Három csapás drogfronton

2019. 03. 14., cs - 04:50
Zsaru Magazin

Szakemberek megítélése szerint dinamikus változásoknak lehetünk tanúi a kábítószerek, illegális tudatállapot-módosító anyagok használatának terén.

A honi hatóságok európai és világtrendeket elemezve veszik fel a harcot a drogterjesztés ellen. Tendenciákról, összefüggésekről, eredményekről, valamint három nagyszabású akcióról beszél Fülöpné Csákó Ibolya alezredes, az Országos Rendőr-fő­­k­apitányság bűnügyi főosztályának kiemelt főreferense.

A Nemzeti Drogellenes Program és az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) azonos célkitűzései tekinthetők a legmagasabb szintű szervező erőnek.

– Töreki Sándor vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes saját maga határozta meg a feladatot: legyünk egyfajta csúcskoordináció – kezdte Fülöpné Csákó Ibolya alezredes. – Segítsük, támogassuk a nyomozásokat, ha kell, humán erőforrással, ha kell, akár tudományos háttér biztosításával mozdítsuk előre a kisebb szervezeti egységek munkáját. Követjük a globalizáció és a technológiai fejlesztések hatására folyamatosan módosuló jelenségeket. Megfigyeltük, az utóbbi években a klasszikusnak számító kábítószerek mellett mind markánsabban jelennek meg az új pszichoaktív szerek. Az említett illegális anyagok felbukkanásával kapcsolatban elemeztük a jellemzőket, és ezek megismerésével alakítottuk ki stratégiánkat. Az új pszichoaktív szerek egyik fő veszélye alacsony árukban, ezáltal könnyű hozzáférhetőségükben rejlik. Az olcsóság magában hordozza, hogy az egyébként is rossz körülmények között élő emberek a dílerek célközönsége, akik a szerekkel tovább rombolják egészségük mellett élethelyzetüket is. Arról is szó van, hogy társadalmi helyzetük miatt roppant könnyen válnak a fogyasztók terjesztőkké. Nem tart sokáig felismerniük, hogy ha bekapcsolódnak az értékesítési láncba, és már nemcsak maguknak vásárolják a szereket, de a birtokukba jutott mennyiséget tovább porciózzák, hogy legalább a saját költségeiket kigazdálkodják. Az elharapózó szerhasználat számos kedvezőtlen jelenséggel jár. Állampolgárok, önkormányzatok és a jelzőrendszer felfigyelt rá, hogy csökkenti a közterületi biztonságérzetet, demoralizáló az utcákon-tereken felbukkanó öntudatlan szerhasználók látványa, másrészt többlépcsős veszélyeket is rejt magában az új pszichoaktív szert használó ember. Elsőnek említeném, hogy e szereknek nincs általánosan ismert hatásmechanizmusa. Folyamatosan változó összetételük, tisztaságuk eltérő hatást gyakorol, előre megjósolhatatlan reakciókat kiváltva használójából. Másodszor: a nem különösebben jó anyagi helyzetben lévő szerhasználót kialakuló függősége arra fogja ösztökélni, hogy adagja minden áron való megszerzésére bűncselekményekbe hajszolja bele magát. Értékelő-elemző munkánk során felismertük azt is, hogy a problémával mélységében kell foglalkoznunk. Nem elég a bűncselekmény leleplezése és szankcionálása, a hatóságnak a törvény biztosította további eszközökkel egyfajta utómunkálatokat is kell végezni. A tetten ért és, mondjuk, harmincnapos letartóztatásával ideiglenesen a „forgalomból kivont” terjesztők tapasztalataink szerint nagyon magas arányban visszatérnek cselekményükhöz. A kereskedés csekély befektetést igényel, nagy a csábítás az egyébként is periférián lévők számára, hogy ott folytassák törvénybe ütköző életüket, ahol korábban abbahagyták.

A megoldás: teljességgel elvarrni a szálakat, felszámolni a készleteket és a közvetítői csatornákat. A hatékony fellépés kulcsát a rendőrség a koordinációban látja. A nyomozások, a befutó információk értékelése és ellenőrzése jelentős létszámot követel. Dicséretes egy-egy városi rendőrkapitányság vagy megyei osztály erőfeszítése, ám a hathatósság érdekében a zsaruk a központosítást, az összehangolást tekintik a legeredményesebb stratégiának. A humán erőforrások átgondolt csoportosításával, a kapacitások és a beszerzett ismeretek összeadásával nagyobb erőt képviselhetnek, mint a megosztott, lehatárolt akciók. Az ORFK, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI), valamint a felderítési szakaszban a Budapesti Rendőr-főkapitányság olyan támogatást ad az előkészített akciókhoz, amivel az egy időben akár tucatnyi helyszínre kiterjesztett rajtaütés komplett bűnözői hálózatok felszámolását és a legmagasabb terjesztői szinten mozgó kereskedők elfogását is lehetővé teszi.

Nagy Ágnes és Fülöpné Csákó Ibolya alezredesek
Nagy Ágnes és Fülöpné Csákó Ibolya alezredesek

Nagy Ágnes alezredes, a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatalának (VVH) vezetője a pszichoaktív szerek ellen folytatott küzdelem egy másik fontos eszközéről beszélt:

– Eljárásunk szintén több célt szolgál egyszerre. Lehetőségünk van a vélelmezetten bűncselekményből származó javak lefoglalására és zárolására. Ezzel egyrészt elejét vesszük, hogy a gyanúsítottak e javakat újból drogkereskedelem finanszírozására fordítsák. Üzenünk is, visszatartó erőt felmutatva: nem jó üzlet törvénytelen úton, mások tönkretételével anyagi haszonhoz jutni. Jó hatással van a társadalom igazságérzetére is, ha tevékenységünkkel megtörjük azt a képet, hogy bűnözők fényűző körülményeket teremthetnek maguknak, luxusban élhetnek, luxusautókkal furikázhatnak, új arisztokrataként lovakat, díszes hintót tarthatnak.

Az új pszichoaktív szerek elleni együttműködési stratégia az elmúlt bő fél évben három kiemelkedő akciót jegyez. Nógrád megyében tavaly nyár óta figyeltek fel a zsaruk a mind intenzívebb szerárusításra. A helyi erők a környező megyék főkapitányságainak állományával, valamint az országos társszervekkel együttműködésben előbb kiismerték a látókörükbe került hálózatot, majd kora ősszel több akcióban csaptak le Pásztón és Szirákon. Új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt a sziráki P. Ferenc (39), a jobbágyi M. Zoltán (32) és a hatvani A. István (52) ellen indult eljárás, a bíróság elrendelte letartóztatásukat.

– Ebben az akcióban olyan, alacsonyabb szinten elhelyezkedő dílereket fogtunk el, akik fogyasztásuk kielégítése mellett, kisebb volumenben űzték az anyag eladását – magyarázta Fülöpné Csákó Ibolya alezredes. – Fontos volt azonban ez a lépés a további folyamatok szempontjából. Nógrádból kiindulva, a terjesztők kapcsolatrendszerét vizsgálva dolgoztuk ki a november 21-i szolnoki rajtaütést, amiben hozzávetőleg száz kolléga vett részt különböző szakmai területekről. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rend­őr-főkapitányság és a Békés Megyei Rend­őr-főkapitányság az ORFK és a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal támogatásával rekordfogást ért el: 11,5 kilogramm, azaz több mint tízezer adag illegális szer lefoglalásával. Itt egy családot juttattak börtönbe, a szolnoki V. Józsefet (49), a feleségét, L. Angélát (38) és a sógornőjét, L. Ilonát (45). A nagyon nagy mennyiségben fellelt illegális szer extra szankciót eredményezett.

– Elmondhatjuk, hogy tartalommal töltöttük meg a vagyonvisszaszerzés fogalmát – tette hozzá mindehhez Nagy Ágnes alezredes. – Az intézkedés lényege, hogy összevetjük a gyanúsítottak igazolt bevételi forrásait az életvitelükkel. Amennyiben jelentős eltérést tapasztalunk: például pár tízezer forintos segélyekből finanszírozott sokmilliós autókat, prémiumkategóriájú ingatlanokat, műkincseket, költséges hobbikat találunk, akkor élünk a gyanúval, hogy ezek fedezete bűncselekményből származik. Szolnokon készpénz mellett lefoglaltunk és zár alá vettünk személykocsikat, ingatlant és három lovat is. Előzetes felderítésünkre hagyatkozva utóbbi, különleges vagyoni „tételek” szakszerű elszállítása érdekében a KR lovas alosztályának két munkatársa is végigkísérte az akciót. Az egymással szorosabb-lazább összefonódásban létező terjesztői rendszerek felfejtése során jutottunk el legnagyobb rajtaütésünkig. Március 5-én hajnalban már a kiállás is méltó volt az ügy horderejéhez: háromszáz kolléga vett részt az elfogásban, a szolgálati autók sora Gödöllőtől Szadáig ért. A Gödöllői Rend­őrkapitányság a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a Terrorelhárítási Központ és a két említett országos szerv munkatársainak közreműködésével fél kiló új pszichoaktív anyagot és ugyanennyi ecstasyt foglalt le. A gödöllői kollégák a turai B. Máriót (31), K. Csabát (31), R. Lászlót (31), R. Róbertet (38) és D. Bélát (38) állították elő és vették őrizetbe, a Gödöllői Járásbíróság március 7-én elrendelte az öt férfi letartóztatását.

Ezúttal hét nagyobb értékű autót, pénzt, porcelánokat, festményeket, bútorokat, étkészleteket foglaltak le, emellett 12 lovat, hét számjegyű összegre rúgó díszes lószerszámot és egy hintót.

Aki ezek után sem lenne meggyőzve a zsaruk produktivitásáról: az utóbbi öt évben több tonna, a feketepiacon 3,5 milliárd forint értékű kábítószert és új pszichoaktív anyagot vontak ki a forgalomból.

A rendőrök nemcsak hátra, hanem előre is tekintenek. A saját munkájuk megkönnyítése, egyben a kábítószer-problémával sújtott, széthulló és ellehetetlenülő családok számának radikális csökkentése érdekében több fronton, több módszerrel küzdenek. Feltérképezik és „elállják” az országba jutó drogok útját, a határokon ellenőrzésekkel lépnek fel a jellemzően balkáni vagy déli csempészfolyosókon érkező illegális anyagok behozatala ellen. Folyamatos a megelőzési tevékenység, a rendőrség 2014–2018 között több mint 1 millió diákhoz juttatta el üzeneteit. A komplex programokkal a testület lehetőséget adott az iskolások számára, hogy a hatóságban ne egy erőszakszervezetet, egy arctalan, szigorú hatóságot lássanak. A zsarukban felismerjék a támogatót is, aki szükség esetén segít, válaszol és tanácsot ad. Az eggyel idősebb korosztályról, a fiatal felnőttek korcsoportjáról is gondoskodnak: négy országos jelentőségű nyári fesztiválon: a Szigeten, a Volton, a Balaton Soundon és az Ozora Fesztiválon egészen biztosan jelen lesznek speciális rendőri szervek.


SZILÁGYI ATTILA
FOTÓ: FÜLÖP MÁTÉ, MAROSFALVI PÉTER, BÉRES MÁRTON, RENDŐRSÉG


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Kamionban bújtak meg

Jogellenesen próbált meg bejutni az országba öt migráns Röszkénél. A rendőrök feltartóztatták, majd az ideiglenes biztonsági határzárhoz kísérik őket.