Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Nyírábrány

4264 Nyírábrány, Határőr u. 110.
dr. Rásó Orsolya

rasooe@hajdu.police.hu
+36(52)516-400/27-21 BM: (32)27-21

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 09110-156/106/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 09110-156/2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 09110-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 09110-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 09110-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 09110-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 09110-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 09110-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 09110-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 09110-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 09110-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 09110-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 09110-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 09110-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 09110-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 09110-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 09110-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 09110-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 09110-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 09110-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 09110-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 09110-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 09110-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 09110-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtás kérése, illetve engedélyezése céljából a harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése 09110-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 09110-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 09110-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 09110-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 09110-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 09110-156/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 09110-156/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 09110-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 09110-156/56/2018. AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 09110-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 09110-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 09110-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 09110-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 09110-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 09110-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 09110-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 09110-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 09110-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 09110-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 09110-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 09110-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 09110-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 09110-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 09110-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 09110-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 09110-156/41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 09110-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 09110-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 09110-156/35/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 09110-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 09110-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 09110-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 09110-156/42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 09110-156/43/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 09110-156/107/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 09110-156/108/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 09110-156/109/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 09110-156/110/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 09110-156/64/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 09110-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 09110-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 09110-156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A védelmi ellenőrzés szakmai felügyeletének ellátása 09110-156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
Légitársaságoktól igényelt utaslista 09110-156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utasbiztonsági ellenőrök tevékenységének tesztelése (nyílt/rejtett tesztelés) 09110-156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
Úti okmány és a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését, eltulajdonítását bejelentő harmadik országbeli állampolgár adatai 09110-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
Védelmi ellenőri vizsgával rendelkező hivatásos állományú személyek nyilvántartása 09110-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 09110-156/92/2018. AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 09110-156/93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 09110-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 09110-156/95/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 09110-156/96/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 09110-156/97/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 09110-156/98/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 09110-156/99/2018. AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 09110-156/100/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 09110-156/101/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 09110-156/102/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 09110-156/103/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 09110-156/104/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 09110-156/105/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 09110/156/2/2020.AV. 2020-01-07 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 09110-156/75/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 09110-156/76/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 09110-156/77/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 09110-156/78/2018. AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 09110-156/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 09110-156/80/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 09110-156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 09110-156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 09110-156/83/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 09110-156/84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 09110-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 09110-156/86/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 09110-156/87/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 09110-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 09110-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 09110-156/90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 09110/156/80/2018.AV 2018-05-25 2019-02-01 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 09110/156/1/2019. A.V. 2019-08-26 Összes