Kékben kezdik és folytatják

2019. 09. 11., sze - 14:18
Zsaru Magazin

Országszerte ünnepélyesen megnyitották a tanévet a rendészeti szakgimnáziumokban.

Az elsőéveseket számtalan újdonság várja addigi, civil életükhöz képest. A másodévesek pedig hivatásos állományba kerültek, miután letették a rendőri esküt.

Körmend

.

Szeptember 2-án tartották a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium 30. tanévnyitó ünnepségét, amelyen a 2. évfolyam 141 tanulója a próbaidős hivatásos állományba vétellel együtt letette a rendőri esküt. Az elöljáró Molnár Gábor ezredes, Somogy megye rendőrfőkapitánya volt, aki a tiszthelyettesi fogadalomtételt követően elsőként szólt a jelenlévőkhöz. Kiemelkedően fontos eseménynek nevezte, hogy a 2. évfolyamosok tanulmányaik folytatása közben, sikeres munkájuk elismeréseként hivatásos állományba kerültek:

– Ez egyrészt pozitív visszacsatolása annak a munkának, amit a jelentkezéskor vállaltak és azóta elvégeztek, másrészt új kihívásokkal és követelményekkel vetíti előre a jövőt, a távoli lehetőségeket. Az eddig megszerzett tudásuk és jártasságaik alapján önök képesek a szolgálati feladatok ellátására, és megerősítik ezzel a határrendészeti és közrendvédelmi feladatokat végző állományt.

Az ezredes ezután arról beszélt, mikor válhatnak a tanulók jól, határozottan, jogszerűen és kulturáltan intézkedő rendőrökké. Ehhez elöljáróiktól és az állomány tagjaitól minden segítséget megkapnak. Majd szólt a 79 elsőéveshez is.

– Kívánom – mondta –, hogy sikeresen vegyék az akadályokat, és sajátítsák el a hivatás alapvető ismereteit, hogy idővel önök is a rendőrség állományába kerülhessenek!

Ezután Hollósi Gábor ezredes, a szakgimnázium igazgatója lépett a mikrofonhoz. Kiemelte, kettős jubileum az idei. A 30. tanév indul, és 15 éve kezdték meg a rendőrtiszthelyettesek oktatását. Beszélt az intézmény feladatairól is, melyek között szerepel tűzoltók alapképzése, a Budapesti Rendőr-főkapitányság kérésére körzeti megbízotti képzés, iskolarendszeren kívül pedig a rendőrök tiszthelyettesi komplex szakmai vizsgájára is felkészítenek csoportokat. De képeznek határrendészeti szervezőket és egyéb rendészeti feladatokat ellátó személyeket is.

– Megkapnak minden olyan ismeretanyagot, ami az egyenruhás léthez elengedhetetlen – összegezte a feladatokat Hollósi Gábor. – A munkához szükséges jártasságokra, készségekre tesznek szert. Célunk, hogy tanulmányaik befejezésekor a végrehajtó szolgálatot a kapitányságokon és főkapitányságokon minél jobb és képzettebb rendőrökkel gyarapítsuk. Megígérem önöknek, hogy aki erkölcsös, becsületes és szorgalmas hozzáállást tanúsít, megkapja azokat az alapokat, amelyek e gyönyörű és felelősségteljes élethivatáshoz elengedhetetlenek.

Az eskü szövegét Kereszti Bendegúz próbaidős őrmester mondta, aki az ünnepség után elmesélte, hogy már tizenéves kora óta szeretett volna egy fegyveres szervhez tartozni, ezért a rendőrséget választotta. Eredetileg atlétikaedzőnek tanult, de tanulmányait megszakítva jelentkezett a szakgimnáziumba. A sport megtanította fegyelemre, kitartásra, így nem aggódott attól, hogy nem bírná a kiképzést. Az eskütétel után a Körmendi Rendőrkapitányságra került, a közlekedési osztályon fog dolgozni. A munkát érdekesnek, változatosnak találja, és bízik abban, hogy egyszer talán gyermekkori álmát valóra váltva motoros rendőrként szolgálhat.

Szeged

.

A Szegedi Rendészeti Szakgimnázium oktatói állománya azt ígérte a tanulóknak, hogy felkészülten várják a 2019/20-as tanévkezdést. A bevonuló elsőéves diákok augusztus 31-én érkeztek meg, az ügyelet, a kijelölt osztályfőnökök és kiképző szakaszparancsnokok fogadták a rendőriskolák szakaszokba sorakoztatott újoncait. Megkapták a szükséges technikai tájékoztatást, valamint a szerződéskötéssel párhuzamosan felvették a felszerelésüket, majd magukra öltötték az egyenruhát. Számukra ezzel elkezdődött az alapkiképzés időszaka.

A frissen felszerelt állományon érzékelhető volt a jó értelemben vett izgatottság, amikor birtokba vették a körleteket és a felkészítések helyszíneit. A felvételi felmérésben részt vállaló zsaruk kijelentették, hogy a kompetenciamérésen a frissen felszerelők zömében megalapozott, reális jövőképről beszéltek. Többen sikertörténetként értékelték, hogy bekerültek a képzésbe. A szakgimnázium tanulói lelkesen vettek részt a kiképzési nap első alaki foglalkozásán, ami „belépő volt” az eskütétellel egybekötött tanévnyitó ünnepségre. Szeptember 2-án, az intézmény tanévnyitó ünnepségén rend­őri esküt tettek a másodéves tanulók. A határozott kiállású Szegedi Ákos őrmester, az eskü előmondója szövegét egy emberként visszhangozta a század.

Dakos József dandártábornok, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője volt az ünnepség elöljárója. Ünnepi köszöntőjében sikeres folyamatnak nevezte a kinevezést, aminek fontos eleme a tanulók eddig szerzett szakmai felkészültsége és a további tanulás, gyakorlás. A rendezvényen a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium igazgatója, Bardócz Csaba ezredes köszöntötte az évfolyamokat, majd ismertette az elvárásokat, kihívásokat, és megnyitotta az új tanévet. Az intézmény vezetője élményekben gazdag, eredményes felkészülést, valamint sikeres tanulást kívánt mindkét évfolyamnak. A rendőri vezető ösztönző szavait Szent-Györgyi Albert idézetével zárta: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”

Adyliget

.

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium tanévnyitójának elöljárója Terdik Tamás dandártábornok, Budapest rendőrfőkapitánya volt. Az ünnepség két szempontból is kiemelkedő jelentőségű volt. Az új ciklusban 155 elsőéves, jövendőbeli rendőr kezdte meg tanulmányait, valamint 160 másodéves tanuló tett esküt, akiket az ország különböző megyei rendőr-főkapitányságai, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitányság állományába neveztek ki próbaidőre. Szeptember 2-án délután az adyligeti rendőrkomplexum alakulóterén, a tribün előtt sorakoztak osztályfőnökeik felügyelete mellett és szakaszparancsnokaik vezényszavára a kadétok. A díszegység parancsszóra igazodott, majd vigyázzba vágta magát a budapesti rendőrfőkapitány érkezésére. Sóti Kálmán ezredes, a tanintézet igazgatója fogadta a tábornokot.

Terdik Tamás dandártábornok először köszöntötte az ünnepségen megjelent állományt, majd felcsendültek a Himnusz dallamai. A forgatókönyv szerinti program a második évfolyamos diákok ünnepélyes eskütételével folytatódott. A fiatal egyenruhások hangjának erejétől visszhangzott a völgy. A próbaidőssé vált zsaruk felszegett fejjel, büszkén ismételték az eskü magasztos szövegét. Megfogadták, hogy betartják hazájuk alkotmányos és törvényes rendjét, valamint nemzetük biztonságát, ha kell, az életük kockáztatásával is hűségesen megvédik. A rendőrfőkapitány a vállalások után átvette az esküokmányt. Terdik Tamás tudatosította, hogy a második évfolyamosok ettől kezdve hivatásos jogviszonyban szolgálnak. Kérte, hogy az előttük álló kihívásoknak a legjobb tudásuk szerint igyekezzenek megfelelni. Ahhoz, hogy majd önállóan tudjanak intézkedni, még sokat kell tanulni és gyakorolni. Erre még van egy évük, de ebben a munkában nem lesznek egyedül. A rendőrség teljes állománya segíteni fogja őket. A rendőri vezető megköszönte az iskola tanárainak, oktatóinak eddigi felkészítését. Az első évfolyam tanulóinak pedig gratulált a sikeres felvételihez, és felsőbb évfolyamos társaik teljesítményét követendő példaként állította eléjük. A jelenlévő hozzátartozókhoz szólva megköszönte a töretlen támogatást és a biztos hátteret, ami a rendőri hivatás felé terelte a fiatalokat. Végül sok sikert, erőt és kitartást kívánt választott pályájukhoz.

Miskolc

.

A Miskolci Rendészeti Szakgimnázium szeptember 2-án 27. alkalommal nyitotta meg az iskolarendszerben induló őszi tanévét. Az intézményben kétéves szakközépiskolai, majd szakgimnáziumi rendőrtiszthelyettes képzésben ez idáig közel 12 ezren szereztek szakképesítést, és váltak a magyar rendőrség hivatásos állományú tagjává.

A tanévnyitónak és egyben a második évfolyamosok ünnepélyes eskütételének elöljárója Gyurosovics József dandártábornok, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője volt, akit Bagi István ezredes, iskolaigazgató fogadott. A rendezvényen elhangzott beszédekben szó esett arról, hogy a miskolci iskola jelenleg a Belügyminisztérium legnagyobb szakképző intézménye. Az oktatók méltán büszkék arra, hogy ha Magyarország közbiztonsági helyzete úgy kívánta, vagy más, kiemelt figyelmet igénylő rendőri feladat támogatása szükségessé tette, az intézmény tanulói és tanárai nemcsak az osztályteremben végezték jól munkájukat, hanem bebizonyították, képesek gyorsan és hatékonyan reagálni minden kihívásra. Emlékeztettek az 1990-es és 2000-es évek tiszai árvizeinél, valamint a Sajónál, a Bódvánál, a Hernádnál, legutóbb 2010-ben vagy éppen a dunai, 2013-as nagy árvízi védekezésnél végzett munkájukra. Ismeretes, hogy az iskola tehetséggondozó tevékenysége számtalan sport és tanulmányi sikert eredményezett az elmúlt pár esztendőben.

A rendőri vezetők gratuláltak a második évfolyamos tanulóknak, majd kijelentették, hogy kollégáik, vezetőik és családtagjaik előtt tett fogadalmukkal az egy év óta erősödő kötelékek még szorosabbá válnak. Elhangzott, hogy az első tanévet kezdő diákok pár napja már ismerkednek az iskolával. Megkapták azt az induló csomagot, melynek segítségével már ők is büszkén, a hovatartozás tudatával köszöntötték elöljáróikat, és tanúi lehettek leendő kollégáik fogadalomtételének. Gyurosovics József dandártábornok egy négyes „iránytűre” hívta fel ifjú kollégái figyelmét. Elvárásként fogalmazta meg, hogy a választott hivatásukhoz méltóan viselkedjenek, mutassanak példát, legyenek határozottak a jogsértőkkel szemben, ugyanakkor nyújtsanak segítséget és támogassák a rászorulókat. A kettős jubileumon a dísztribün előtt 232 másodéves tanuló mondta el a rendőri eskü szövegét, és 159 elsőéves rendőrtanulót, valamint 44 katasztrófavédelmis növendéket fogadtak be az iskola épületének nagy múltú falai.

FENYVESI BEÁTA, TRENCSÉNYI ZOLTÁN

FOTÓ: FÜLÖP MÁTÉ, BÉRES ATTILA,  RENDŐRSÉG


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Határsértők egy szerb kamionban

Jogellenesen próbált meg bejutni az országba két migráns Röszkénél. A rendőrök feltartóztatták, majd az ideiglenes biztonsági határzárhoz kísérik őket.

 

Magára hagyott egy sérültet, a rendőrök megtalálták

Személygépkocsi sodort el egy gyalogost Mezőkovácsháza közelében. Az autó vezetője nem állt meg, elhajtott. A rendőrök egy összetört tükörhátlap alapján azonosították a járművet és annak vezetőjét. Az ügy vizsgálata befejeződött.