Játékos formában oktatnak

2018. 03. 07., sze - 11:28
Zsaru Magazin

Hét iskolában indult el a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság két, saját fejlesztésű ok­tatási módszere.

A rendőrök ezzel újabb lépéseket tettek az általános iskolás diákok biztonságának fokozása érdekében mind a közlekedés, mind a gyermekkorúakat érintő bűnmegelőzés területén.

Évek óta kiemelt figyelmet fordít a térségben élő fiatalok biztonságának megteremtésére a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. A megelőzéssel foglalkozó szakemberek alapelve, hogy biztonságos jövőt megalapozni csak olyan generációval lehet, amely kellő információval rendelkezik az őt körülvevő világról. Az új programok, a KEVE – Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra! – és a Kék Tér ezt szolgálják, és máris népszerűek mind a tanulók, mind tanáraik körében.

– A mindennapokban számtalan pozitív és negatív impulzus éri a gyermekeket – mondta a 14 év alatti korosztálynál végzett rendőri megelőzési feladatok fontosságáról M. Toronykőy Márta alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője. – Ezek feldolgozásában a családon, pedagógusokon kívül kiemelkedően fontos szerep hárul mindazokra, akik nevelő-oktató feladataikon keresztül kapcsolatba kerülnek velük. Ilyenek lehetnek a rendőrség baleset- és bűnmegelőzés terén dolgozó munkatársai, akik arra törekszenek, hogy jelenlétükkel, játékos formába öltöztetett oktatásaikkal minél több oktatási intézmény diákjaihoz eljussanak tanácsaink. Ez a „jelenlét” elősegítheti a jogkövető magatartás és szabálybetartó közlekedési kultúra kialakulását, az erőszakmentes elhárítási módszerekkel felvértezett, a konfliktusokat megfelelően kezelő generáció felnövekedését.

Annak érdekében, hogy minél több kisdiákhoz, pedagógushoz tudjanak eljutni, a Csongrád megyei zsaruk olyan programok kidolgozásába kezdtek, melyek a tanárok, tanítók, az iskola önkéntes szerepvállalásán alapulnak. Komplex bűn- és baleset-megelőzési programokat fejlesztettek ki a Nemzeti Alaptanterv által meghatározott nevelési célkitűzésekkel, az azokhoz kapcsolódó témakörökkel. Ilyen például a családi életre, a testi és lelki egész­ségre, az erkölcsi életre nevelés, a felelősségvállalás, önkéntesség, médiatudatosság. Az így összeállított megelőzési oktatási anyag könnyen beilleszthető a tanórák anyagába is.

– Az említett két program az elsősorban bűnmegelőzési ismereteket nyújtó Kék Tér – a biztonság tere –, illetve a közlekedési ismeretek bővítése érdekében létrehozott KEVE, a Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra! program – folytatta az osztályvezető. – A szakmai anyagok összeállításakor szempont volt, hogy egyedi, innovatív megoldást találva, az életkori sajátosságoknak megfelelően készítsük fel a gyerekeket a helyes és helytelen közötti választás lehetőségére. A befogadást a vizualitás és a különböző játékos elemek beépítése is segíti.

A Kék Tér az alsó tagozat harmadik és negyedik osztályában tanító pedagógusokat alapvető bűnmegelőzési ismeretek, módszerek átadásával támogatja. Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos és szórakoztató módon lehet felkészíteni a gyerekeket az áldozattá, elkövetővé válás elkerüléseinek lehetőségeire. Közlekedésbiztonság, káros szenvedélyek, veszélyes szerek, felelősségvállalás, konfliktus-erőszak-agresszió, a tévézés veszélyei, idegenekkel való kapcsolattartás, vízbiztonság, vagyonvédelem, biztonságos internethasználat, az otthoni egyedüllét témáiban adnak segítséget a gyerekeknek. A program alapját a Zita, Miki és a két kutya kalandjai című foglalkoztató munkafüzet adja. A főszereplők, valamint kutyáik egy napjának állomásait, történéseit követhetik végig a gyerekek. A két kutya hívja fel a figyelmet a gyerekek helyes és helytelen döntéseire, a témakörökkel kapcsolatos főbb tudnivalókra. A képzés mellett az önkéntes alapon csatlakozó iskolák megkapták az úgynevezett Kék Tér dobozt, amely tartalmaz minden szükséges segédanyagot – tankönyvet, munkafüzetet, részletes óravázlatokat, különböző háttéranyagokat, információkat – egy Zsaru Sztori társasjátékot, valamint a „Szimat, a rendőrkutya” (a Fekete Péter kártyajáték szabályai alapján elkészített) prevenciós játékkártyát. Kiegészítésként egy interaktív felület segítségével a pedagógusok elérhetik a bűnmegelőzési osztály munkatársait, ha szakmai kérdésekben segítségre lenne szükségük. A projekt a Bel­ügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósulhatott meg.

– A biztonságos közlekedésre nevelést célzó intézkedések megvalósítása érdekében Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra! (KEVE) néven tananyagot állítottunk össze, melyben évfolyamokra lebontva, kidolgozott módszertan szerint tanítjuk meg az általános iskolásoknak a legfontosabb elméleti és gyakorlati közlekedési ismereteket – vette át a szót Vad Róbert őrnagy, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának titkára. – A gyermekek akár gyalog, akár kerékpárral vesznek részt a forgalomban, szerves részei a közlekedésnek, ezért minél fiatalabb korban ki kell alakítanunk azokat az automatizmusokat, szokásokat, döntési és magatartási készségeket, amelyek hozzásegítik őket a közlekedésben való részvétel kockázatának csökkentéséhez. A biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele, hogy a kerékpárosok, a gyalogosok, a járművek utasai és vezetői egyaránt ismerjék a közlekedés rájuk vonatkozó szabályait, képesek legyenek ezeket alkalmazni, illetve szándékukban álljon azok tiszteletben tartása is. Terveink szerint a KEVE program a gyermekek közlekedési ismereteinek elmélyítésén, valamint kész­ségszintű alkalmazásán túl hozzájárul majd a jelenleginél kedvezőbb közlekedési morál kialakításához is. A próbaprojektet a Szegedi Tankerületi Központ támogatásával, két általános iskola bevonásával indítottuk el az idei tanévben. A KEVE fogadtatása mind a gyermekek, mind a pedagógusok és a szülők részéről egyértelműen pozitív.

A két projekt a 2017/18-as tanévben összesen hét iskola 18 osztályában működik Csongrád megyében. A szakmai elképzelések szerint a tanév befejezését követően egy közös prevenciós programba olvadva, egy speciális prevenciós program elemeiként segíthetik majd a diákok áldozattá válásának megelőzését is.          


Végh Attila
Fotó: Zsaru-Archív, Rendőrség


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam