Adatvédelmi nyilvántartás

Sátoraljaújhely Rendőrkapitányság

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 37-39.
dr. Zombori Anita
c. r. őrnagy
zomboria@borsod.police.hu
+36(46)514-500/25-45 BM: (31)25-45

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 05080-156/1/2018 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 05080-156/2/2018 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 05080-156/3/2018 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 05080-156/4/2018 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 05080-156/5/2018 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 05080-156/6/2018 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 05080-156/7/2018 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 05080-156/8/2018 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 05080-156/9/2018 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 05080-156/10/2018 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 05080-156/11/2018 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 05080-156/12/2018 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 05080-156/13/2018 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 05080-156/14/2018 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 05080-156/15/2018 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 05080-156/16/2018 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 05080-156/17/2018 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 05080-156/18/2018 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 05080-156/19/2018 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 05080-156/20/2018 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 05080-156/21/2018 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 05080-156/22/2018 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 05080-156/23/2018 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 05080-156/24/2018 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 05080-156/25/2018 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 05080-156/26/2018 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 05080-156/27/2018 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 05080-156/28/2018 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 05080-156/29/2018 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 05080-156/30/2018 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 05080-156/31/2018 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 05080-156/32/2018 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 05080-156/33/2018 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 05080-156/34/2018 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 05080-156/35/2018 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 05080-156/36/2018 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05080-156/37/2018 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05080-156/38/2018 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 05080-156/39/2018 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 05080-156/40/2018 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 05080-156/41/2018 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 05080-156/42/2018 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 05080-156/44/2018 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 05080-156/45/2018 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 05080-156/43/2018 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 05080-156/46/2018 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 05080-156/47/2018 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 05080-156/48/2018 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 05080-156/50/2018 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 05080-156/51/2018 2018-05-25 Összes
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 05080-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határmenti munkavégzés 05080-156/52/2018 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 05080-156/53/2018 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 05080-156/54/2018 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 05080-156/55/2018 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 05080-156/56/2018 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 05080-156/57/2018 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 05080-156/58/2018 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 05080-156/59/2018 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 05080-156/78/2018. AV 2018-08-10 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 05080-156/60/2018 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 05080-156/61/2018 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05080-156/62/2018 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 05080-156/63/2018 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05080-156/66/2018 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 05080-156/64/2018 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 05080-156/65/2018 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 05080-156/77/2018. AV 2018-08-10 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 05080-156/67/2018 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 05080-156/68/2018 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 05080-156/69/2018 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 05080-156/70/2018 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 05080-156/71/2018 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 05080-156/73/2018 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 05080-156/74/2018 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 05080-156/75/2018 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 05080-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes