Nyomokból olvastak

2019. 10. 16., sze - 12:12
Zsaru Magazin

Szeptember 26-án valószínűleg a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek bűnügyi technikai osztály kutyavezetői alosztályának dunakeszi objektuma volt a legkevésbé áhított hely a törvény elől bujkálni szándékozók számára.

Ezúttal pedig nem csak az egy négyzetméterre jutó profi nyomkereső gomborrok igen magas száma miatt.

A néhány tucat képzett szolgálati eb állandó állomáshelyére 44 szakavatott nyomkutató zsaru érkezett egynapos versengésre és különleges kurzusra a verőfényes őszi napon. A főváros 11 legjobb kétfős kerületi bűnügyi szemlebizottsága adott találkozót egymásnak a BRFK szakmai versenyén. A technikusokból és szemlebizottság-vezetőkből álló csapatok 11 állomásos sorozaton mérték össze a tudásukat, állomásonként két-két, a szakterület feladatait magas szinten ismerő és azokkal a napi gyakorlatban is megküzdő bíró előtt.

– Budapest 22 kerületi rendőrkapitányságának technikusi állománya egy előversenyen vett részt, ahol a legjobban teljesítő 11 csapat szerzett indulási lehetőséget a mai versenyre – tájékoztatott Árvai László alezredes, a BRFK bűn­ügyi technikai osztályának vezetője. – Olyan komplex verseny kidolgozására törekedtünk, ami a mezőny felkészültségét minél több oldalról próbára teszi. Az elméleti és gyakorlati állomásokból összeállított feladatsor megalkotásakor az a cél vezetett bennünket, hogy az a csapat szerezhesse meg az elsőséget, amelynek tagjai a jogszabályismerettől kezdve a bűnjelkezelés protokollján keresztül a vegyszerek használatáig minden területen kiemelkedően teljesítenek. Pluszpontokkal díjaztuk a következtetési készséget, azt, ha valakinek külön útmutatás, feladatleírás nélkül is egységgé álltak össze az elé tárt részmomentumok. A feladatok egy részét külön helyszíneken megmutatott, de egymáshoz okozatilag kapcsolódó, egybefüggő fiktív történetre fűztük fel. Aki rájött a kötődésekre, a pluszpontok mellett saját munkáját is megkönnyíthette. Arra törekedtünk, hogy a verseny minél jobban igazodjon a napi munka során előforduló körülményekhez, így kreáltunk kül- és beltéri helyszíneket, szimuláltunk például lakásbelsőt, szórakozóhelyet és vízpartot is. Egy-egy állomás teljesítésére húsz percet szabtunk meg, ezután értékelték a bírák a látottakat, elmondottakat. A versennyel nem csupán az elsőség megállapítására törekedtünk, és nem csak erősorrendet akartunk kialakítani a csapatok között. Már az ide vezető úton, az előválogatóra való felkészülés közben elértük, hogy minden résztvevő a napi rutinnak számító tevékenysége mellett felfrissítse, aktualizálja tudását, utánaolvasson törvényváltoztatásoknak, átismételje a számára ritkábban előforduló helyzetekben megkövetelt cselekményeket. A feladat-végrehajtások részletes kiértékelése a pontozókkal közösen felfogható akár egy gyakorlati szemináriumként is. A versenyzők olyan penzumokat is kaptak, amelyek helyszíni szemléje – például életellenes bűncselekménnyel összefüggően – nem az ő, azaz a kerületi rendőrkapitányságok kompetenciája, de bizonyos szituációkban elvárható, illetve a bűnügy felgöngyölítése szempontjából is hasznos lehet, ha van rálátásuk erre a területre is.

A verseny egyik kombinált állomáshelyén elméleti és gyakorlati teljesítés is várt a résztvevőkre. Előírásosan kellett csomagolniuk a bűnjeleket, emellett a bírák pontos bűnjelcímke-kitöltést vártak el, értékelték a helyszíneket dokumentáló iratok megfelelő elkészítését, a megadott törvény szövegének kiegészítését. Szó esett olyan kiindulási alapokról is, mint a helyszínre kijuttatott felszerelések, eszközök teljessége. Mint az élet annyi más területén, kellő apparátus nélkül a legjobb nyomkutató szakember sem tudja a feladatát ellátni, ezekben az esetekben ráadásul sokszor egyszeri, megismételhetetlen, időtényező által is befolyásolt együttállásokat kell rögzíteni a későbbi felderítés vagy bizonyítás minél zökkenőmentesebb, teljesebb lefolytatásához.

– A cél az, hogy a munkájukat egyébként kiválóan végző, tapasztalt kollégákat éppen arra vezessük rá, hogy ne rutinból cselekedjenek, hanem aktualizálják ismereteiket, kövessék a normák változását – jelentették ki Beliczki Nikolett és Tanka Benedek alezredesek, a bűnügyi technikai osztály szakirányítói.

Megmutatkozott a technikusi munka sokrétűsége, különböző tudásrétegek kerültek felszínre feladatról feladatra haladva. Tenyér nem maradt szárazon, amikor verejtékmintához a csapat egyik tagja egy vivőanyagot gyűrögetett, majd azt a másikuknak DNS-mintavételhez precízen kellett csomagolnia és feliratoznia. A zsaruk nem átallották bekoszolni a kezüket – erre is szükség volt, amikor csuklóig festékesen szolgáltattak modellt társuknak az ujj- és tenyérnyomrögzítéshez. A kéttagú zsűri minden állomáshelyen figyelte, milyen eszközöket, eljárásokat használnak. Többször középpontba kerültek a nyomkimutató, -konzerváló vegyszerek, és a versengőknek tudniuk kellett, milyen anyagot használnak száraz vagy nedves, függőleges vagy vízszintes, fém-, fa-, üveg- vagy műanyag felületen. A reagensek kiválasztásánál szempont volt, hogy mi roncsolhatja az adott nyom DNS-ét, mivel és hogyan távolítható el. A bírák figyelték és pontozták a versenyzők döntéseit arra vonatkozóan, hogy egy nyomgazdag tárgyról a helyszínen nyernek-e nyomokat, azt lefotózzák, esetleg ha a mérete engedi, úgy, ahogy van, beszállítják a laborba elemzésre.

Az öt állomáshelyre összefűzött kitalált történet is kezdett kirajzolódni: minden egy gázolással indult. A gyalogost elütő autónál közlekedési szakemberek, Greskó Diána és Kovács Zsolt őrnagyok, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának delegált bírái várták a csapatokat.

– Itt is figyeltük a vegyszer- és eszközhasználatot. A kollégáknak a karosszérián, a látens nyomok kimutatásához különböző porok, vegyszerek: magyarvörös, szudánfekete, illetve jód és cián közül kellett kiválasztaniuk a legmegfelelőbbet, míg az utastérből Ágnes pelenka használatával kellett szagnyomot nyerni. Pont járt a fizikai megfigyelésekért: például az ülésbeállításból kikövetkeztetett testméret meghatározásáért. Ezen az állomáson is hangsúlyos volt a fotókészítés Alapvető fényképezési tudnivalókra kérdeztünk rá: ISO- és blendeérték-beállításra, záridőre, állványhasználatra; olyan készségekre, amik elengedhetetlenek a nyomok használható dokumentálásához. Előnyre tett szert az a kettős, amely a talált búcsúlevél alapján gondolati következtetéssel már itt elkezdte rendszerbe foglalni a rendelkezésére álló információkat, amiket tovább gyarapíthatott a következő helyszíneken – vázolták a főtisztek.

A gázoló és a holttest után indított kutatás folytatódott a vázlatosan berendezett presszóban, lakásban, vízparton és gumicsónakban.

Árvai László alezredes
Árvai László alezredes 

– A helyszín konkrét értelmezésébe beleszőttünk elemi kriminalisztikai tudásfelmérést is – magyarázták Törteli Eszter főhadnagy és Szoleczki Gábor alezredes, a bűnügyi technikai osztály bizottságvezetői. – A jó megoldás részét képezte a helyszín kiterjesztése, illetve lehatárolása, a személyeket jelző bábuk jogállásának tisztázása, összefüggések, kriminalisztikai jellemzők feltárása ugyanúgy, mint a talált szennyeződések közül a vérnyomok kiválasztása, azok fotón és pálcán való rögzítése. Direkt teremtettünk nehéz feltételeket egy tükörre preparált nyommal, mivel a leírás szerint a tükör rögzítve volt, így leemelni, elszállítani (roncsolódásmentesen) nem lehetett, és fényvisszaverése miatt fotózni sem a legkönnyebb.

– Hasonlóan ötvöztük mi is gyakorlati feladat-végrehajtást és az átfogó szemléletet vizsgáló kérdéseket – beszélt a soron következő állomásról Köbli Mihály alezredes és Farkas Gergő főhadnagy, az V. Kerületi Rendőrkapitányság rendkívüli haláleseti osztályának vezetője és főnyomozója. – Egy haláleset helyszínén, az oda kivonuló bizottság fokozott érdeklődéssel fordul a történtek felé, ez azonban magában rejtheti a túlgondolás lehetőségét. A feladat teljesítésének elején azt kértük a kollégáktól, hogy tisztázzák: önkezűség, baleset vagy bűncselekmény helyszínének határozzák-e meg a helyzetet. Majd ennek megfelelően döntsenek a szükséges hatósági intézkedésről. Kitértünk a gondolati rekonstrukció fontosságára azzal a szándékkal, hogy ezt a mechanizmust a résztvevők a későbbiekben a saját ügyeikben is eredményesen és helyesen alkalmazhassák. A gyakorlati végrehajtásba is oltottunk általános tudásátadást: ma már szinte minden fellelt holttestnél találunk mobiltelefont, ami sokszor fontos információkat tartalmazhat. Segíti a munkánkat, ha az elsődlegesen helyszínelő kolléga a készülék mellé begyűjti annak töltőjét, esetleg fel is teszi tölteni, emellett rögzíti a tudomására jutott feloldókódot, -kódokat.

Talán a „legkriminálisabb” epizód a Dunai Vízirendészeti Rend­őrkapitányság által reprezentált helyszínen várta a csapatokat. A szemlebizottság tanúvallomást kapott egy éj leple alatt pokrócban testet cipelő férfiról, aztán látott maga előtt egy üres gumicsónakot véres evezőlapátokkal és egy erővágóval… Ismét helye volt az összefüggés-keresésnek, ugyanígy a különleges eshetőségek kizárásának.

– A vér a csónakon humánspecifikus, nem egy megsebzett harcsától származik, ezt elmondjuk, ennyivel minden szemlebizottság munkáját segítjük, innen azonban rájuk bízzuk a továbbiakat – indította a részfeladatot Csobay Balázs alezredes és Temesfői Zsolt főtörzszászlós. – Ez az állomás is kapcsolódik az összefüggésbe rendezett történethez – amennyiben a csapatok képesek olvasni a látható nyomokból, és jól gazdálkodnak a birtokukba jutott információkkal.

A versenyprogram végeztével a szervezők összesítették az eredményeket, és tudásátadás gyanánt meg is beszélték a résztvevőkkel a helyes megoldásokat. Az egész napos verseny díjkiosztóján Terdik Tamás dandártábornok, a BRFK vezetője értékelte a csapatok munkáját, egyben a bűnügyi technikai terület fontosságát. Rámutatott, hogy ennek a szolgálati ágnak különös profilja, hogy nem minden esetben születik olyan gyors visszaigazolás, mint a verseny végén. Megeshet, hogy hónapok, évek múlva történik nyomhasznosulás, mire hosszabb átfutást követően egy rögzített nyom elvezet a megoldáshoz, ez azonban mit sem von le a technikusi munka fontosságából. A versenyt a VIII. kerület szemlebizottsága, Kovács Ádám hadnagy és Gele Krisztián törzszászlós nyerte meg. Második helyezést ért el a XVIII. kerület csapata, Heincz Géza százados és Bata Szilárd főhadnagy, míg a bronzérmet a XIX. kerület kettőse, Halász Sándor törzszászlós és Őrlős Tibor főtörzsőrmester szerezte meg.  SZILÁGYI ATTILA

FOTÓ: MAROSFALVI PÉTER

 


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam