Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Biharugra

5538 Biharugra, Erzsébet u. 1.
Balogh József

baloghjo@bekes.police.hu
+36(66)523-700/2538 BM: (33)25-38

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 04090-156/1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 04090-156/2/2018.av. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 04090-156/3/2018.av. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 04090-156/4/2018.av. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 04090-156/5/2018.av. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 04090-156/6/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 04090-156/8/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 04090-156/9/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 04090-156/10/2018.av. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 04090-156/11/2018.av. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 04090-156/12/2018.av. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 04090-156/13/2018.av. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 04090-156/14/2018.av. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 04090-156/15/2018.av. 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 04090-156/74/2018.av. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 04090-156/75/2018.av. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 04090-156/76/2018.av. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 04090-156/77/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 04090-156/7/2018.av. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 04090-156/17/2018.av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 04090-156/18/2018.av. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 04090-156/19/2018.av. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 04090-156/20/2018.av. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 04090-156/21/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 04090-156/22/2018.av. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 04090-156/23/2018.av. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 04090-156/24/2018.av. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 04090-156/25/2018.av. 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 04090-156/78/2018.av. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 04090-156/79/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 04090-156/26/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 04090-156/27/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 04090-156/28/2018.av. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 04090-156/29/2018.av. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 04090-156/30/2018.av. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 04090-156/31/2018.av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 04090-156/32/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 04090-156/33/2018.av. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 04090-156/34/2018.av. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 04090-156/35/2018.av. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 04090-156/36/2018.av. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 04090-156/37/2018.av. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 04090-156/40/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 04090-156/41/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04090-156/42/2018.av. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04090-156/81/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 04090-156/80/2018.av. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 04090-156/43/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 04090-156/44/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 04090-156/45/2018.av. 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 04090-156/47/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 04090-156/48/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 04090-156/49/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 04090-156/50/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 04090-156/51/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 04090-156/52/2018.av. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 04090-156/53/2018.av. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 04090-156/54/2018.av. 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 04090-156/55/2018.av. 2018-05-25 Összes
Visszaadás 04090-156/56/2018.av. 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 04090-156/82/2018.av. 2018-05-25 Összes
Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétele iránti kérelem, valamint korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétele iránti kérelem 04090-156/85/2018.av. 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 04090-156/88/2018.av. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 04090-156/90/2018.av. 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 04090-156/46/2018.av. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 04090-156/57/2018.av. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 04090-156/58/2018.av. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 04090-156/59/2018.av. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 04090-156/60/2018.av. 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 04090-156/61/2018.av. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 04090-156/92/2018.av. 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 04090-156/116/2018.av 2018-08-06 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 04090-156/117/2018.av 2018-08-06 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 04090-156/118/2018.av 2018-08-06 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Schengeni Információs Rendszer 04090-156/63/2018.av. 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 04090-156/93/2018.av. 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 04090-156/64/2018.av. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 04090-156/65/2018.av. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 04090-156/66/2018.av. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 04090-156/67/2018.av. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 04090-156/68/2018.av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 04090-156/69/2018.av. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 04090-156/70/2018.av. 2018-05-25 Összes
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 04090-156/94/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 04090-156/95/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 04090-156/96/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 04090-156/97/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 04090-156/98/2018.av. 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 04090-156/99/2018.av. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 04090-156/100/2018.av. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 04090-156/101/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 04090-156/102/2018.av. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 04090-156/72/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 04090-156/73/2018.av. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 04090-156/103/2018.av. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 04090-156/104/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 04090-156/105/2018.av. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 04090-156/106/2018.av. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 04090-156/107/2018.av. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 04090-156/109/2018.av. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 04090-156/110/2018.av. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 04090-156/111/2018.av. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 04090-156/112/2018.av. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 04090-156/113/2018.av. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 04090-156/114/2018.av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 04090-156/115/2018.av. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 04090-156/108/2018.av 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 04090-156/119/2018.av 2018-08-06 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 04090-156/1/2019.av. 2019-08-14 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 04090-156/2/2019.av. 2019-08-14 Összes