Adatvédelmi nyilvántartás

Kiskunfélegyháza Rendőrkapitányság

6100 Kiskunfélegyháza, Pázmány u. 4.
dr. Rákosi Mihály
r. alezredes
rakosim@bacs.police.hu
+36(76)513-302, BM: (33)30-88

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 03050-156/1-2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 03050-156/2-2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 03050-156/3-2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 03050-156/4-2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 03050-156/5-2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 03050-156/6-2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 03050-156/9-2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 03050-156/10-2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 03050-156/11-2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 03050-156/12-2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 03050-156/13-2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 03050-156/14-2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 03050-156/15-2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 03050-156/16-2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 03050-156/17-2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 03050-156/140-2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 03050-156/7-2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 03050-156/18-2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 03050-156/19-2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 03050-156/20-2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 03050-156/21-2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 03050-156/22-2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 03050-156/23-2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 03050-156/24-2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 03050-156/26-2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 03050-156/27-2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 03050-156/28-2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 03050-156/29-2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 03050-156/30-2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 03050-156/31-2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 03050-156/32-2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 03050-156/33-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 03050-156/34-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 03050-156/35-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 03050-156/36-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 03050-156/37-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 03050-156/38-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 03050-156/39-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 03050-156/40-2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 03050-156/41-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 03050-156/43-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 03050-156/44-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 03050-156/45-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 03050-156/46-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 03050-156/47-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 03050-156/49-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 03050-156/50-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 03050-156/51-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 03050-156/52-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 03050-156/53-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 03050-156/54-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 03050-156/55-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 03050-156/56-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 03050-156/57-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 03050-156/58-2018.AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 03050-156/59-2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 03050-156/60-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 03050-156/48-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 03050-156/61-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 03050-156/62-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 03050-156/63-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 03050-156/42-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 03050-156/64-2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 03050-156/65-2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 03050-156/66-2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 03050-156/69-2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 03050-156/70-2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 03050-156/54-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 03050-1569/71-2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 03050-1569/72-2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 03050-1569/73-2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 03050-1569/74-2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 03050-1569/75-2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 03050-156/76-2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 03050-156/77-2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 03050-156/78-2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 03050-156/142-2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 03050-156/79-2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer Módosítva az adatlap 03050-156/80-2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 03050-156/80/1-2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 03050-156/81-2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 03050-156/143-2018.AV 2018-05-25 Összes
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 03050-156/144-2018.AV 2018-05-25 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 03050-156/82-2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 03050-156/83-2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 03050-156/84-2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 03050-156/85-2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 03050-156/86-2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 03050-156/87-2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 03050-156/88-2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 03050-156/91-2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 03050-156/92-2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 03050-156/93-2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 03050-156/94-2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 03050-156/95-2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 03050-156/96-2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 03050-156/97-2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 03050-156/145-2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 03050-156/146-2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 03050-156/147-2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 03050-156/148-2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 03050-156/149-2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 03050-156/150-2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 03050-156/151-2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 03050-156/89-2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 03050-156/90-2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 03050/156/155-2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 03050-156/98-2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 03050-156/99-2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 03050-156/100-2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 03050-156/101-2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 03050-156/102-2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 03050-156/103-2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 03050-156/104-2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 03050-156/105-2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 03050-156/106-2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 03050-156/107-2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 03050-156/108-2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 03050-156/110-2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 03050-156/112-2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 03050-156/113-2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 03050-156/114-2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 03050-156/115-2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 03050-156/116-2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 03050-156/117-2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 03050-156/152-2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 03050-156/120-2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 03050-156/121-2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 03050-156/122-2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 03050-156/123-2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 03050-156/125-2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 03050-156/126-2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 03050-156/127-2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 03050-156/129-2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 03050-156/130-2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 03050-156/131-2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 03050-156/132-2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 03050-156/134-2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 03050-156/135-2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 03050-156/136-2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 03050-156/138-2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 03050-156/139-2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 03050-156/153-2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 03050/156/154-2018.AV 2018-05-25 Összes