Húszéves a NOK

2019. 12. 04., sze - 11:27
Zsaru Magazin

Az eltelt két évtizedben a Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) nemzetközi és hazai képzési sikereinek köszönhetően komoly hírnévre tett szert a rendészeti oktatás terén.

Jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy e területen a kihívásokra felkészített, széles körű elméleti és gyakorlati ismereteket szerzett, a nemzetközi együttműködésben is jártas szakemberek dolgozzanak – hangzott el az intézmény 20. évfordulóján november 22-én.

A NOK igazgatója, Farkas István dandártábornok ünnepi beszédében kiemelte, húsz év mérlege két igazgató, két korszak, sok száz tanfolyam és több tízezer ember. Visszatekintve az egyik legnagyobb kihívás volt a közelmúltban, 2011első felében az Európai Unió soros elnöksége. Elmondta továbbá, ha visszatekintünk a nagyobb eseményekre, akkor az egyik jelentős időszak 2013–2014, az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségének (Cepol) pályázata, amit Magyarország nyert el. Így fontos dátum 2014. szeptember 1-je, hiszen a Cepol azóta Budapesten működik. Ugyancsak meg kell említeni, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Belügyminisztérium együttműködésében 2014-ben született meg az International ­College of Financial Investigation (ICOFI) nevű akadémia. 2019 júniusában pedig az Európai Unió Kiberbűnözés Elleni Akadémia, a Cepol és a NOK közös együttműködése.

– Jelenleg 4-5 nemzetközi akadémiához és egy uniós ügynökséghez biztosítjuk a működéséhez szükséges feltételeket és személyzetet – emelte ki Farkas István dandártábornok. – Az akadémiák magyar irodái a NOK szerves részei, munkatársai NOK-dolgozók. Az igazgató szintén megemlítette a nemzetközi képzéseket és a hozzájuk tartozó tevékenységüket. Ugyanakkor a NOK-kal egyidős lélektaktikai tréninggel több mint húsz alkalommal tartottak képzést, amit ugyancsak fontosnak tart.

Palesztinában, Rámalláhban választási, okmányszakértői konferenciát és képzést szerveztek – tette hozzá az igazgató. Beszédében kitért a NOK képzési lehetőségeire is. Folyamatosan hozzáférhetővé teszik ugyanis a hazai rendészeti, titkosszolgálati, ügyészi, bírói szervezetek részére. Külön kiemelte a pályázat keretében létrehozott kiberkabinetet, ami nagy népszerűségnek örvend a rendészeti szervek körében. Farkas István megköszönte a rendőrségnek, hogy befogadta ezt az akadémiákként eltérő jogi hátterű, különböző gazdasági és elszámolási rendszerű intézményt. A NOK úgy működhet az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) alatt, hogy a változásokból a nemzetközi partnerek alig érzékeltek valamit.

Az elmúlt húsz évben 92 163-an vettek részt a képzéseiken, illetve a nemzetközi akadémiákon a világ több mint 110 országából. Pierre Bourdieu francia filozófust idézte az igazgató, aki szerint egy iskola három dolgot maximalizálhat: a bevételt, a hallgatói létszámot és a minőséget. Náluk a minőség maximalizálása a legfőbb elem – hangsúlyozta Farkas István dandártábornok, majd köszönetet mondott az elöljáróiknak, az együttműködőknek és az intézményt támogatóknak, de kiemelte a NOK dolgozóinak kimagasló teljesítményét is.

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára először Pintér Sándor belügyminiszter nevében is köszöntött mindenkit. Majd gratulált az elmúlt húsz évhez, és elmondta, hogy a NOK teljesítette az alapítók által rárótt feladatait. Kiemelte, hogy a kormány számára a biztonság a legfontosabb közösségi érték, a NOK feladata is az, és mindig egy lépéssel a bűnözők előtt kell járnunk. A jelenkor új kihívásának nevezte a kiberbűnözés elleni harcot. Kijelentette, a NOK felkészült arra, hogy az ebből adódó új feladatokat végrehajtsa. A munkában a legfontosabb értéknek a bizalmat, a partnerséget és az együttműködést nevezte. Reményét fejezte ki, hogy a 30., 40., akár az 50. évfordulón is lesz okunk az ünneplésre.

 

FONTOS A PARTNERSÉG

A jubileumi ünnepségen először köszönetet mondott Farkas tábornoknak és a NOK-nak Anthony Spotti, az USA Diplomáciai Biztonsági Szolgálatának különleges ügynöke, aki egyben a Diplomáciai Biztonsági Szolgálat és a Budapesti Nemzetközi Bűnüldözési Akadémia igazgatóhelyettese. Az állami szervezeti egységek inkább, mint bármely más szövetségi állam vagy helyi rendészeti szervek az Egyesült Államokban, nagyon határozottan megértik a „partnerség” fogalmát. A Diplomáciai Biztonsági Szolgálatnak világszerte körülbelül 2500 ügynöke van, fő feladataik az Egyesült Államok úti okmányai integritásának biztosítása a vízum- és útlevélcsalásokkal szemben, valamint az USA külpolitikájának megkönnyítése azáltal, hogy diplomáciai eszközöket, a személyzetet és információkat védenek a 280 amerikai diplomáciai misszióban, több mint 170 országban és harminc amerikai városban. Nem végezhetnék munkájukat erős, hatékony és értelmes, azaz teljes partnerség nélkül – emelte ki Anthony Spotti.

– Húsz éve a belügyminiszter, Pintér Sándor adta a feladatot, hogy az ORFK-hoz tartozó kisebb nemzetközi szervezetekből (Nemzetközi Rendészeti Akadémia – ILEA, Közép-európai Rendőr Akadémia – KERA, Nemzetközi Program Iroda – NPI) alakítsam meg a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központot (BM NOK) – emlékezett vissza a kezdetekre Boda József nyugállományú nemzetbiztonsági vezérőrnagy. – Később a NOK feladata kibővült a rendőri békefenntartói és polgári válságkezelői missziókra történő felkészítéssel, valamint az uniós csatlakozás után az Európai Rendőr Akadémia magyar titkárságának működtetésével.

A BM NOK neve egyre inkább összefonódott a békeműveleti kiképzésekkel, alap- és célfelkészítésekkel, szinten tartó tréningekkel. Ez az intézmény volt felelős az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), a Többnemzetiségű Erők és Megfigyelők (MFO), az Európai Unió, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO), valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzetközi műveleteinek végrehajtására kiutazó rendészeti állomány szakmai felkészítéséért. A NOK gazdasági és ellátó osztálya a legnagyobb létszámmal működő szervezet volt az intézményen belül.

A gazdasági és ellátó osztály felelt a BM NOK hazai és nemzetközi kötelezettségvállalásából fakadó feladatok teljes körű logisztikai biztosításáért. Az osztályt két alosztály, a számviteli és pénzügyi alosztály, másrészt az ellátó alosztály, valamint az egészségügyi csoport alkották.

Néhány év alatt igazi közös­séggé kovácsolódtak össze. 2010-re már közel száz munkatársa volt az ekkor már Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központnak.

– A mai napig hálás vagyok azoknak, akik a kezdettől segítettek abban, hogy a szervezet mind hazai, mind nemzetközi környezetben ismertté és elismertté vált – fogalmazott Boda József ny. nb. vezérőrnagy.

 

NEHÉZ, DE NAGYON SIKERES 20 ÉV

– Manapság gyorsan növekszik a biztonság fontossága. A műszaki fejlődés és a személyzet sokoldalú képzése egyre fontosabbá válik a rendészeti feladatok ellátása során. A bűnüldöző szervek közötti együttműködés ma már filozófia, együtt tudunk megfelelni elvárásaink biztonsági kihívásainak – jelentette ki Kovács Gábor dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese. – Az új módszerek bevezetése mellett a legfontosabb érték az emberi erőforrások képzése, ezért a személyzet képzésébe a leginkább érdemes befektetni. Jelentős prioritással bír az olyan szakemberek képzése, akiknek ismeretei az egyes területeken Európa élvonalában vannak. A NOK hatékonyan járul hozzá ehhez az együttműködéshez és a rendőrség hatékony európai szintű képzéséhez. Ez a húsz év nagyon nehéz volt, de nagyon sikeres is egyben. A NOK küldetése bizonyította a rendőr kollégák számára a képzési és oktatási lehetőségeket.

Kifejtette, hogy a BM 1999-es döntése helyes volt, és az idő megmutatta, hogy a NOK képes megfelelni a kihívásoknak, és programjai az európai országok érdekeit szolgálják. Ez a szervezet felel a bűnüldözési képzést nyújtó nemzetközi szervezetekkel kötött szerződésekben, egyezményekben, törvényi kötelezettségekben rögzített feladatok végrehajtásáért, ráadásul a NOK két-, illetve többoldalú együttműködés keretében is szervez és vezet képzéseket.

Hasonlóan köszöntötte a jelenlévőket Mailis Pukonen, a Cepol igazgatóhelyettese, és örömét fejezte ki, hogy jelen lehet ezen a neves eseményen. Elmondta, hogy a jelenlegi biztonsági környezet dinamikusan változik, gyors technológiai fejlődés jellemzi, ami a gazdaság és a társadalom valamennyi ágát érinti. A bűnüldözés szerepe egyre fontosabb, mivel nem áll meg a határon. Egyre nagyobb nyomást gyakorol a bűnüldöző szervekre a hagyományos feladatok elvégzése érdekében, hogy állandó képzésre és határokon átnyúló együttműködésre van szükség. A NOK, amelyet a magyar kormány 1999-ben alapított, azóta is jól együttműködik a többi szervezettel. Ugyanakkor a Cepol, az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége régóta kitűnő együttműködést folytat a NOK-kal. A kölcsönös együttműködést pedig igen magas szintre emelte, amikor idén júniusban megnyílt a Kiber Akadémia – emelte ki a Cepol igazgatóhelyettese.Az eseményen pohárköszöntőt mondott még Janza Frigyes ny. vezérőrnagy, aki ugyancsak méltatta az elmúlt húsz év teljesítményét.          

 

A NOK FELADATAI

A NOK a minisztérium 1999-ben alapított képzési intézménye. Felelős a rendészeti oktatást végző nemzetközi szervekkel kötött szerződésekből, megállapodásokból, jogszabályi kötelezettségekből eredő feladatok végrehajtásáért, emellett továbbképzések megszervezéséért és lebonyolításáért az aktuális igényeknek megfelelően két- vagy többoldalú nemzetközi együttműködésben.

Önállóan és nemzetközi partnereivel együttműködve magyar és külföldi rendészeti dolgozók részére különleges képzési lehetőségeket kínál. Alkalmat ad a résztvevőknek a közbiztonságot érintő legújabb kihívások és az azokra született rendészeti válaszok megismerésére, a legjobb gyakorlatok elsajátítására, valamint a hosszú távú rendészeti együttműködést támogató és elmélyítő kapcsolatépítésre.

Az intézmény rendészeti képzést végző nemzetközi partnerei:

  • Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége
  • Közép-európai Rendőr Akadémia
  • Nemzetközi Rendészeti Akadémia
  • Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia
  • Európai Rendőr-akadémiák Szövetsége


KUN MÓNIKA
FOTÓ: FÜLÖP MÁTÉ


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Egy határsértő Röszkénél

Jogellenesen próbált meg bejutni az országba egy migráns Csongrád-Csanád megyében. A rendőrök feltartóztatták, majd az ideiglenes biztonsági határzárhoz kísérik.

 

Egyedül próbálkozott

Jogellenesen próbált meg bejutni az országba egy migráns Csongrád-Csanád megyében. A rendőrök feltartóztatták, majd az ideiglenes biztonsági határzárhoz kísérik.