Az alapvető jogok biztosának látogatásai

2020. 06. 10., sze - 16:57
Zsaru Magazin

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa személyes benyomások révén kísérte figyelemmel az aktuális járványhelyzetet, ezért a védelmi intézkedéseket megtartva országos látogatássorozatot indított.

Eddig a gyermek-, illetve speciális otthonok mellett többek között az operatív törzs ügyeleti központját, a kiskunhalasi Mobil Járványkórházat tekintette meg, ellátogatott a rendőrség, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Honvédség intézményeibe, több határ­átkelőhelyre, javítóintézetbe és büntetés-végrehajtási intézetekbe. Eddig több mint 30 helyszínen fordult meg, közel 6000 kilométert megtéve. Erről és a látogatások folytatásáról beszélgettünk.

– Milyen okból hirdettek korábban veszélyhelyzetet Magyarországon?

– Az alkotmányos jogrend története során még nem volt példa hazánk területének egészére kiterjedő, a jelenlegihez hasonló időtartamban fennálló, élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetre. Legutóbb a Dunán levonuló, rekordméretű árhullám miatt lépett életbe veszélyhelyzet 2013-ban, ám akkor a különleges jogrendet kizárólag az áradás által érintett térségekben hirdették ki.

– A társas tevékenység egészségügyi kockázatot is hordoz. Óhatatlanul korlátozás alá esik, ez pedig befolyásolhatja az alapvető jogok, így például a mozgásszabadság vagy a gyülekezési jog érvényesülését és gyakorolhatóságát. Pontosan kijelölhető ezek határa?

– Az Alaptörvény 54. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a különleges jogrend fennállása alatt egyes alapvető jogok korlátozhatóak, míg mások – például az élethez és az emberi méltósághoz való jog – ilyenkor sem. Fontos ugyanakkor, hogy alapvető jogok, különösen az élethez való jog, illetve a testi és lelki egészséghez való jog védelmét szolgálja maga a különleges jogrend intézménye is. Ahogy már említettem, még nem volt példa a mostanihoz hasonló mértékű veszélyhelyzet kihirdetésére. Ez pedig azt is jelenti, hogy a jelen helyzetben az alapjogok korlátozása megítélésének vonatkozásában nem áll rendelkezésünkre alkotmánybírósági gyakorlat, ezért az intézkedések és az általuk érintett alapvető jogok viszonyát esetről esetre fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell vizsgálni.

– Nemcsak az online térben követte az aktuális helyzetet, a szabályok betartását, hanem országos látogatássorozatot indított. Nem volt ez indokolatlanul veszélyes?

– Fontosnak tartottam, hogy a jelenlegi nemzetközi ombudsmani gyakorlattal szemben, amely elsősorban az online térben zajló eseményeket helyezi előtérbe, személyes benyomások révén szerezzek tapasztalatokat. Eddig már több mint negyven helyszínen tettem látogatást az elmúlt időszakban, közel 6000 km-t megtéve az ország különböző szegletei között, és a látogatásoknak még nincs vége. Úgy gondolom, ez a feladatom, ott kell lenni az első vonalban. Segítünk, ahol csak tudunk. Volt, ahol védőruhát adtunk ajándékba a meglátogatott intézmény dolgozóinak, máshol biztató szavakkal igyekeztünk erősíteni az emberfeletti kiállást. Természetesen minden egyes látogatás során megtartottuk a szigorú járványügyi előírásokat, és a megfelelő védőfelszereléseket viseltük munkatársaimmal.

– Mennyivel kapott pontosabb képet így az eseményekről?

– Már hivatalba lépésemkor is hangsúlyoztam, hogy minden egyes ügy mögött emberek, családok állnak, velük és az ő problémáikkal szeretnék foglalkozni. A személyes benyomások révén első kézből ismerhettem és érthettem meg gondjaikat, nehézségeiket. Úgy vélem, így hatékonyabban segíthetek azok megoldásában is.

– Hogyan választotta ki a látogatássorozat helyszíneit?

– Szeretném minél szélesebb körben figyelemmel kísérni az aktuális helyzetet. A koronavírus-járvány miatt leginkább a kiszolgáltatott, sérülékeny helyzetű csoportok, különösen pedig a zárt intézményekben élők alapjogainak érvényesülésében merülhetnek fel nehézségek. Ezért az OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus keretében az elmúlt hetekben több gyermek-, illetve speciális otthont, fogvatartási helyeket, javító- és büntetés-végrehajtási intézeteket kerestem fel. Emellett ellátogattam azokhoz a szakemberekhez is, akik nap mint nap a védekezés frontvonalában, a kijárási korlátozások és határátlépési szabályok betartásának ellenőrzésén, mindannyiunk biztonságának megőrzésén dolgoznak. A rendőrség, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Honvédség intézményeibe és számos határátkelőhelyre, továbbá megtekintettem az operatív törzs ügyeleti központját, valamint a kiskunhalasi Mobil Járványkórházat is.

– Miért pont a kiskunhalasi kórházat látogatta meg?

– A világszínvonalú Mobil Járványkórház kiemelt szerepet tölt be a koronavírus-járvány elleni védekezésben. Kiemelten fontosnak tartom, hogy ombudsmanként folyamatosan kapcsolatot tartsak a testi és lelki egészség védelmét szolgáló intézményekkel és az azokban dolgozókkal.

– Mit tapasztalt a gyermek- és speciális otthonokban?

– Eljárási gyakorlatunk értelmében a látogatásaim során tapasztaltakat a vizsgálatokat összefoglaló jelentések, illetve beszámolók kiadásával tárom majd a nyilvánosság elé.

– A határállomásokon mire figyelt különösen?

– A forgalom ellenőrzését, továbbá a koronavírus-világjárvány terjedésének megakadályozása érdekében hozott egészségügyi rendelkezések végrehajtását tekintettem meg. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a határállomásokon mind az ott szolgálatot teljesítő rendőri állomány, mind pedig az átutazó állampolgárok számára biztosított legyen a vírus elleni védekezés minden eszköze. Emellett pedig tájékoztatást kértem a rendőri intézkedésekkel szemben esetlegesen felmerülő állampolgári panaszok intézésének menetéről, valamint az állampolgárok panaszjogáról szóló tájékoztatás részleteiről.

– Hogyan értékeli az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) tevékenységirányítási központjában tett látogatását?

– Azt tapasztaltam, hogy az ott szolgálatot teljesítő rendőrök a jelen helyzetben szintén rendkívüli erőfeszítéseket tesznek, és igen magas színvonalú munkát végeznek. Rájuk is több feladat hárult a veszélyhelyzet időszakában. Például a koronavírus-járvány kapcsán szükségessé vált rendőri intézkedések koordinálása miatt, továbbá azért, mert nagyon sokan érdeklődtek a határátlépéssel, a kijárási korlátozásokkal kapcsolatos, valamint a karanténra vonatkozó szabályokról. Tevékenységük mellett megtekintettem a csúcstechnológiájú irányítási rendszert is, amellyel dolgoznak. Az ORFK-n tett látogatásom végén Balogh János altábornagy, országos rendőrfőkapitány úrral és Halmosi Zsolt vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes úrral személyes megbeszélést is folytattam, így első kézből kaptam tájékoztatást a rendőrségi tevékenységek járványhelyzet alatti irányításáról.

– Milyen tapasztalatokat szerzett a rendőrség munkájáról Szentendrén, Gárdonyban és a Készenléti Rendőrség (KR) győri bázisán?

– A rendőrségi intézmények működésének megismerése, a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, illetve a kényszerítő eszközök alkalmazásának gyakorlatát ismertető intézkedéstaktikai bemutató megtekintése során is kivételes szakmai elhivatottsággal és helytállással találkoztam.

– Milyen tanulságokkal gazdagodott a látogatássorozat eddigi állomásain?

– Nagyon pozitív tapasztalataim vannak, amelyek sokat fognak segíteni a jövőben ombudsmani feladataim ellátása során. Ennyi emberséget, hitet és sokszor erőfeletti helytállást látni és megélni rendkívüli élmény. Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatunk e helyütt is őszinte köszönetet – a teljesség igénye nélkül – az egészségügyi és a szociális ágazat, a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a katasztrófavédelem, a Magyar Honvédség, a köz- és felsőoktatás valamennyi dolgozójának azért a szakmai elhivatottságukért és kitartásukért, amelyet az elmúlt időszakban tanúsítottak.

TRENCSÉNYI ZOLTÁN

FOTÓ: ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Négyen próbálkoztak

Jogellenesen próbált meg bejutni az országba négy migráns Csongrád-Csanád megyében.