12:41

2014 nyarán az Országos Rendőr-főkapitányság képviseletében három fő vett részt a Bruges-ben megrendezett, angol nyelvű, 21. Klasszikus Háromhetes Európai Uniós Intenzív Szemináriumon.

A College of Europe  - Európa Tanulmányok Szakkollégiuma egy független, posztgraduális oktatási intézet, amelynek megalapításáról az 1948-as Hágai kongresszuson döntöttek. Alapításának célja a nyugat-európai nemzetek közötti összetartozás eszméjének és egymás kölcsönös megértésének elősegítése, valamint a fenti értékeket magáénak valló hallgatók magas szintű képzése volt. Alapképzésként az intézményben tízhónapos mesterképzés folyik, amelyre a hallgatókat főként külügyminisztériumok delegálják, valamint az aktuális politikai-gazdasági igényekhez igazítva, nyári tanfolyamokat is szerveznek. A College of Europe-nak két kampusza van, egy Natolin-ban, Lengyelországban és egy Bruges-ben, Belgiumban. A Szakkollégiumban megszerezhető képzettség kiváló lehetőséget biztosít a végzett hallgatók számára sikeres politikai karrier befutására.

2014 nyarán az Országos Rendőr-főkapitányság képviseletében három fő vett részt a Bruges-ben megrendezett, angol nyelvű, 21. Klasszikus Háromhetes Európai Uniós Intenzív Szemináriumon. Az interaktív oktatás során a hallgatók betekintést kaphattak az európai integrációs és döntéshozatali folyamatokba, az EU jogrendjébe, belső piaci struktúrájába és gazdaságtanába. A hallgatók választásuk szerint részt vehettek workshop-okon, ahol tanulmányozhatták az EU vonatkozó szakpolitikáit. A programban a résztvevők látogatás tettek Brüsszelben az Európai Bizottságnál, az Európai Bizottság Európai Külügyi Szolgálatánál (EEAS), illetve az Európai Parlamentben is, ahol szakmai előadásokat hallgathattak meg EU-s tisztviselőktől és parlamenti pártok képviselőitől.

A Rendőrség első alkalommal történt részvétele a College of Europe képzési programján mérföldkőnek nevezhető mind a képzési intézmény széleskörű elismertsége, mind pedig a program hagyományosan magas szintje miatt. Pályázati lehetőségek függvényében az Országos Rendőr-főkapitányság évente tervezi a College of Europe képzésen történő további részvételét.”

https://www.coleurope.eu/


Kapcsolódó oldalak