Az év rendőrei

2019. 05. 22., sze - 15:16
Zsaru Magazin

Április 26-án a Rendőrségi Igazgatási Központban és a Belügyminisztérium márvány­aulájában tartottak ünnepséget a rendőr- és tűzoltónap alkalmából.

Pintér Sándor belügyminiszter és az országos rendőr­főkapitány, Balogh János vezérőrnagy adott át elismeréseket a meghívottaknak, valamint megjutalmazta az „év rendőreit”.

 

BŰNMEGELŐZÉS

Borsodi György őrnagy, szenior iskolai bűnmegelőzési tanácsadó:

A Kecskeméti Rendőrkapitányságra szerelt fel 42 évvel ezelőtt. Aktív pályafutását alhadnagyi rendfokozatban kezdve vizsgálói munkát végzett, melyhez mindvégig ragaszkodott. 2002-ben vált meg a szervezettől, nyugdíjban vonult. Több mint tíz éve újra megkeresték. Nyugdíjas rendőröket kerestek, akik vállalták, hogy könnyített munkaidőben középiskolás gyerekekkel foglalkoznak. Hat évvel ezelőtt tért vissza a pályára.

– Hívtak, és erre a szép feladatra nem mondhattam nemet – magyarázta az őrnagy. – Elvégeztem egy gyors kurzust, és azóta hétről hétre több száz gyerekkel találkozom tanév idején a termekben, az iskolai szünetekben különböző táborokban. Kecskeméten két középiskola és egy kollégium diákjain tartom rajta a szemem. Folyamatosan jelen vagyok az intézményekben. Kapcsolatot tartok tanárokkal és szülőkkel. Szívesen veszem, ha hozzám fordulnak, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy segítsek. Az akut bajok kezelésén túlmenően rendszeresen tartok bűnmegelőzési témájú órákat az osztályfőnöki órák terhére is. Rengeteget beszélgetünk, helyzeteket elemzünk. Azt tapasztalom, hogy minél korábban elkezdjük az ilyen témák boncolgatását, annál kisebb az esélye annak, hogy a gyerekek  később szembetalálják magukat a rendőrséggel.

A szenior tiszt töretlen lendületéről árulkodik elmúlt évekbeli tevékenysége: méltán ismerték el sokéves lojalitását és iskolai bűnmegelőzési munkáját.

 

AZ ÉV DADA RENDŐRE

Buda Bernadett őrnagy, a Szekszárdi Rendőrkapitányság  kiemelt főelőadója:

 

A bűnmegelőzés területén oktat 12. éve. A megye bűnügyi tendenciáira korábbi beosztásánál fogva is rálát. – Egykor vizsgálóként dolgozott, 2007-ben viszont kisebb kanyart vett az élete, azóta a megelőzés a területe. A prevenció mellett ellátja az iskolarendőrök összehangolását, illetve toborzótiszti feladatokat. Romaösszekötőként közelíti a kisebbségi önkormányzatok szemléletét a zsaruk törekvéseihez.

– A megbízatások egy ponton találkoznak, az ifjúsággal történő érintkezésnél – magyarázta az őrnagy. – Néhány éve végeztem el a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács DADA-képzését: finomítottam ismereteimet, hozzáállásomat, és új módszereket tanultam. Tudatosabban álltam hozzá a bűnmegelőzéshez. Hat alsós osztályban tartok foglalkozást. Igyekszem a felmenőket is bevonni a feladatokba, hogy a diákok még elkötelezettebbekké váljanak. Legutóbb egy dohányzásellenes plakát tervezését és megvalósítását kapták házi feladatul. Ez rendszerint csapatmunkát, családi közös élményeket, szórakozást teremt. A befektetett energiát próbálom különféle apróbb ajándékokkal megköszönni. Ebben segítségemre van baleset-megelőzéssel foglalkozó kollégám, de előfordult már, hogy az általam készített matricákkal jutalmaztam meg a szorgalmasabb tanulókat.

Sikerén felbuzdulva a DADA-oktató jövőre újabb osztályokat szeretne bevonni a programba. Eltökélt szándéka, hogy később majd ELLEN-SZER-oktató lesz a középiskolákban.

 

Körzeti megbízott

 

Tarjáni Péter főtörzszászlós,
a Salgótarjáni Rendőrkapitányság körzeti megbízottja:

A „2018 körzeti megbízottja” díj mellett a rendőri vezetés megbecsülését igazolja a Szent György Emlékérem, amit szintén a rendőrnap alkalmából vehetett át. A tapasztalt zsaru a Salgótarjáni járás két kisebb településén, az összesen 1500 lakosú Egyházasgergén és Mihálygergén szolgál.

– A két község őrzése mellett a körzeti megbízotti csoport parancsnoki feladataival bíztak meg feletteseim – ismertette Tarjáni Péter. – Az átszervezések hozta új viszonyokkal összesen nyolc kolléga munkáját segítem immár három éve. Munkatársaimmal közösen tizenegy települést fedünk le, ahol közel 15 ezer ember él. Igyekszem példával élenjárni, és munkájukat maximálisan segíteni. Természetesen mindenkinek megvan a saját módszere, habitusa, de az alapvető értékrendnek azonosnak kell lenni. Ennek mentén kérem számon a kapcsolattartást a társszervekkel és a lakosokkal. Ellenőrzöm az ügyiratok idő- és jogszerűségét. Azt gondolom, hogy a körzeti megbízottat vidéken még mindig fokozott tisztelet övezi. Ő testesíti meg a rendőrséget, hozzá közvetlenül fordulhatnak információért, segítségért. Elfogadásának titka a nyitottságában, a humánumban és az alkalmazkodóképességében van. Munkámban ezt tekintem zsinórmértéknek, és kollégáimtól úgyszintén elvárom.

A körzeti megbízottat a környéken mindenki ismeri, ha arra van szükség, bármikor elérhetik, bizalommal fordulhatnak hozzá. Tisztában van vele, hogy a rendőr szolgálaton kívül is rendőr.

 

ELLEN-SZER

 

Kovácsné Leskó Anna őrnagy, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója:

 

Óvodapedagógusként került kapcsolatba a rendőrséggel mint az egykori BM-óvoda alkalmazottja. Kicsit más irányba fordult az ezredforduló környékén, majd a Miskolci Rendőrkapitányság fiatalokkal foglalkozó csapatának, az életvédelmi alosztálynak lett az előadója.

– Pályafutásom csak a fiatalságról szól, az apróságoktól egészen serdülőkig. De minden életkorral való foglalkozásnak megvan a maga szépsége és a nehézsége – mondta Kovácsné Leskó Anna őrnagy.

Bűnmegelőzéssel 2008-tól kezdett foglalkozni. Megszerezte a DADA- és az ELLEN-SZER-oktatói képesítéseket.

– A középiskolában 2010-től vagyok jelen, azóta rengeteg osztályban megfordultam. Mindig a 9. évfolyamon kezdem a munkát, majd két éven keresztül együtt dolgozunk. Az is előfordult már, hogy egy egykori DADA-diákom köszönt rám, és örömünkre ott folytathattuk, ahol abbahagytuk. Igyekszem a munkám eredményét folyamatosan monitorozni. Nem elégszem meg pusztán a szóbeli visszajelzésekkel. Havonta szervezünk kollégáimmal ifjúságvédelmi őrjáratot, ellenőrizzük a szórakozóhelyeket és azok környékét a hétvégi estéken. Szemmel láthatóan kedvező hozadéka van az átadott ismereteknek. Klasszikus értelemben vett rendőrként soha nem kellett egyik tanítványommal sem találkoznom, sem pedig intézkednem. Igyekeznek távol tartani magukat a bajtól – ismertette az őrnagy.

Az oktató az effajta kontroll mellett a tanév végén rendszerint megversenyezteti diákjait. Furfangos tesztlapok kitöltésével teszi próbára az osztályok tudását.

 

CSAPATSZOLGÁLAT

 

Hajdú Szabolcs törzszászlós, a Készenléti Rendőrség (KR) I. bevetési osztály 1. alosztály csoportparancsnoka:

– A csapatszolgálati munka követeli meg leginkább a bizalmat és az együttműködést. Alosztályunk a KR-en belül is kiemelt feladatok ellátására szakosodott. Ténylegesen megbonthatatlan egységben, sokszor sorfalat alkotva lépünk fel, és egymást biztosítjuk, támogatjuk akár fizikális értelemben is. Csoportparancsnokként fokozott felelősséget érzek a beosztottaimért. Az az elv, hogy bármilyen helyzetből ugyanannyian jöjjünk ki, mint ahányan belementünk.

– Huszadik éve szolgálok, itt kezdtem próbaidős tiszthelyettesként. Már hivatásos kötelékben dolgoztam, amikor kezembe került egy régi fotó. Először a Kerepesi úti laktanya klinkertéglás épületeit ismertem fel, utána kérdeztem meg családtagjaimat: ki lehet ez a huszár? A dédnagypapámat ábrázolta, tudtomon kívül ugyanott folytattam a szakmát.

– A KR tagjaként jelentős számú rendőri erőt igénylő, előre tervezett feladatokban és vis major helyzetekben is helyt kell állnunk. Munkánkban követelmény a gyors reagálóképesség, a folyamatosan aktualizált jogszabályismeret, a speciális fegyverek, eszközök használata. Feladatunk rendezvénybiztosítástól, tömegkezeléstől, vonatkíséréstől kerületi megerősítő járőrözésig, de akár katasztrófahelyzet elhárításáig terjedhet. A migrációs nyomáskor közel három évig határvédelmi feladatokat is elláttam. Adtam szolgálatot a vizes világbajnokságon. De évekkel korábban raktam homokzsákokat a Duna-partján, őriztem védművet Tarpán, extrém magas vízállásnál, és az elsők között érkeztünk a devecseri vörösiszap-katasztrófához is.

 

IGAZGATÁSRENDÉSZET

 

Soós Istvánné ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti főosztályának megbízott vezetője:

 

Végigjárta a testületi ranglétrát, már a kezdetektől mindig magával vitt valamit újabb beosztásaiba. A X. Kerületi Rendőrkapitányságra szerelt fel 1984-ben.

– Férjem ekkor már hivatásos volt, az ő hatására indultam el a pályán. Legelőször objektumőri beosztásban dolgoztam. Ennek a státusznak is volt hozadéka: minden szakterületről megismertem a kollégákat. Rendszeresen találkoztam a hivatalos dolgaikat intéző polgárokkal is, így idővel kialakult a képem a szolgálati ágakról. Az igazgatásrendészetet éreztem a legközelebb álló területnek. Biztosan hozzájárult ehhez az is, hogy viszonylag kis létszámú egységekben dolgozunk, meghittebb, családiasabb a légkör.

Lánya születése után is Kőbányán dolgozott az igazgatásrendészet különböző beosztásaiban.

– A Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően az igazgatásrendészeti osztályt vezettem. Aztán a fővárosi igazgatásrendészeti főosztályán alosztály-, osztály-, majd főosztályvezető lettem. Jogi diplomát szereztem 1999-ben. Fontos számomra a jó munkamorál, a kisebb kollektíva. Úgy érzem, mintha a második családomban lennék. Itt jobban oda tudunk figyelni a tapasztalatlanabb kollégákra, így könnyebben megtanulják a szakterületi munkát. Szerencsés vagyok, közel harminc éve olyan munkakörben dolgozom, amit elképzeltem.

Az „év rendőre” cím pályafutása legnagyobb elismerése, mely egybeesett a BRFK-n eltöltött szolgálata végével, úgy érzi, méltó lezárása ennek. Május elsejétől az ORFK igazgatásrendészeti főosztályának megbízott vezetője.

 

Szöveg: SZILÁGYI ATTILA; FOTÓ: BÉRES MÁRTON

Szöveg: FENYVESI BEÁTA; FOTÓ: FÜLÖP MÁTÉ


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Fegyelmi

Budapest rendőrfőkapitánya vizsgálatot rendelt el, mert egy bejelentésre nem megfelelően reagált a Tevékenység-irányítási központ munkatársa.

 

Ököllel ütötte a gyermeket

Súlyos testi sértés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt fogtak el a győri rendőrök egy helybéli férfit.