Gyakran ismételt kérdések

1. Annak, aki a Honvédségtől korábban leszerelt, lehetséges-e a korábbi rendfokozatának megtartásával visszaszerelnie?

Válasz: Fegyveres és rendvédelmi szervektől leszerelt, és a határvadász képzésben részt venni kívánó személyek rendfokozatukat nem tarthatják meg. A pályázati kiírás új munkatársak toborzására és felvételére irányul, így a rendőrség hivatásos állományában aktív szolgálatot teljesítőkre sem vonatkozik. Más fegyveres szervtől jelentkezők – mivel szakirányú rendészeti végzettséggel nem rendelkeznek –, kizárólag általános módon kapcsolódhatnak be a képzésbe, illetve állományba vételük is ennek megfelelően történhet.

 

2. Amennyiben valaki rendelkezik már őr-járőrtárs rész-szakképesítéssel, a teljes képzést el kell-e végeznie?

Válasz: Amennyiben a jelentkező rendelkezik a meghirdetett (OKJ 51 861 03) rész-szakképesítéssel, állományba vételéről a Készenléti Rendőrség parancsnoka egyedileg dönt – hasonlóképpen a képzésben történő részvételről –, de az alkalmassági vizsgálatokon mindenképpen részt kell vennie.

 

3. Az önéletrajznak kézzel vagy géppel írottnak kell lennie?

Válasz: Mindkét verziót elfogadjuk. Fontos, hogy mind a kézzel, mind a géppel írt önéletrajzon kézzel írt aláírás szerepeljen.

 

4. Mi a jelentkezés felső korhatára?

Válasz: Határvadász-képzésünkre a felvétel felső korhatára a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt tíz évvel megelőző életkor. Jelen esetben 55 év.

 

5. Megengedett-e a szemüveg? Mekkora mértékű szemromlás és színtévesztés fogadható el?

Válasz: Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat során az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján ítélik meg az egészségügyi alkalmasságot, figyelemmel a szakorvosi vizsgálatok eredményére.

 

6. Mikor és hol kerül sor a fizikai alkalmassági vizsgálatok végrehajtására? Milyen pontszámot kell elérni és milyen gyakorlatokat kell teljesíteni?

Válasz: A fizikai alkalmassági vizsgálat helyéről és idejéről minden esetben a megyei rendőr-főkapitányságok döntenek. A fizikai alkalmassági vizsgálat ponthatáraira vonatkozóan az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet tartalmaz előírást. A fizikai felvételi eljárás során az alábbi gyakorlatokat kell végrehajtani.

A jelentkezők számára kötelező a 2000 méteres síkfutás teljesítése. A további gyakorlatok közül pedig négyet kell kiválasztaniuk, ezek a fekvőtámasz, a felülés, az ingafutás, a hajlított karú függés, a fekve nyomás és a helyből távolugrás.

 

7. A képzést eredményesen teljesítőknek milyen munkarendben kell majd dolgozni?

Válasz: A Készenléti Rendőrség hivatásos állománya a szolgálati feladatok függvényében a vezényléses és váltásos munkaidőrendszer kombinációjával megállapított munkarendben dolgozik.

 

8. Van-e továbbtanulási lehetősége a határvadásznak?

Válasz: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben meghatározottak, valamint a jelenlegi életpályamodell szerint a hivatásos állomány tagjának a hivatásos pályán belátható, tervszerű előmeneteli lehetőséget kell biztosítani a besorolási kategórián belüli fizetési fokozatban és rendfokozatban, továbbá a magasabb szolgálati beosztás eléréséhez. A Rendőrség a tehetségen és teljesítményen alapuló tervszerű előmenetel biztosítása érdekében a magasabb szolgálati beosztás vagy vezetői beosztás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés megszerzéséhez a hivatásos állomány tagjának iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben való részvételét - a szolgálati érdek figyelembevételével - támogatja.

 

9. Hogyan alakulnak az alkalmassági vizsgálatok időpontjai és helyszínei?

Válasz: Az alkalmassági vizsgálatok időpontjait a jelentkezők számától függően egyénileg határozzuk meg. A jelentkezők arra számíthatnak, hogy az alkalmassági vizsgálatokat a lakhelyük körzetében végezzük el.

 

10. Milyen helyszínen bonyolítják le a képzéseket?

Válasz: A képzést a jelentkezők számától függően minden esetben a lakóhelyhez legközelebb eső helyszínen indítjuk, illetve a jelentkezőt írásos kérelmére az általa megjelölt lehetséges képzési helyszínen iskolázzuk be.

 

11. Mekkora az esélye annak, hogy aki pl. Nyírbátorban lakik, oda is nevezik ki? Milyen messze kerülhet a lakhelyétől?

Válasz: Mind a képzési, mind a szolgálati hely kijelölésénél – a lehetőségekhez mérten – figyelembe vesszük a jelentkező lakóhelyét. A pályázati kiírás szerint a szolgálati hely kijelölése a sikeres záróvizsgát követően jelenleg a Készenléti Rendőrség budapesti, szegedi, kaposvári, illetve nagykanizsai székhelyű osztályainál lehetséges.

 

12. A migrációs nyomás megszűnése vagy enyhülése esetén a továbbiakban milyen szolgálati feladatot kell ellátnia a határvadászoknak? Le kell-e szerelniük?

Válasz: A migrációs nyomás megszűnése vagy enyhülése esetén a határvadászoknak nem kell leszerelniük, szolgálati feladataikat a későbbiekben is a Készenléti Rendőrség állományában látják el, amit a közvetlen elöljáró határoz meg.

 

13. Az a személy, aki a pszichológiai alkalmassági vizsgálaton alkalmatlan minősítést kapott, jelentkezhet-e újra a képzésre? Amennyiben igen, mennyi idő elteltével?

Válasz: A hatályos jogszabály szerint nincs helye alkalmassági vizsgálatnak, ha a pályázó egy éven belül alkalmatlan minősítést kapott, azonban a jogszabály módosítására kezdeményezés történt. Erre tekintettel javasoljuk, hogy a pontos információ érdekében hívják az Országos Toborzó Központ ingyenes zöld számát vagy érdeklődjenek a megadott egyéb elérhetőségeken.

 

14. Kettős állampolgárság esetén hol szerezhető be TAJ kártya (társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági bizonyítvány)?

Válasz: a kártya kiállításának feltételeiről szóló tájékoztatás, illetve a kártya kiállítása az arra illetékes hatóságtól, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kérhető, a Rendőrség a kérdésben nem rendelkezik illetékességgel.

 

15. Kettős állampolgársággal és magyarországi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező személy jelentkezhet-e a határvadász képzésre?

Válasz: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 33. § (1) bekezdése hivatásos szolgálati jogviszony létesítésének feltételeként írja elő a magyar állampolgárságot. Ugyanakkor nem zárja ki, hogy kettős állampolgárság esetén - amennyiben az egyik magyar -, a hivatásos szolgálati jogviszony létrejöjjön.

 

16. Idegen nyelvű érettségi bizonyítvány honosítása, fordítása hol, hogyan, milyen módon történik, és elfogadható-e a határvadász képzésre történő jelentkezés során?

Válasz: a külföldön szerzett érettségi bizonyítványt honosítani szükséges, mely az Oktatási Hivatalnál történik. Honosítást követően a magyar nyelvű érettségi bizonyítványt a Rendőrség elfogadja. A következő országokból származó érettségi bizonyítványok – kétoldalú ekvivalencia egyezmény vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 13. § (1) bekezdése alapján – egyenértékűek a Magyarországon megszerezhető érettségi bizonyítvánnyal:

Albánia, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Csehszlovákia, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, India, Írország, Izland, Izrael, Jugoszlávia és volt tagállamaiból alakult önálló államok, Kína, Laosz, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szíria, Szlovákia, Szlovénia, a Szovjetunió és volt tagállamaiból alakult önálló államok, Törökország, Új-Zéland, Ukrajna, Vatikán.

A fenti országokból származó érettségi bizonyítványok honosítása nem szükséges, az Oktatási Hivatal térítésmentesen kiállít egy egyenértékűséget igazoló dokumentumot, ami elegendő ahhoz, hogy a jelentkező megkezdje a felvételi eljárást.  A felvételi eljárás során a legkorábbi személyes találkozón (alkalmassági vizsgálaton), de legkésőbb a pályaorientációs elbeszélgetésen kötelező az eredeti külföldi érettségi bizonyítvány bemutatása.

A pályázónak elég a fenti országokból származó érettségi bizonyítványt bemutatnia, amelyről a területi szerv Humánigazgatási Szolgálata másolatot csatol a pályázati anyaghoz.

Az Oktatási Hivatalt az Országos Rendőr-főkapitányság keresi meg az egyenértékűséget igazoló dokumentum kiállítása érdekében.

A más országbeli érettségi bizonyítványok esetében továbbra is a pályázat benyújtását megelőzően szükséges az elismerési eljárás kezdeményezése.

 

17. Ha ügyfélkapun, elektronikusan igényelem az erkölcsi bizonyítványt, elég-e beküldeni az oldalt kinyomtatva, ahol a megigényeltem?

Válasz: amennyiben ügyfélkapun keresztül igényli meg az erkölcsi bizonyítványt, azt az oldalt kell kinyomtatnia, ahol megigényelte a bizonyítványt. Itt regisztrációs szám szerepel, mellyel beazonosítható az igénylő. A kérőlapon jogi személy részére kell kérni a kézbesítést, és az igénylőlapon kézbesítési címként az Országos Rendőr-főkapitányság Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálatát (1139 Budapest, Teve utca 4-6.) kell megjelölni.

 

18. Van-e lehetőség érettségi bizonyítványt szerezni a határvadász képzés ideje alatt?

Válasz: A határvadász képzés megkezdésének alapfeltétele az érettségi bizonyítvány megléte, így a képzés időtartama alatt annak megszerzése már nem szükséges.

 

19. Kell-e tanulmányi szerződést kötni?

Válasz: A képzésért felelős szakkgimnázium felnőttképzési szerződést köt a képzésben résztvevővel.

 

20. Van-e visszafizetési kötelezettség?

Válasz: A képzésben résztvevőt a szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem teljesítése esetén (pl.: ha a képzés a képzésben résztvevő önhibájából megszakad, sikertelen záróvizsga letételekor) időarányos visszafizetési kötelezettség terheli.

 

21. A fizikai (erőnléti) vizsga vizsgálatot 50 év felett is kell teljesíteni?

Válasz: Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 19. § (1) bekezdése alapján hivatásos szolgálati jogviszony létesítését megelőzően fizikai alkalmassági vizsgálaton is részt kell venni. A fizikai felmérő követelményeit a www.police.hu honlap, Határvadász-képzés menüpontjában található 6. számú dokumentum tartalmazza.

 

22. Szakorvosi vizsgálatra csak szakrendelőben kerülhet sor, vagy magán szakorvosi leletet is elfogadnak az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton?

Válasz: A magán szakorvosi vizsgálat leleteit éppúgy elfogadják, mint a szakrendelőben kiállított leleteket, amennyiben szerepel rajta a kiállító orvos neve, aláírása és bélyegzője.

 

 

23. A képzés első két hónapja alatt jár-e utazási költségtérítés?

Válasz: Az utazási költségtérítést a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. Kormányrendelet, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól szóló 32/2015. ORFK Utasítás és a munkába járásról szóló 1/2016. Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság körlevele alapján a munkavállalók részére is megtérítjük.

 

 

24. Hogyan valósul meg a napi képzés, hány órában?

Válasz: A képzés hétfőtől csütörtökig napi 8 tanórában, pénteken 6 tanórában valósul meg.

 

 

25. A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésnél melyik kitételnek megfelelően kell megkérni a bizonyítványt?

Válasz: A hatósági erkölcsi bizonyítvány kitöltésénél be kell jelölni a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 41.§ (1) bekezdés a)-f) pontjai részt is.

 

 

26. Mikor indul a következő képzés?

Válasz: A képzések – a jelentkezések függvényében – gördülő rendszerben, ütemezetten indulnak. Az első képzés 2016. november 2-án indult, a toborzás folyamatos.

Amint adott képzési helyszínen a tanulócsoport létszáma rendelkezésre áll, a képzés megkezdődik.

Az aktuális képzések helyszínével és időpontjával kapcsolatban naprakész információt a határvadász képzés facebook oldalán találhatnak.

 

27. Lehet-e tetoválása a jelentkezőknek?

Válasz: A Készenléti Rendőrség parancsnokának állásfoglalása a tetoválásokkal kapcsolatban: „A nyári egyenruházatból ki nem látszó tetoválás nem kizáró ok, ha nem önkényuralmi, tiltott jelkép a tetoválás tárgya. A nyári egyenruházatból kilátszó tetoválás esetében megengedett az összességében maximum 100 cm2-t lefedő tetoválás, amennyiben nem olyan jelkép, szimbólum, ideológiai elkötelezettségre utaló forma, amely összeegyeztethetetlen a rendőri hivatással. Az e fölötti méretű tetoválás – független annak tárgyától és a fenti kritériumoknak való megfeleléstől – nem megengedhető. Nem megengedett az arcon, nyakon lévő tetoválás.”

Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam