Nyomokból olvastak

2019. 10. 16., sze - 12:12
Zsaru Magazin

Szeptember 26-án valószínűleg a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek bűnügyi technikai osztály kutyavezetői alosztályának dunakeszi objektuma volt a legkevésbé áhított hely a törvény elől bujkálni szándékozók számára.

Ezúttal pedig nem csak az egy négyzetméterre jutó profi nyomkereső gomborrok igen magas száma miatt.

A néhány tucat képzett szolgálati eb állandó állomáshelyére 44 szakavatott nyomkutató zsaru érkezett egynapos versengésre és különleges kurzusra a verőfényes őszi napon. A főváros 11 legjobb kétfős kerületi bűnügyi szemlebizottsága adott találkozót egymásnak a BRFK szakmai versenyén. A technikusokból és szemlebizottság-vezetőkből álló csapatok 11 állomásos sorozaton mérték össze a tudásukat, állomásonként két-két, a szakterület feladatait magas szinten ismerő és azokkal a napi gyakorlatban is megküzdő bíró előtt.

– Budapest 22 kerületi rendőrkapitányságának technikusi állománya egy előversenyen vett részt, ahol a legjobban teljesítő 11 csapat szerzett indulási lehetőséget a mai versenyre – tájékoztatott Árvai László alezredes, a BRFK bűn­ügyi technikai osztályának vezetője. – Olyan komplex verseny kidolgozására törekedtünk, ami a mezőny felkészültségét minél több oldalról próbára teszi. Az elméleti és gyakorlati állomásokból összeállított feladatsor megalkotásakor az a cél vezetett bennünket, hogy az a csapat szerezhesse meg az elsőséget, amelynek tagjai a jogszabályismerettől kezdve a bűnjelkezelés protokollján keresztül a vegyszerek használatáig minden területen kiemelkedően teljesítenek. Pluszpontokkal díjaztuk a következtetési készséget, azt, ha valakinek külön útmutatás, feladatleírás nélkül is egységgé álltak össze az elé tárt részmomentumok. A feladatok egy részét külön helyszíneken megmutatott, de egymáshoz okozatilag kapcsolódó, egybefüggő fiktív történetre fűztük fel. Aki rájött a kötődésekre, a pluszpontok mellett saját munkáját is megkönnyíthette. Arra törekedtünk, hogy a verseny minél jobban igazodjon a napi munka során előforduló körülményekhez, így kreáltunk kül- és beltéri helyszíneket, szimuláltunk például lakásbelsőt, szórakozóhelyet és vízpartot is. Egy-egy állomás teljesítésére húsz percet szabtunk meg, ezután értékelték a bírák a látottakat, elmondottakat. A versennyel nem csupán az elsőség megállapítására törekedtünk, és nem csak erősorrendet akartunk kialakítani a csapatok között. Már az ide vezető úton, az előválogatóra való felkészülés közben elértük, hogy minden résztvevő a napi rutinnak számító tevékenysége mellett felfrissítse, aktualizálja tudását, utánaolvasson törvényváltoztatásoknak, átismételje a számára ritkábban előforduló helyzetekben megkövetelt cselekményeket. A feladat-végrehajtások részletes kiértékelése a pontozókkal közösen felfogható akár egy gyakorlati szemináriumként is. A versenyzők olyan penzumokat is kaptak, amelyek helyszíni szemléje – például életellenes bűncselekménnyel összefüggően – nem az ő, azaz a kerületi rendőrkapitányságok kompetenciája, de bizonyos szituációkban elvárható, illetve a bűnügy felgöngyölítése szempontjából is hasznos lehet, ha van rálátásuk erre a területre is.

A verseny egyik kombinált állomáshelyén elméleti és gyakorlati teljesítés is várt a résztvevőkre. Előírásosan kellett csomagolniuk a bűnjeleket, emellett a bírák pontos bűnjelcímke-kitöltést vártak el, értékelték a helyszíneket dokumentáló iratok megfelelő elkészítését, a megadott törvény szövegének kiegészítését. Szó esett olyan kiindulási alapokról is, mint a helyszínre kijuttatott felszerelések, eszközök teljessége. Mint az élet annyi más területén, kellő apparátus nélkül a legjobb nyomkutató szakember sem tudja a feladatát ellátni, ezekben az esetekben ráadásul sokszor egyszeri, megismételhetetlen, időtényező által is befolyásolt együttállásokat kell rögzíteni a későbbi felderítés vagy bizonyítás minél zökkenőmentesebb, teljesebb lefolytatásához.

– A cél az, hogy a munkájukat egyébként kiválóan végző, tapasztalt kollégákat éppen arra vezessük rá, hogy ne rutinból cselekedjenek, hanem aktualizálják ismereteiket, kövessék a normák változását – jelentették ki Beliczki Nikolett és Tanka Benedek alezredesek, a bűnügyi technikai osztály szakirányítói.

Megmutatkozott a technikusi munka sokrétűsége, különböző tudásrétegek kerültek felszínre feladatról feladatra haladva. Tenyér nem maradt szárazon, amikor verejtékmintához a csapat egyik tagja egy vivőanyagot gyűrögetett, majd azt a másikuknak DNS-mintavételhez precízen kellett csomagolnia és feliratoznia. A zsaruk nem átallották bekoszolni a kezüket – erre is szükség volt, amikor csuklóig festékesen szolgáltattak modellt társuknak az ujj- és tenyérnyomrögzítéshez. A kéttagú zsűri minden állomáshelyen figyelte, milyen eszközöket, eljárásokat használnak. Többször középpontba kerültek a nyomkimutató, -konzerváló vegyszerek, és a versengőknek tudniuk kellett, milyen anyagot használnak száraz vagy nedves, függőleges vagy vízszintes, fém-, fa-, üveg- vagy műanyag felületen. A reagensek kiválasztásánál szempont volt, hogy mi roncsolhatja az adott nyom DNS-ét, mivel és hogyan távolítható el. A bírák figyelték és pontozták a versenyzők döntéseit arra vonatkozóan, hogy egy nyomgazdag tárgyról a helyszínen nyernek-e nyomokat, azt lefotózzák, esetleg ha a mérete engedi, úgy, ahogy van, beszállítják a laborba elemzésre.

Az öt állomáshelyre összefűzött kitalált történet is kezdett kirajzolódni: minden egy gázolással indult. A gyalogost elütő autónál közlekedési szakemberek, Greskó Diána és Kovács Zsolt őrnagyok, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának delegált bírái várták a csapatokat.

– Itt is figyeltük a vegyszer- és eszközhasználatot. A kollégáknak a karosszérián, a látens nyomok kimutatásához különböző porok, vegyszerek: magyarvörös, szudánfekete, illetve jód és cián közül kellett kiválasztaniuk a legmegfelelőbbet, míg az utastérből Ágnes pelenka használatával kellett szagnyomot nyerni. Pont járt a fizikai megfigyelésekért: például az ülésbeállításból kikövetkeztetett testméret meghatározásáért. Ezen az állomáson is hangsúlyos volt a fotókészítés Alapvető fényképezési tudnivalókra kérdeztünk rá: ISO- és blendeérték-beállításra, záridőre, állványhasználatra; olyan készségekre, amik elengedhetetlenek a nyomok használható dokumentálásához. Előnyre tett szert az a kettős, amely a talált búcsúlevél alapján gondolati következtetéssel már itt elkezdte rendszerbe foglalni a rendelkezésére álló információkat, amiket tovább gyarapíthatott a következő helyszíneken – vázolták a főtisztek.

A gázoló és a holttest után indított kutatás folytatódott a vázlatosan berendezett presszóban, lakásban, vízparton és gumicsónakban.

Árvai László alezredes
Árvai László alezredes 

– A helyszín konkrét értelmezésébe beleszőttünk elemi kriminalisztikai tudásfelmérést is – magyarázták Törteli Eszter főhadnagy és Szoleczki Gábor alezredes, a bűnügyi technikai osztály bizottságvezetői. – A jó megoldás részét képezte a helyszín kiterjesztése, illetve lehatárolása, a személyeket jelző bábuk jogállásának tisztázása, összefüggések, kriminalisztikai jellemzők feltárása ugyanúgy, mint a talált szennyeződések közül a vérnyomok kiválasztása, azok fotón és pálcán való rögzítése. Direkt teremtettünk nehéz feltételeket egy tükörre preparált nyommal, mivel a leírás szerint a tükör rögzítve volt, így leemelni, elszállítani (roncsolódásmentesen) nem lehetett, és fényvisszaverése miatt fotózni sem a legkönnyebb.

– Hasonlóan ötvöztük mi is gyakorlati feladat-végrehajtást és az átfogó szemléletet vizsgáló kérdéseket – beszélt a soron következő állomásról Köbli Mihály alezredes és Farkas Gergő főhadnagy, az V. Kerületi Rendőrkapitányság rendkívüli haláleseti osztályának vezetője és főnyomozója. – Egy haláleset helyszínén, az oda kivonuló bizottság fokozott érdeklődéssel fordul a történtek felé, ez azonban magában rejtheti a túlgondolás lehetőségét. A feladat teljesítésének elején azt kértük a kollégáktól, hogy tisztázzák: önkezűség, baleset vagy bűncselekmény helyszínének határozzák-e meg a helyzetet. Majd ennek megfelelően döntsenek a szükséges hatósági intézkedésről. Kitértünk a gondolati rekonstrukció fontosságára azzal a szándékkal, hogy ezt a mechanizmust a résztvevők a későbbiekben a saját ügyeikben is eredményesen és helyesen alkalmazhassák. A gyakorlati végrehajtásba is oltottunk általános tudásátadást: ma már szinte minden fellelt holttestnél találunk mobiltelefont, ami sokszor fontos információkat tartalmazhat. Segíti a munkánkat, ha az elsődlegesen helyszínelő kolléga a készülék mellé begyűjti annak töltőjét, esetleg fel is teszi tölteni, emellett rögzíti a tudomására jutott feloldókódot, -kódokat.

Talán a „legkriminálisabb” epizód a Dunai Vízirendészeti Rend­őrkapitányság által reprezentált helyszínen várta a csapatokat. A szemlebizottság tanúvallomást kapott egy éj leple alatt pokrócban testet cipelő férfiról, aztán látott maga előtt egy üres gumicsónakot véres evezőlapátokkal és egy erővágóval… Ismét helye volt az összefüggés-keresésnek, ugyanígy a különleges eshetőségek kizárásának.

– A vér a csónakon humánspecifikus, nem egy megsebzett harcsától származik, ezt elmondjuk, ennyivel minden szemlebizottság munkáját segítjük, innen azonban rájuk bízzuk a továbbiakat – indította a részfeladatot Csobay Balázs alezredes és Temesfői Zsolt főtörzszászlós. – Ez az állomás is kapcsolódik az összefüggésbe rendezett történethez – amennyiben a csapatok képesek olvasni a látható nyomokból, és jól gazdálkodnak a birtokukba jutott információkkal.

A versenyprogram végeztével a szervezők összesítették az eredményeket, és tudásátadás gyanánt meg is beszélték a résztvevőkkel a helyes megoldásokat. Az egész napos verseny díjkiosztóján Terdik Tamás dandártábornok, a BRFK vezetője értékelte a csapatok munkáját, egyben a bűnügyi technikai terület fontosságát. Rámutatott, hogy ennek a szolgálati ágnak különös profilja, hogy nem minden esetben születik olyan gyors visszaigazolás, mint a verseny végén. Megeshet, hogy hónapok, évek múlva történik nyomhasznosulás, mire hosszabb átfutást követően egy rögzített nyom elvezet a megoldáshoz, ez azonban mit sem von le a technikusi munka fontosságából. A versenyt a VIII. kerület szemlebizottsága, Kovács Ádám hadnagy és Gele Krisztián törzszászlós nyerte meg. Második helyezést ért el a XVIII. kerület csapata, Heincz Géza százados és Bata Szilárd főhadnagy, míg a bronzérmet a XIX. kerület kettőse, Halász Sándor törzszászlós és Őrlős Tibor főtörzsőrmester szerezte meg.  SZILÁGYI ATTILA

FOTÓ: MAROSFALVI PÉTER

 


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Kamionban bújtak meg

Tompánál két illegális migráns jogellenesen próbált meg bejutni az ország területére.

 

Határsértő egy kamion alvázán

Jogellenesen próbált meg bejutni az országba egy migráns Röszkénél. A rendőrök feltartóztatták, majd az ideiglenes biztonsági határzárhoz kísérik.

 

Határsértők egy észak-macedón kamionban

Jogellenesen próbált meg bejutni az országba három migráns Röszkénél. A rendőrök feltartóztatták, majd az ideiglenes biztonsági határzárhoz kísérik őket.