Életre keltett rendőrmúlt

2019. 09. 05., cs - 13:59
Zsaru Magazin

A múlt köszön az eljövendőnek, ugyanígy: letűnt korok egyenruhásai előtt tiszteleghetnek a rendőrré válni akarók az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumban.

Állandó rendészeti tárlatot állított össze az intézmény főtanára, Rozsos Tamás százados.

A kiállítást szervező pedagógus a majdani hivatásosok szakszerű képzése mellett legalább ugyanennyire fontosnak tartja a mára már (örök) nyugalomba vonult állomány emlékének ápolását is. A vitrinekbe, tárolókba, falakra tárgyiasult múlt voltaképpen egy mellékcsapás eredménye.

– Évek óta dolgozom egy átfogó és hiánypótló munkán: többkötetes könyvben szeretném összegyűjteni – a fellelhető adatok alapján – az 1881 és 1945 között Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök nevét, történetét – mondja a százados. – A kutatások közben mind jobban beleástam magamat nemcsak a fővárosi, de a komplett honi rendőrség múltjába. Hogy hiteles munkát tehessek le az asztalra, rengeteget olvastam a témáról, de az alapos tanulmányozás érdekében egy idő után nagyon sok dokumentumot eredetiben meg is vásároltam. Egyre szaporodtak a készülőben lévő névtár összeállításához kiváló kiindulási alapot szavatoló felíró cédulák, jegyzőkönyvek, jelentések. A legrégebbi dokumentum egy 1862-es keltezésű irat „Győr szabad királyi városának rendőrkapitánya” láttamozásával. Másfajta értéket képviselnek a rendőrségi kiadványok: az akkor csak a testület tagjai számára hozzáférhető 1885-ös Rendőrközlöny, majd a jogutódjának tekinthető, szintén „belső” terjesztésre nyomtatott Magyar Rend­őr című folyóirat – több évtizedet felölelő – bekötött példányai is.  Az adatgyűjtések során egy-egy tárgyi relikvia is megérintett, nem tudtam elmenni néhány, számomra különösképpen tetszetős, valaha használatban lévő felszerelési tárgy, fegyver, kényszerítőeszköz mellett. Hát megvettem az elsőt, majd a sokadik darabot is. A gyűjtemény épp kezdte kinőni irodámat, amikor a gimnázium – hobbimat, szenvedélyemet ismerő – vezetésétől felkérést kaptam egy tárlat berendezésére.

A lehetőség kettős profitot hozott: az iskola egy akkurátusan egybegyűjtött, folyamatosan bővülő múzeumi anyagot kapott, míg az ereklyék megfelelő és méltó elhelyezést nyertek a három helyiséget felölelő kiállítótérben. A tárgyakba, dokumentumokba merevedett múlt darabjai között korszakok elevenednek meg. Bepillantást kaphatunk különböző időszakok társadalmi viszonyaiba, rendvédelemről alkotott felfogásába is. A tárlat kitekintést ad: a rendőrség történetének megismerése mellett alkalmat teremt történeti, technikai, földrajzi ismeretek bővítésére is.

– Korabeli képzésekről mesélnek tanfolyami tablók, ahol a résztvevők fotói mellett mesélnek a feliratok, elnevezések is. Fény derül az adott kor fontosnak tartott oktatási tematikáira, értesülhetünk például arról, hogy létezett „alap” közrendőrképzés, detektív szaktanfolyam is – mutatja Rozsos Tamás százados. – Birtokomba került számos képeslap, amik hazai, és határon túli, egykor magyarországi városok rendőrségi épületeit ábrázolják. Műtermi fotókon kiválóan látszanak adott korok egyenruhái, felszerelési tárgyai, de ugyanígy megfigyelhető a korabeli haj- és arcszőr­zet-divatok. Készítettem egy sorozatot hősi halált halt rendőrök eseteinek sajtómegjelenéséből. Önmagukon túlmutatóan, akkor mindenki által ismert és értett, mára már érdekessé váló helyzetekről is vallanak. Csordás János I. oszt. rendőrt például egy gyarmati katona sebesítette meg halálosan Budapesten 1919-ben: ez az ország első világháborút követő megszállásának idején történt, amikor a francia intervenciós hadsereg állományában marokkói, azaz berber hadfiak is állomásoztak a fővárosban. A tárgyaknál beszédes sokszor az anyaghasználat: a kiállítás darabja egy békéscsabai, nevesített rendőr táskája 1945-ből: tiszta bőrből, máig kiváló állapotban. Akad ovális zománctábla Fejér megyéből, egy rendőrőrs épületéről, egy letűnt kor címerével. Összegyűjtöttem detektív jelvényeket, igazolványokat, váll-lapokat, karszalagokat, szolgálati érdemérmeket, kitüntetéseket, könyvritkaságokat. Egy külön vitrint szenteltem a csendőrségnek, a rendőrséggel párhuzamosan működő másik rendészeti szervnek. Velük, a csendőrökkel a budapesti rendőröket egybegyűjtő könyvemben nem foglalkozom – mivel a csendőrség jellemzően vidéki rendfenntartó szerepet töltött be –, a tárlaton azonban helyet kaptak az ő relikviáik is. Állítólag egy ízben szóba került az 1930-as években, hogy a csendőrséget gumibottal szereljék fel, kompetens vezetőjük így utasította vissza a kezdeményezést: a csendőr nem verekszik.

– A gyűjteményben a magyar rendvédelmi szervek tagjainak egykor viselt uniformisai mellett helyet kapott néhány külföldi felszerelési tárgy, egyenruhadarab is: érdekességként mutatom be az olasz carabinierik jellegzetes tányérsapkáját, az angol bobbyk szintén emblematikus kúpos kalpagját, vagy az orosz rendőrök usankáját – tette hozzá a százados.

A tárlaton a százados gyűjtése mellett szerepel néhány, az iskola tulajdonát képező rendőrereklye is. Ilyen például egy teljes román rendőregyenruha, ami a „Kolozsvári és Budapesti rendőrségi oktatási intézmények közötti társulási megegyezés” jegyében a Kolozsvári Rendőriskola ajándékaként került 2005-ben Adyligetre. A román uniformisba öltöztetett próbababa hamarosan társaságot kap: Rozsos tanár úr egyik legújabb beszerzése egy teljes olasz csendőrruházat, ami már csak egy szakszerű tisztításra vár, hogy méltó nettségében idézze a Hűvösvölgy mellett Itália rendfenntartóit.

A tárlattal a százados szeretne minél többeket megszólítani:

– Abban, hogy az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumban sikerült tárlatot létrehozni, komoly lehetőséget látok: reményeim szerint sok érdeklődőt sikerül majd megszólítani a kiállítással. A jelenlegi képzési rendszerben tartósan, két éven át nálunk tanuló diákok mellett rengetegen jönnek intézményünkbe gyakorlatilag az ország egészéből: látogatók, továbbá tanulmányaikat folytató leendő rendőrök, és már végzett kollégák is. Iskolánk rendszeresen helyet ad pályaorientációs táboroknak, országos rendészeti csapatversenynek, ezen események alkalmával középiskolások ismerhetik majd meg a gyűjteményt. Számtalan hosszabb-rövidebb tanfolyam, továbbképzés szervezői és házigazdái is vagyunk, ezeken munkatársaink vesznek részt. Mindenféle kötelezettség nélkül bárki megtekintheti a tárlatot, így is igyekszem ápolni a lassan 140 éves állami rendőrség tradícióit.

Szilágyi Attila

Fotó: Szabó Gabriella

 


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Lopott, a rendőrség büntetőeljárást indított ellene

Szállásadója széfét feszítette fel egy férfi Gyulán. Több mint egymillió forintot és egy aranygyűrűt vett ki belőle. A nyomozók megtalálták az ékszert, illetve a pénz egy részét és visszaadták a tulajdonosnak.