Alkalmassági kérdőívek (2020/2021)

avatas

 

TÁJÉKOZTATÓ

a rendőr tiszthelyettes szakképzettséget adó iskolai rendszerű (1 éves; 1,5 éves; 2 éves képzési idejű) képzésére, valamint a közbiztonsági járőr, illetve határrendészeti járőr és útlevélkezelő szakképesítést adó 10 hónapos iskolarendszeren kívüli képzésre történő felvételi eljárás végrehajtásáról.

 

 

Tisztelt Jelentkező!
 

A koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben a felvételi eljárásban kötelező egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálatok jelenleg a megszokott módon nem hajthatók végre. Az átmeneti időszakban a felvételi eljárásban egy úgynevezett előszűrést vezettünk be, amelynek főszabálya szerint az egészségi és pszichikai előszűrést a jelentkező által – a csatolt fájlban megtekinthető és letölthető kérdőívekben – megadott adatok alapján végezzük el.

 

A képzés során fokozott fizikai, illetve pszichés igénybevételnek lesznek kitéve, ezért nyomatékosan kérjük, hogy a kérdőíveken feltett kérdésekre őszintén, semmit nem eltagadva válaszoljanak. A kérdőíveken szereplő adatokat kizárólag orvos, illetve pszichológus tekintheti meg.

 

Az egészségi és pszichikai előszűrés alapján alkalmasnak minősített jelentkezőt az illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság pályaalkalmassági bizottsági meghallgatásra hívja be, amelynek időpontjáról a jelentkező által megadott elektronikus levelezési címén tájékoztatja.

 

A fizikai alkalmassági vizsgálatot fizikai előszűrés alapján végezzük el. Az alkalmasság megállapítása az utolsó lezárt középiskolai év – amely nem lehet régebbi, mint a 2018/2019. tanév – végi testnevelés osztályzat figyelembe vételével történik, amelynek igazolására a középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalairól készült másolat szolgál. Annak a jelentkezőnek, aki testnevelési osztályzattal a 2018/2019. tanévben nem rendelkezik, illetve közepes (3) vagy elégséges (2) a testnevelési osztályzata, jelenléti fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie, ami időrendi ütemezéssel, kiscsoportokban, figyelemmel a távolságtartási szabályokra kerül megtartásra, iskolarendszeren kívüli képzésre jelentkezés esetén a lakóhelye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságon, iskolai rendszerű képzésre jelentkezés esetén a képző intézményben.

 

A jelentkezőknek a középiskolai bizonyítványuk másolatát a csatolmányok között található előszűrő kérdőívekkel együtt a lakóhelye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság alkalmassági kérdőívek fogadására létrehozott – a csatolmányok között található dokumentumban szereplő – elektronikus levélcímére egy emailbe foglalva, iskolai rendszerű képzésre jelentkezés esetén legkésőbb 2020. június 05-ig, iskolarendszeren kívüli képzésre jelentkezés esetében 2020. június 15-ig kell megküldeniük.

 

Az előszűrés során hozott döntésekkel szemben nincs helye jogorvoslatnak. Az előszűrés során közölt hamis adatok a tanulói jogviszony megszüntetését vonják maguk után.

 

A kért dokumentumok a csatolmányok közül letölthetőek.

 

Országos Rendőr-főkapitányság
Személyügyi Főigazgatóság