Adatvédelmi nyilvántartás

Gyulai Rendőrkapitányság

5700 Gyula, Béke sugárút 51.
Balogh József

baloghjo@bekes.police.hu
+36(66)523-700/2538 BM: (33)25-38

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 04030-156/1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 04030-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 04030-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 04030-156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 04030-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 04030-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 04030-156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 04030-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 04030-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 04030-156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 04030-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 04030-156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 04030-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 04030-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 04030-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 04030-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 04030-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 04030-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 04030-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 04030-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 04030-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 04030-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 04030-156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 04030-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 04030-156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 04030-156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 04030-156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 04030-156/27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 04030-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 04030-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 04030-156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 04030-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 04030-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 04030-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 04030-156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 04030-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 04030-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 04030-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 04030-156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 04030-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 04030-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 04030-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 04030-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 04030-156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 04030-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 04030-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 04030-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 04030-156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 04030-156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 04030-156/51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 04030-156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 04030-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 04030-156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04030-156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04030-156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 04030-156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 04030-156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 04030-156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 04030-156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 04030-156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 04030-156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 04030-156/71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 04030-156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 04030-156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 04030-156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 04030-156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 04030-156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 04030-156/76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 04030-156/77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 04030-156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 04030-156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 04030-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 04030-156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 04030-156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 04030-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 04030-156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 04030-156/116/2018.AV 2018-07-18 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 04030-156/117/2018.AV 2018-07-18 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 04030-156/118/2018.AV 2018-07-18 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 04030-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 04030-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 04030-156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 04030-156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 04030-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 04030-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 04030-156/93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 04030-156/94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 04030-156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 04030-156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 04030-156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 04030-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 04030-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 04030-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 04030-156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 04030-156/119/2018.AV 2018-07-18 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 04030-156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 04030-156/101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 04030-156/102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 04030-156/103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 04030-156/104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 04030-156/105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 04030-156/106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 04030-156/107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 04030-156/108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 04030-156/109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 04030-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 04030-156/114-1/2018.AV 2018-07-19 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 04030-156/110/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 04030-156/111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 04030-156/112/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 04030-156/115/2018.AV 2018-07-18 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 04030-156/1/2019.AV. 2019-01-14 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 04030-156/2/2019.AV. 2019-08-23 Összes