Céljuk a vagyon visszaszerzése

2020. 10. 14., sze - 11:07
Zsaru Magazin

Európai uniós elvárást teljesített azzal Magyarország, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodáján (KR NNI) belül létrehozta a rendőrség speciális feladatkörrel felruházott egységét, a Vagyon-visszaszerzési Hivatalt (VVH).

A Vagyon-visszaszerzési Hivatal országos hatáskörű szervezet, feladatkörének egyedi és bonyolult rendszerében csak kellő elhivatottsággal és szakértelemmel lehet mélységében eligazodni.

– Ezen a különleges területen jelenleg 51 fővel látjuk el a feladatainkat. Ha letisztultan fogalmazunk, azt mondhatnánk, hogy hatáskörünk szerint vagyon-visszaszerzéssel foglalkozunk, de ez ennél sokrétűbb – magyarázta tevékenységükről Vörös Katalin őrnagy, a KR NNI VVH nyomozó osztályának vezetője.

A KR NNI VVH egysége négy osztályból épül fel.

– Nemzetközi osztályunk vagyon-visszaszerzésekkel összefüggő nemzetközi információcserét folytat országos hatáskörrel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az ügyészi nyomozó szervek és a rendőrség eljárásainak támogatására a külföldi társirodák illetékességi területén feltalálható vagyonelemek felkutatásának, eljárás alá vonásának koordinálásával – folytatta az őrnagy. – A nemzeti vagyon-visszaszerzési irodai funkcióban közel 200 külföldi társirodával állunk közvetlen kapcsolatban, felkéréseik alapján Magyarországon vagyonelemeket derítünk fel, bűnügyi jogsegélykérelmeket teljesítünk, végrehajtjuk az ország területén a külföldi eljárásokban szükségessé váló vagyoni kényszerintézkedéseket, továbbá nemzetközi közös nyomozócsoportokban is (Joint Investigation Team, JIT) vállalunk szerepet. Gazdasági elemző osztályunk vagyonelemek informatikai, revizori feltérképezésével támogatja a tényleges vagyonelvonást. Vagyoni profilokat alkot, komplex gazdasági vagy befektetési elemzések módszerével megállapítja például, hogy egy cég felett ténylegesen ki diszponál, vagy felkutatja a kiterjesztett vagyonelkobzás alanyait, például a családtagok javait, ahová a bűnös úton szerzett pénzt kimenekíthették. A vagyonfelderítési osztályunk feladata, hogy leplezett eszközeivel kiszolgálja az összes többi osztályt, mellette pedig a saját és a társ­szervek eljárásainak támogatására pénzügyi hírszerzői tevékenységet is végez. A negyedik osztályunk a nyomozó osztály. Ez az egység országos illetékességgel rendelkezik a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az ügyészi nyomozó szervek vagyont generáló bűncselekmények gyanújával folytatott eljárásaiban szükségessé váló vagyon-visszaszerzési eljárások folytatására, valamint például a pénzmosás bűntettének, illetve a terrorizmus finanszírozás bűntettének gyanúja tekintetében önálló büntetőeljárásokat is végez. A terrorizmus finanszírozásában eddig egy eljárást folytattunk egy török és egy iráni állampolgárságú, de kurd nemzetiségű házaspár ellen. A nyomozás kimenetele sikeres volt, elítélte őket a bíróság. Két éve pedig egy komplikált ügyben kezdtünk nyomozni, amelyben többek között több száz millió forint visszaszerzése volt a tét.

Az elkövetők tízféle virtuális valutában tartották a bűnös úton szerzett vagyonukat. Folyamatosan forgatták és áthelyezték a kisebb-nagyobb összegeket. Az elkövetői kör egy családból állt, amelynek tagjai alapvetően kábítószer-kereskedelemből szerezték bevételeiket. Magyarországon és külföldön is működtettek tablettázóüzemeket.

– Az apáé volt a főszerep, egyik fia pedig hozzáértőként forgatta és különböző technikákkal rejtette el a felhalmozott virtuális valutákat. Egy hónap alatt sikerült megtalálnunk az akkor 1 milliárd forintnak megfelelő virtuális valutát. Egyszerre alkalmaztunk fedett nyomozót, valamint határon átnyúló figyelést – tette hozzá az osztályvezető.

A vázolt tevékenységeken túl az ügyészi szervek a KR NNI VVH-hoz rendelik el a vagyonkutatásokat, ha a jogerős bírói végzésben foglalt vagyonelkobzásnak a végrehajtási eljárásban nem sikerült érvényt szerezni, és feltételezhető, hogy az érintettnek a vagyont szándékában áll eltitkolni, elrejteni. Ez a tevékenység – az igazságügyi rendszer fontos részeként – hivatott az államot megillető, éves szinten több tíz milliárdos vagyonelkobzás alá eső, bűncselekmény útján szerzett vagyon biztosítására az állami költségvetés javára.

– A Vagyon-visszaszerzési Hivatalban felállításunk óta speciális műveleti elemző kapacitást és pénzügyi operatív műveleti készségeket építettünk ki, illetve az elemzői, vagyon-visszaszerzési képességet kiterjesztettük a virtuális fizetőeszközökre, például kriptovalutára is. Ezeket a kapacitásainkat a társszervek részére önálló szolgáltatásként is igyekszünk biztosítani. A nyomozó szervek elsődleges feladata a bűnfelderítés és a bűnüldözés, azonban valamennyi nyomozó hatóság eljárása során köteles mindent megtenni az elkobozható vagy a vagyonelkobzás alá eső dolog – bűncselekmény elkövetése során keletkezett vagyon – felderítése és biztosítása érdekében. Az alapeljáró, adott esetben egy rendőrkapitányság ezen tevékenysége során mód van a vagyon-visszaszerzésért felelős szerv bevonására. A sértetti jóvátétellel, a polgári jogi igény fedezetének biztosításával, illetve a bűncselekmény útján szerzett vagyon visszaszerzésével összefüggő tevékenységet az érintettek adatszolgáltatása alapján országos statisztika vezetésével követjük nyomon. Az elsődleges szándék mindig a sértett kártalanítása, de nyilván vannak olyan ügyek, amelyekben nincs sértett, például ilyen a kábítószer-kereskedelem, de a felhalmozott bűnös vagyon annál inkább. Ebben az esetben a visszaszerzett pénzek az állam javára szállnak át. Közel száz, vagyont generáló tényállással összefüggésben, kétlépcsős rendszerben dolgozunk. Első lépcsőben az érintett tényállások gyanúja okán alapeljárásokat folytató helyi és területi szervek tevékenysége a mérvadó. A vagyon-visszaszerzésre irányuló eljárás elvégezhető az alapeljárás keretén belül, az alapeljáró szerv, például a rend­őrkapitányság által. Ebben az esetben a KR NNI VVH meglévő speciális készségei, képességei – pénzügyi profil készítése, nemzetközi céginformációs elemzések, virtuális fizetőeszközökkel összefüggő elemzések, kényszerintézkedések végrehajtása, pénzügyi információk beszerzése, egyes operatív műveletek végrehajtása – biztosításával támogatja a nyomozást. Amennyiben a párhuzamos pénzügyi nyomozást az alapeljárást folytató szerv saját eljárása során végzi, a KR NNI VVH hatáskörét és illetékességét érintő támogatáson túl, ha a törvényi feltételek fennállnak, vagy a célszerűség úgy kívánja, az eljárás országos hatáskörű szerv, a KR NNI VVH általi átvételére és külön eljárásban kezelésére van lehetőség, mely a tevékenység második lépcsőjét képezi. A kétlépcsős rendszerben biztosított a keletkezett kár megtérülése, a sértetti kártalanítás, az elkobzás és vagyonelkobzás alá eső érték biztosítható akkor is, ha az abban érintett vagyonelemeket külföldön rejtették el. A rend­őrség 2019-ben 42 033 749 822 forint összegű, bűncselekménnyel okozott kárral és bűncselekményből szerzett vagyonnal szemben 17 280 965 893 forint összegű vagyon­elemet tárt fel és foglalt le, illetve vett zár alá. Ezenfelül külföldi társhatóságok eljárásaiban Magyarország területén 502 927 991 forint értékben derítettünk fel és foglaltunk le, illetve biztosítottunk vagyonelemeket. A számok láthatóan hatalmasak, és ez csak tovább duzzad. Adataink szerint 2020 első felében több mint 9 milliárd forint bűnös úton szerzett vagyoni elemet, például autót, ingatlant, ékszert, pénzt és kriptovalutát biztosítottunk – összegzett Vörös Katalin őrnagy, a KR NNI VVH nyomozó osztályának vezetője.

A gigantikus összegek mozgása megállíthatatlan, ha a csalók egy minimális rést vesznek észre a pajzson, azonnal lecsapnak.

– Friss történet, és remélem, hogy megfelelően érzékelteti, hogy mennyire nem emberi léptékű összegekről van szó: Egy ismert nemzetközi cég magyarországi leányvállalatának ügyvezetőjét kereste meg telefonon egy ismeretlen, magát a vállalat elnökének kiadva, hogy egy nemzetközi üzlet finanszírozásához nagyobb összegeket akarnak „összehúzni” az európai divíziókból. Az utasítás alapján több mint 4 milliárd forintot kértek átutalni több ázsiai bankszámlára. Az ügyvezető hitt abban, hogy hiteles a forrás, és azonnal intézkedett. Az érintett hazai pénzintézetek többször visszakérdeztek, de a vezető határozottan megerősítette a szándékot, majd nem sokkal később rájött, hogy becsapták. A bökkenő csak ott volt, hogy szombaton történt mindez, visszahívni már nem lehetett a tranzakciót. A feljelentés megtétele után azonnal mozgósítottuk a nemzetközi vonalakat. Szerencsére a következő hét szerdáján érintetlenül meglett az átutalt összeg – fogalmazott Vörös Katalin.

Az egység társadalmilag hasznos tevékenységét nem lehet megkérdőjelezni, hiszen feladata a bűncselekmény útján megszerzett vagyonelemek elvonása a bűnelkövetőktől, valamint egyúttal ezeknek a sértett, illetve az állam javára történő biztosítása. Leterheltségük, eredményes működésüket mutatva, folyamatosan növekszik. A közelmúltban újabb kihívás elé néznek, a vagyonkutatások megnövekedett igénye mind ügyszámban, mind összegében a sokszorosára nőtt, illetve a büntetőeljárási norma közeljövőbeli módosítása is újabb feladatokat ró a szervezetre. Jelenleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együtt 41 milliárd forint elrejtett vagyoni elemet keresnek, hogy a társadalmi elvárást kielégítve a bírósági ítéleteknek minél előbb érvényt lehessen szerezni.

FENYVESI BEÁTA

FOTÓ: FRANCZ ILONA, RENDŐRSÉG


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Elbuszozott – felismeri?

Elkötött egy távolsági buszt a gyanú szerint a felvételen látható férfi. Segítsen azonosítani!