Tájékoztató

2021. 11. 23., k - 14:02
ORFK Kommunikációs Szolgálat

Az igazgatásrendészeti szakterület hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárások során felhasznált, külföldi hatóság által kiállított iratok hiteles fordításáról.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az általános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 20. § [Az eljárás hivatalos nyelve] (1) bekezdése értelmében a közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar. Az Ákr. 65. § (4) bekezdése értelmében, ha az ügyfél a nem magyar nyelven kiállított irat mellé annak magyar nyelvű hiteles fordítását is csatolja, a hatóság azt a fordítás szerinti tartalommal fogadja el. A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-a értelmében hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegennyelvű hiteles másolatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (a továbbiakban: OFFI) készíthet. Amennyiben a hatósági eljárás megindításához, vagy a bizonyítási eljárás lefolytatásához olyan irat kerül csatolásra, amely nem magyar nyelven készült – ha az ügyfajtára vonatkozó szabály másként nem rendelkezik – az csak hiteles fordítással ellátva fogadható el.

 

A szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. § (1) bekezdés a)–b) pontja ezt akként részletezi, hogy a Rendelet 5. §-a szerinti kizárólagos feladatkörébe tartozik bármely megrendelő részére idegen nyelvű szövegnek magyar nyelvre, vagy más idegen nyelvre, továbbá magyar nyelvű szövegnek idegen nyelvre való hiteles fordítása, továbbá a más által készített fordítás hitelesítése.

 

A Rendelet 5. § (3) bekezdése azonban leszögezi, hogy az OFFI-nak a Rendelet 5. §-ában meghatározott kizárólagos feladatköre nem érinti a külképviseleteknek a más jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott hatáskörét fordítások, valamint idegen nyelvű iratmásolatok készítésére és azok hitelesítésére, továbbá a közjegyzőknek a külön jogszabályban meghatározott hatáskörét idegen nyelvű okirat elkészítésére, fordítás hitelesítésére, idegen nyelvű okiratról hiteles másolat készítésére, idegen nyelvű okirat, illetőleg idegen nyelvű okiraton aláírás hitelesítésére.

 

A külképviseletek vonatkozásában ez a külön szabályozás a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 14. § (1) bekezdésében jelenik meg: Magyarországnak a miniszter által egyes közjegyzői feladatok végzésére felhatalmazott hivatásos konzuli tisztviselője konzuli tanúsítványt készíthet – többek között, a d) pont értelmében – a fordítás helyességéről, ideértve az általa készített hiteles fordítást is. A további részletes rendelkezéseket a konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet 14/K. §-a tartalmazza.

 

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 114. § (1) bekezdése értelmében a közjegyzőt az országos kamara elnöke feljogosíthatja, hogy idegen nyelven készítsen közjegyzői okiratot; azonban – a 138. § (1) bekezdése alapján – a közjegyző ezen jogosultságát kizárólag a közjegyzői hatáskörbe tartozó ügyekben keletkezett közokiratok vonatkozásában gyakorolhatja, amely körbe például a külföldön kiállított erkölcsi bizonyítványok nem tartoznak bele.

 

Jellemzően a közigazgatási hatósági ügyekben a külföldön kiállított iratokról, nyilvánvalóan a megrendelő igénye szerint, az OFFI hiteles fordítást, nem hiteles fordítást, valamint e-hiteles fordítást készít. A hiteles fordítás minden esetben papír alapon benyújtott iratok hiteles fordítását jelenti és az elkészült fordítás szintén papír alapú. Az e-hiteles fordítás elektronikus aláírással ellátott iratokról készül, és kizárólag elektronikus formában kerül kiállításra, tehát nincs papíralapú példánya, hiszen az elkészült fordítás elektronikus aláírással is rendelkezik. A nem hiteles fordítás annyiban tér el a hiteles fordítástól, hogy a fordító munkáját lektor nem ellenőrzi.

 

Az igazgatásrendészeti szakterület által lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásokban a külföldön kiállított valamennyi irat, a magyar közigazgatási hatósági eljárásban akkor fogadható el, ha arról a hiteles fordítást, e-hiteles fordítást, nem hiteles fordítást továbbá a más által készített fordítás hitelesítését az OFFI, vagy pedig Magyarország erre felhatalmazott hivatásos konzuli tisztviselője készítette.

 

Készítette: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Román embercsempészek rendőrkézen

A járőrök az 1-es számú főúton, Győrszentiván külterületén ellenőriztek egy gépkocsit, amiben több mint egy tucat migráns tartózkodott.

 

26-an feltartóztatva

A rendőrök egy zárt furgonban találták meg a migránsokat, a jármű sofőrje elmenekült a helyszínről.