Adatvédelmi nyilvántartás

Törökszentmiklós Rendőrkapitányság

5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 143.
Varga Zsolt
c. r. alezredes
vargaz@jasz.police.hu
+36(56)377-515/1409 BM: (32)14-09

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 16070-156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 16070-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 16070-156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 16070-156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 16070-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 16070-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 16070-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 16070-156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 16070-156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 16070-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 16070-156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 16070-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 16070-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 16070-156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 16070-156/2/2020.AV 2020-02-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 16070-156/93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 16070-156/94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 16070-156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 16070-156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 16070-156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 16070-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 16070-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 16070-156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 16070-156/101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 16070-156/102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 16070-156/103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 16070-156/104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 16070-156/105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 16070-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 16070-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 16070-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 16070-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 16070-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 16070-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 16070-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 16070-156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 16070-156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 16070-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 16070-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 16070-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 16070-156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 16070-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 16070-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 16070-156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 16070-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 16070-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 16070-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 16070-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 16070-156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 16070-156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 16070-156/108/2018.AV 2018-08-30 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 16070-156/109/2018.AV 2018-08-30 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 16070-156/110/2018.AV 2018-08-30 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 16070-156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 16070-156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 16070-156/107/2018.AV 2018-08-30 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 16070-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 16070-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 16070-156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 16070-156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 16070-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 16070-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 16070-156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 16070-156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 16070-156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 16070-156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 16070-156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 16070-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 16070-156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 16070-156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 16070-156/51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 16070-156/106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 16070-156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 16070-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 16070-156/111/2018.AV 2018-08-30 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 16070-156/1/2019.AV 2019-01-24 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 16070-156/1/2020.AV 2020-02-03 Összes