MyPolice - Az én rendőrségem

2020. 02. 05., sze - 13:38
Zsaru Magazin

Új belső honlap indult február elsején MyPolice néven.

A my.police.hu címen elérhető oldal létrejöttének okáról, funkcióiról, céljairól Pozsgai Zsolt vezérőrnaggyal, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettessel beszélgettünk.
 

Pozsgai Zsolt vezérőrnagy
Pozsgai Zsolt vezérőrnagy


Mi indokolta a belső kommunikáció megújítását, az új honlap létrehozását?

– A rendőrség Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatója, négyféle jogviszonyban több mint ötvenezer munkatársunk van. Mint idén, úgy 2019-ben is kiemelt feladat volt a parancsnoki gondoskodás tartalmi elemeinek bővítése, ennek keretében a szervezeti kultúra fejlesztése, a hatékony belső kommunikáció megvalósítása. Egy ilyen nagy létszámú, hierarchikusan felépülő szervezetnél rendkívüli jelentősége van a hatékony, gyors, hiteles információáramlásnak. A my.police.hu tervezésekor figyelembe kellett vennünk, hogy az állomány átlagéletkora 39,6 év, a hivatásos állomány esetében 38 év, a járőröknél 28 év.

Miért lényeges az életkor?

– Mert ez a korosztály teljes mértékben támaszkodik az online szolgáltatásokra, magabiztosan kezeli az internetes felületeket. Fontos volt, hogy olyan csatornát nyissunk, amelyen tájékozódhatnak, és gyorsan elérhetik a belső híreket, eseményeket. Ezzel elejét vehetjük, hogy más, ellenőrizetlen forrásból kapjanak szervezeti információkat, netán álhírekkel szembesüljenek. A MyPolice nem titkolt célja, hogy hiteles, valós tényeket közlő belső szervezeti portál legyen.

Mikor és hogyan kezdődött a munka?

– Tavaly szeptemberben döntött arról Balogh János altábornagy, országos rendőrfőkapitány úr, hogy meg kell újítani az eddig működő intranetes felületet. Ezt követően megkezdődött az előkészítés, munkabizottság alakult a feladat végrehajtására belső erőforrások felhasználásával. Kommunikációs szakemberek, informatikusok és a területi szervek humánszervei vettek részt a folyamatban, továbbá megkérdeztük a Magyar Rendvédelmi Kar rendőrségi tagozatának véleményét is. Az elmúlt év októberére született meg a koncepció. A Budapesti Rendőr-főkapitányság informatikus munkatársát kértük fel a tervezésre, melynek folyamán alakult ki a végleges menürendszer. Sikerült a kitűzött határidőn belül, 2020. február elsején elindítani a my.police.hu-t.

Mit tartalmaz az oldal, milyen menüpontok találhatók rajta?

– Az a cél, hogy az állomány könnyen, gyorsan áttekinthetően jusson hozzá az információkhoz, amelyek a foglalkoztatási jogviszonyára vonatkoznak, a szolgálatellátását segítik. Tájékozódhatnak például az illetményrendszerről, előmeneteli, alapvető szociális, üdülési, pénzügyi, jogérvényesítési lehetőségekről. Megjelenítettük a rendőrség állományilletékes parancsnokainak névsorát is. A honlapon helyet kapott egy „Tudástár” menü, amely alatt összegyűjtöttük szakterületenként a kollégák önképzését segítő tartalmakat. Ilyenek az alapvető jogszabályok, eljárásrendek, belső szakmai normák. A felületen olvashatók a továbbképzési, nyelvtanulási lehetőségek is. A honlapon biztosítjuk az elismerési rendezvényeken készült fotók letöltését, a „Blue line” menüben pedig tehetséges fotósaink képeit jelenítjük meg, amelyek a testület mindennapjait mutatják be. Mindemellett az oldalmenüben többek között olyan tartalmak jelennek meg, amelyek a rendőrségi kiadványokat gyűjtik össze, például itt olvashatók a Zsaru magazin korábbi lapszámai digitális formátumban. Az elvárásoknak megfelelően elkészült az üzenetküldő alkalmazás az „Írj nekünk!” menüpontban, amelynek lényege, hogy az állomány bármelyik tagja megfogalmazhat kérdést, észrevételt az  irányunkba. Ez természetesen nem zárja ki a klasszikus szolgálati utat, hanem mellette egy más jellegű információáramlást tesz lehetővé. Fontos, hogy azonosítható módon lehet kérdezni, illetve véleményt nyilvánítani. Névvel, szolgálati hellyel, rendfokozattal, szolgálati, vagy az Ügyfélkapun regisztrált e-mail címmel. Az űrlaphoz fájlt is lehet csatolni. Az űrlap beküldése után – tartalomtól függően – terveink szerint öt munkanapon belül választ kap az érintett az illetékes szakterülettől.

Hogyan lehet hozzáférni a my.police.hu felülethez?

– Kizárólag a rendőrségi munkaállomásokról, belső hálózaton. Törekszünk rá, hogy minél több kolléga tudja elérni az oldalt, azok is, akik munkájuk során kevesebbet dolgoznak számítógép előtt. Miután ez belső honlap, csak az állomány tagjainak szól.

Mi történik abban a nem kívánt esetben, ha a honlap bizonyos tartalmát valaki a nyilvános interneten is megosztja?

– Amit a rendőrség a nyilvánosságnak szán, azt a police.hu oldalon jeleníti meg. A belső honlap tartalmai az állományunknak szólnak, az ő érdekeit szolgálják, ezért működik belső hálózaton. Az ilyen jellegű megnyilvánulásokat nem tartom etikusnak és korrektnek és szerencsére nem jellemző, de előfordul. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy erről rendelkezik a Rendőri hivatás etikai kódexének 9. pontja, mely a honlap oldalmenüjében megtalálható. Egyébként az oldal nem tartalmaz minősített adatokat, információkat.

Milyen a honlap hangvétele?

– Törekedtünk rá, hogy színesebb, lazább legyen, mint korábban, ne a száraz információkat, jogszabályokat osszuk meg, hanem motiváljunk, erősítsük a közösséget, az egységet és mutassuk be a rendőrségi munka sokszínűségét. A „Csapatod” menüpontban található a „Mindennapok hősei” almenü, itt olyan kollégákat mutatunk be, akik kiemelkedően teljesítettek szolgálatuk során, életet mentettek, vagy egyéb rendkívüli helytállást tanúsítottak. Összefoglalva: én nem a betűkben, a menüpontokban látom az oldal igazi jelentőségét, hanem abban, hogy a felületen közelebb hozhatjuk egymáshoz a kollégákat, bemutatva munkájuk és szolgálatuk értékeit. Ezek a felületek a motivációt, a hiteles információáramlást és a közösség, az egység erősítését is szolgálják.

Miért MyPolice lett az elnevezés?

– A rendőrség egy óriási közösség, egy 51 ezres nagy család. Az a rendkívül széles körű feladatrendszer, amelyet a személyi állomány ellát, figyelmet, kreativitást, szakmai tudást, jó kommunikációt, pszichés és fizikai felkészültséget igényel. Mindenki teszi a dolgát, szolgál az esküje szerint, kiváló szakértelemmel, nagy gyakorlati tapasztalattal, még a legnehezebb körülmények között is példamutató helytállással. A mi rendőrségünk kiváló szakemberekből áll, akik lelket, becsületet, tartást és tekintélyt adnak a testületnek. Legyen akár vezető, szolgálatparancsnok, fegyveres biztonsági őr Röszkén, nyomozó Budapesten, rohamrendőr a KR-nél, útlevélkezelő Záhonyban, járőr, motoros, vagy kmb.-s a közterületeken, baleseti helyszínelő, vagy határvadász délen. Mindenki nélkülözhetetlen ebben az olajozottan működő gépezetben, egyben kapocs a közösségben. A hatékony működés elengedhetetlen résztvevői a munkavállalóink, valamint a rendvédelmi igazgatási alkalmazottaink. Ez a nagy család bővelkedik  tehetségekben, a tenni akarás, az önzetlenség jellemzi. Minden egyes munkanap, szolgálat eredményes és példamutató intézkedésekről, helytállásról szól. A mindennapok hősei köztünk járnak. A nagy létszám miatt nem ismerhet mindenki mindenkit, de az egyenruha viselése, a közös feladat, hivatástudat szoros köteléket alakít ki közöttünk. Ez nemcsak a kötelesség, hanem a bajtársiasság, az egymáshoz tartozás oldaláról is összefűz minket. Hiszem, hogy ez az összefogás, a kölcsönös bizalom és az egymás iránti tisztelet teszi igazán naggyá és sikeressé a testületet. Büszkék lehetünk rá, hogy a tagjai vagyunk. A mi csapatunk, az én rendőrségem, a mi rendőrségünk.
 

Takács T. László
Fotó: Fülöp Máté, Rendőrség


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam