Közös gyakorlat Yellowlandben

2019. 10. 30., sze - 12:47
Zsaru Magazin

Ismeretlen nagyságú és összetételű tömeg tartózkodik a határnál, és be akarnak jutni az ország területére.

Nem tudni, milyen mértékben hajlandóak együttműködni a hatóságokkal. Ezenfelül fertőzés tör ki közöttük, egyiküknél-másikuknál gyanús fehér port találnak, többen erőszakos cselekményekre ragadtatják magukat.

 

Mindez egy nagyszabású gyakorlat forgatókönyve. Október 14–17. között rendezték meg a Cooperative Security 2019 Nemzetközi Válságkezelő Gyakorlatot 13 nemzet rendészeti és katonai egységeinek a részvételével. Az eseményt megtekintette Balogh János vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány is.

– A Veszprém mellett, az újmajori katonai lőtéren megtartott gyakorlati nap az azt megelőző háromnapos szakmai értekezlet kétségtelenül leglátványosabb része, egyben lezárása volt – tájékoztatott Varga Attila Ferenc honvéd ezredes, a Honvédelmi Minisztérium (HM) védelmi igazgatási főosztályának vezetője. – A Közép-európai Védelmi Együttműködés (Central European Defence Cooperation, CEDC) országai két éve Ausztriában már részt vettek egy hasonló nemzetközi szimuláción. Ennek folytatásaként értelmezhető a Balatonakarattyán tartott törzsvezetési gyakorlat a migrációkezelés katonai, rendészeti aspektusairól, majd az ezt követő nagyszabású közös bemutatónap. Benkő Tibor honvédelmi miniszter invitálta hazánkba Ausztria, a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Szlovénia és Lengyelország katonai és rendvédelmi erőinek vezetőit és a részt vállaló alakulatokat.

A gyakorlat egy hazánkkal határos, kitalált ország határára kalauzol bennünket, ott szembesülünk a krízishelyzettel. Yellowland vezetői segítséget kérnek a CEDC-államoktól. A rendezők az amerikai haderőnél bevezetett betűkódokkal (Alpha, Bravo és Charlie) három területet rendeztek be a feladatok színteréül. Az Alpha a határon kiépített kerítésszakasz körzete, amely magába foglalja a yellowlandi menekülttábort, és a magyar területre telepített többsoros védelmi rendszert. A Bravo-helyszín a magyar mélységi területen telepített ellenőrző pont és az azt megerősítő katonai, katasztrófavédelmi erők területe. A Charlie ideiglenes gyűjtőpont, amelyet az Országos  Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) működtet a katasztrófavédelem, és a Magyar Honvédség (MH) támogatásával. A három helyszínen a Készenléti Rendőrség (KR) irányításával az MH és a külföldi erők támogatásával került sor a feladatok kezelésére. A határvédelmet hármas tagoltságú rendszer alkotta. Az első vonalat a közvetlenül a határ mentén kiépített szervizúton az ideiglenes biztonsági határzárral is megerősített járőrszolgálat, a második vonalat az 1–2 km-es mélységben létesített járőrszolgálatok alkották. A harmadik vonalat 8 km-es körzetben mélységi ellenőrzéseket végző, mobil járőrcsoportok és az ellenőrző-áteresztő pontokon (EÁP) lévő egységek képezték. A szervezők kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy integrálják a nemzeti és a nemzetközi erőket. Ezen a helyszínen a magyar zsarukon és katonákon kívül szolgálatot teljesített Ausztria egy radarállomással, Szlovákia és a Cseh Köztársaság katonai alakulatokkal, valamint lengyel határőrök járőrözéssel. A gyalogos és a gépkocsizó járőrcsoportok mindegyikében volt magyar rendőr, akik hazánkban az intézkedési jogosultságot biztosították. A területet szektorokra bontották, melyeknek volt rendőr és katona parancsnoka is, együtt irányították saját állományukat. A gyalogos járőrcsoportokat 2-3, a gépkocsizó járőrcsoportokat 15-20 határjelenként helyezték el. Minden szektor megerősítésére rendeltek kutyás járőrcsoportokat, valamint az éjszakai szolgálatellátáshoz szükséges technikai eszközöket: magasfigyelőt, hőkamerát, éjjellátó készüléket. A zsaruk munkáját az MH kijelölt szervezeti egységei földi, mozgó célfelderítő radarállomással és pilóta nélküli felderítő eszközzel támogatták, míg a közös járőrözés során járőrtársakkal, magasfigyelő üzemeltetésével növelték a hatékonyságot.

A szimuláció első részében egy kisebb, az ország területére behatolni szándékozó csoport próbálta meg magára vonni a határvédelmi feladatokat ellátók figyelmét. Egy adott ponton két-három fős csoport próbált betörni magyar földre, ezt a járőrök megakadályozták. Az elsődleges intézkedést speciális rendőrmunka követte: felvilágosítást adtak a menekült személyeknek, hogyan tudnak a jogszabályokban meghatározottak szerint belépni az ország területére. A feladatteljesítésben részt vevőknek egyszerre kellett eleget tenniük a törvényben foglalt, legitim intézkedések követelményeinek, valamint a hathatós feladatellátásnak is. Az információszolgáltatással egy időben a szektorparancsnok a helyszínre küldött egy gépkocsizó járőrt is erődemonstráció gyanánt, emellett felhívta a szektor állományának figyelmét, hogy milyen esemény történt a határjelnél. Ez nem időkitöltés volt: a tájékoztatással mindenkit fokozott éberségre intett, mivel jellemzően ilyenkor próbálkoznak másik helyszínen is betörni az ország területére. A magasfigyelőn szolgálatot teljesítő katonától hamarosan jelzés érkezett, hogy némileg távolabb egy nagyobb csoport határsértő közelít a kerítéshez. Mire a gépkocsizó járőrök a határjelhez értek, négy-öt menekült már átmászott a műszaki rendszeren, így őket a második vonalban szolgáló gépkocsizó járőrök fogták el. Az előírások szerint a meghatározott gyűjtőpontra kísérték őket, ahol az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársai végrehajtották az elsődleges regisztrációt, majd élelemmel, vízzel látták el őket.

Nem volt kevésbé eseménydús és látványos a Bravo-pont élete sem. Itt mutatták be a harmadik vonalban végrehajtott mélységi ellenőrzés hatékonyságát, amellyel megállítani törekednek az országon át irányuló migrációt. Ebben nagyon fontos szerepük van az EÁP-oknak, amelyeket az országon áthaladó forgalmasabb utakra telepítettek. Így biztosították, hogy a határhoz közel megállítsák a gyanús gépjárműveket, az embercsempészésre alkalmas kisbuszokat és egyterűeket.

Ez a feladat több kihívást rejtett magában, így ennek a helyzetnek a feloldásában nagyszámú rendvédelmi és társszervi erő dolgozott össze. Egy helikopterpilótától érkezett jelzés, miszerint egy külföldi rendszámú kisbusz nagy sebességgel halad az EÁP irányába. A busz fogadása mellett a szektorparancsnok gépkocsizó járőrt is küldött utána mozgása megfigyelésére, ha a jármű letérne az aszfaltos útról, ne vesszen szem elől. Az EÁP-ot úgy alakították ki, hogy a közelítő járműveket lassításra kényszerítse, és a zsaruk a megállítást biztonságosan végrehajthassák. A protokoll szerint forgalomlassító és -terelő táblák, bóják mellett az útszakaszt szöges útzár védte. Egy rendőr vagy katona kezelte az útzárat, egy igazoltató páros végezte a járművek megállítását, ellenőrzését, egy végbiztosító és egy elfogó gépjárműves egység állt készültségben az együtt nem működők törvénytelen magatartásának megszüntetésére.

A befutó gépjárműben az ellenőrzők tucatnyi férfit találtak személyes iratok nélkül. Nyomozócsoport ellenőrizte a menekülteket, mobiltelefonjaikban útvonal- és kapcsolati információkat kerestek. A sofőr ülése alatt többzacskónyi, ismeretlen eredetű port találtak. Minden eshetőségre felkészülve riasztották a katasztrófavédők illetékes beavatkozó állományát, a Katasztrófavédelmi Mobil Labort (KML) és a tűzoltóságot, míg a katasztrófavédelem drónjai előfelderítést hajtottak végre. A kijelölt területen tevékenykedő erők biztonságának fokozása érdekében légi felderítést végeztek, élőképet rögzítettek, továbbítottak és elemeztek, folyamatos kapcsolatot fenntartva az irányítással. A tűzoltók a megtalált anyag azonosításáig rendőri segítséggel 50 méteres körben lezárták a területet, illetve a porral esetlegesen szennyeződött személyek átmeneti tartózkodására 20 méteres biztonsági zónát hoztak létre. A KML-ben a megfelelő védőruha megválasztását követően megkezdték a kiszóródott anyag radiológiai, biológiai, vegyi azonosítását. A használt gyorsteszt a nyolc legveszélyesebb biológiai ágens, többek között antrax kimutatására is képes 20 perc alatt. A labor a vizsgálat alapján megállapította, hogy a por feltehetően kábítószer, ezért a helyszínt a katasztrófavédelem átadta a rendőrségnek. A droggyorstesztet már a zsaruk végezték, az anyag vegytiszta heroin volt. A sofőrnek embercsempészés és kábítószer-bűnözés miatt kell felelnie, az akció végén a protokoll szerint elő kell állítani.

A Charlie-ponton sokszínű idegenrendészeti munka zajlott; ott is egy összetett probléma megoldásán dolgoztak a hatóságok. A határvédelmi feladatokat ellátó szervek az államhatáron feltartóztatott, valamint az ország mélységében illegálisan tartózkodó személyeket mindig a gyűjtőpontra kísérik. Az OIF ügyintézői itt végrehajtják az elsődleges regisztrációt, és tolmácsok segítségével megadják a szükséges tájékoztatást a menedékkérelmet benyújtóknak. A regisztrációt és az egészségügyi előszűrést követően a kérelmezők őr által védett beléptetőkapun léphetnek be a gyűjtőpont belső részébe. Egy ügyintézői irodakonténerben folyik az elsődleges meghallgatás, személyazonosítás és ujjnyomatvétel. Ugyancsak itt áll a katonai és civil szakszemélyzet által működtetett egészségügyi sátor, ahol elvégzik az előállítottak és a kérelmezők elsődleges orvosi vizsgálatát, és megadják a szükséges ellátást a rászorulóknak. A gyűjtőponton belül magyar zsaruk, katonák gondoskodnak az előállítottak és a kérelmezők őrzéséről, a rend fenntartásáról.

Ebben az összetett közegben játszódott le a harmadik szituáció, minek során az idegenrendészeti vizsgálók jelzését követően a rendőrök egy körözött férfit akartak előállítani. Ez nem ment könnyen, mivel az elfogott férfi és társai kisebb lázadásban törtek ki a gyűjtőponton. Fenyegetően viselkedtek, többszöri felszólítás ellenére is folyamatosan rongálták a berendezéseket, veszélyeztették a többi fogvatartott testi épségét. A KR egysége a rend helyreállítása érdekében kiemelte a gyűjtőpontról a hangadó, garázda magatartást tanúsítókat. Az akció során bebizonyosodott, a kiemelő csoport speciális védőfelszerelése és célzott képzése maximális biztonságot jelent akár számbelileg nagyobb renitens csoporttal szemben is. Pillanatok alatt úrrá lettek a kialakuló káoszon, elvezették a ribilliózókat. Közben a gyűjtőpont őrei a bent szolgálatot teljesítő egészségügyi alkalmazottak és idegenrendészeti, menekültügyi munkatársak védelmét látták el.

Az Alpha-, Bravo- és Charlie-pontokon bemutatott szimulációkat, valamint a háromnapos szakmai konferencia következtetéseit Varga Attila Ferenc ezredes összegezte:

– Katonai szempontból megközelítve leszögezhetjük, hogy a Magyar Honvédség egyik kiemelt feladata a határvédelem terén a rendőrség rendészeti tevékenységének támogatása. A többnapos gyakorlat során körvonalaztuk azt a stratégiát az együttműködő országok részéről, hogy válaszokat kell adnunk akár az államhatárokon átívelően felmerülő problémákra, kihívásokra is. A gyakorlat megerősítette azt a hazai törekvést, amivel igyekszünk egy adott állam rendvédelmi, katonai és civil szervei között is folyamatossá tenni a közös, hatékony feladat­ellátást esetenként vegyes katonai, rendészeti, katasztrófavédelmi irányítás mellett is.

SZILÁGYI ATTILA

FOTÓ: RENDŐRSÉG, HM

 

BEMUTATÓ A DELTA-PONTON

Egy Delta-pontnak keresztelt állomás is várta az érdeklődőket. A gyakorlaton részt vevők közszemlére tették felszereléseik egy részét, bemutatót rögtönözve a helyzetkezelési eszközökből. Az MH többek közt mobil laboratóriumot, helikoptert, az ideiglenes biztonsági határzár és műszaki rendszer kiépítésére alkalmas eszközöket, mozgó célfelderítő rendszert, pilóta nélküli felderítő eszközt, lézeres távolságmérőt mutatott be. A KR lő- és speciális fegyvereket, védőfelszerelést, vízágyút és mozgó platformra telepített hőkamerát vitt. Ausztria és a visegrádi országok felderítő, csapatszállító gépjárműveikkel vettek részt.


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Két határsértő Tiszaszigetnél

Jogellenesen próbált meg bejutni az országba két migráns Csongrád-Csanád megyében. A rendőrök feltartóztatták, majd az ideiglenes biztonsági határzárhoz kísérik őket.

 

Két határsértő Röszkénél

Jogellenesen próbált meg bejutni az országba két migráns Röszkénél. A rendőrök feltartóztatták, majd az ideiglenes biztonsági határzárhoz kísérik őket.

 

Öt határsértő egy szerb kamionban

Jogellenesen próbált meg bejutni az országba öt migráns Röszkénél. A rendőrök feltartóztatták, majd az ideiglenes biztonsági határzárhoz kísérik őket.

 

Kocsifeltörők a strandoknál

Balatonfűzfőről érkezett bejelentés a rendőrségre június 27-én arról, hogy délután az egyik helyi strand parkolójában a bejelentő autóját ismeretlen elkövető feltörte, és abból műszaki cikkeket, valamint készpénzt lopott el. Mint kiderült, sorozatbűnözők ténykedtek a környéken.

 

Vizsgán a lovasok

A lovas járőrök tanfolyamán részt vevők elérkeztek a II. vizsgához. A megjelent elöljárók is növelték a vizsga­drukkot: Kuczik János Zoltán dandártábornok, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a Készenléti Rendőrség (KR) parancsnoka és Nagy György ezredes, a KR Különleges Szolgálatok Igazgatóságának igazgatója. Az átrendelő szervek képviseletében Sipos Gyula vezérőrnagy, a Zala, Vereckei Csaba Iván dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője érkezett.

 

Kiapadhatatlan tűz a tűzszerésznél

A Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Tűzszerész Szolgálat robbanóanyag-kereső kutyavezetői közül az egyetlen női tűzszerész üdítő színfoltja a férfitársaságnak. Ádám Zsófia őrmester korát meghazudtolva sokéves tapasztalatot szerzett a kutyázás terén, a tűzszerészismereteket pedig kiváló rajttal csipegeti fel.

 

Oda-vissza bemérték

Közlekedésrendészeti akciót tartottak a rendőrök Baranyában. Volt olyan, aki kétszer is gyorsan hajtott, amikor a sebességmérő műszer felvételt készített róla.