Tiszthelyettesek eskütétele

2020. 11. 11., sze - 13:48
Zsaru Magazin

Eskütételre sorakoztak fel a rendőrségi tiszthelyettesképzés legújabb generációs tanulói november 2-án.

Négy településen, négy képzési helyszínen: Adyligeten, Miskolcon, Körmenden és Szegeden avatták próbaidős őrmesterré a tíz hónapos járőrképzési program résztvevőit.

A rendőrség az új társadalmi jelenségekre és a szakmai igényekre reagálva bővítette ki tiszthelyettesképzési portfólióját az idei tanév kezdetével. Az őrmesterré válási folyamat legújabb formulájával nem egészen egy év alatt is végezhet szakirányú tanulmányaival az, aki a tíz hónapos képzést látja lehetőségeihez, egyéni képességeihez leginkább megfelelőnek. A rendőrség számít az utánpótlásra, ezt hangsúlyozta Terdik Tamás dandártábornok, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője a Rendészeti Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) Rendőrképző Akadémia Adyligeti Járőrképző Tagozat próbaidős őrmestereinek ünnepélyes eskütételén.

– Magyarországot jelenleg szélsőségektől mentes, stabil közrend jellemzi, aminek kialakításában és fenntartásában jelentős részt vállal a rendőrség mindenkori aktív állománya – mondta el köszöntőbeszédében a ceremónia elöljárója Sóti Kálmán ezredesnek, a ROKK oktatási igazgatóhelyettesének, a Rendőrképző Akadémia intézményvezetőjének társaságában. – Munkánk eredményességét jelzik a csökkenő bűnesetszámok, a mind sikeresebb rátákat mutató felderítések és a gyorsuló reagálókészség. A ma rendőrsége számos feladatkört lát el ezeknek az egzakt adatokkal mérhető teljesítményeknek és ennek a megnyugtató állapotnak a folyamatos szavatolása érdekében. Jelen vagyunk az ország területén és az államhatárokon, válaszokat adunk hagyományosnak tekinthető rendészeti kihívásokra és a koronavírus-járvány által előidézett rendkívüli helyzetekre is. Feladat tehát van, ezek szakszerű ellátására fognak képesítést szerezni az önök előtt álló hónapokban, majd hivatásuk gyakorlásához további támogatást pályájuk elején. A testület nem csupán számít az új tiszthelyettesekre és kapacitásukra, de hagyományosan segíti is az újonnan kinevezett állományrész beilleszkedését, elindulását pályáján, ez elmondható a tapasztaltabb kollégák hozzáállásáról és a vezetők szemléletéről is.

 

Adyliget

Adyligeten jelenleg 162 fő vesz részt a képzésben, az eskütételen azonban már bekopogott a falak közé a kinti élet valósága: szomorúan aktuális létszámhiány volt tapasztalható. A járvány terjedésének megelőzése érdekében a döntéshozók több képzési csoportot távol tartottak a részvételtől, így 77-en dörögték együtt a fogadalomtételt az alakulótéren. Az új képzés újoncai majdani szolgálati helyeiket reprezentálják a főváros tőszomszédságában: a remeteszőlősi oktatási bázisra a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, valamint a Pest, a Baranya, a Veszprém, a Jász-Nagykun-Szolnok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Komárom-Esztergom, a Nógrád, a Fejér, a Békés, a Bács-Kiskun és a Tolna Megyei Rend­őr-főkapitányság jövőbeli rendőrei iratkoztak be. Különböző motivációval, más-más ihletettséggel és előfelvértezettséggel, élethelyzeteik eltérő alakulásával érkeztek.

 

SZIMEISZTER ÁKOS GERGELY próbaidős őrmester, az adyligeti esküszöveg előmondója: – Foglalkoztatott a társadalmi folyamatok megértése, egy darabig inkább elméleti síkon gondoltam ezt munkává formálni. Gyerekkoromban gyakorta fültanúja voltam a családi vacsorákon politikai témájú vitáknak, beszélgetéseknek, hangsúlyozom, személyeskedéstől mentes, végtelenül kulturált érveléseket, együtt gondolkodást hallgattam végig, ezért politológus akartam lenni. Valahogy felgyorsultak az események, talán kézzelfoghatóbb foglalatoskodást kerestem, ezért jelentkeztem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészet­tudományi Karára, azonban egy sportsérülés megakadályozott a sikeres fizikai felvételi teljesítésében. Felépültem, de nem akartam egy egész évet elveszíteni a következő jelentkezésig, ezért jöttem ide. Egyébként is úgy gondolom, hogy célszerű a megismeréseket az alapoktól elkezdeni, rendőri munkára vetítve ez nekem a mihamarabbi utcai szolgálatot jelenti. Tanáraim példája alátámasztja elképzelésemet. Olyan hiteles, az oktatott tárgyakat gyakorlatában is ismerő kiképzőink vannak, akik döntő többségükben több évtizedes rendőri tapasztalattal a hátuk mögött valós élményeikre, tapasztalataikra alapozva képesek átadni tudásukat. A Ké­­szenléti Rendőrségnél fogom tölteni gyakorlati időmet, úgy érzem, testi-lelki alkatomnak megfelel a KR-re jellemző csapatban gondolkodás és cselekvés. Itt megkaphatom az igazán aktív, gyakorlatias alapozást a tonfakiképzéstől a tömegkezelésig. Az elmúlt két hónapban megérintett a közlekedésismeret is, a motoros szolgálati területet sem tartom elvetendő alternatívának.

 

Horváth-Rudnóy Zoltán próbaidős őrmester: A balatonkenesei Horváth-Rudnóy Zoltán az előbbi megszólalóhoz képest valamiképp fordított helyzetben van. Míg a 20-on inneni Ákos családja legifjabb generációjaként első állásának betöltésére készül, addig a 38 éves, kétgyermekes édesapa a munka világát már jól ismerve, éppenséggel családja biztonságát szem előtt tartva döntött a hivatás mellett:

– A pandémia nincs jó hatással a vendéglátásra, ez nem titok, hosszú távon kiszámíthatatlanná vált a foglalkoztatásom, ezzel szeretteim egzisztenciális helyzete is. Előre gondolkodva már hónapokkal ezelőtt tettem lépéseket az átképzésemre, először helyben. Tagja vagyok a városi polgárőr­egyesületnek, a rendőrökkel közös szolgálatok alkalmával informálódtam a testületről. Engem meggyőztek a válaszok, ezért a Balatonkenesei Rend­őrőrs parancsnokával, Éliás Gábor alezredessel egyeztetve három hónapot járőrautóban töltöttem, vegyes polgárőr–rendőr párost képezve a helyi egyenruhásokkal. A munka tehát nem ismeretlen, voltam katona, a szabálykövetéssel, a hierarchikus szervezetfelépítéssel sincsen gondom, azt sem bánom, hogy ki kell lépnem a komfortzónámból. Szeretek az embereken segíteni, ennek gyakorlásához szerintem a létező legjobb helyre kerültem.

 

Miskolc

Kőhalminé Mizsei Orsolya alezredes, a Miskolci Rendvédelmi Technikum tanulmányi osztályának kiemelt főreferense elmondta, a leendő tiszthelyetteseket majdan foglalkoztató szervezeti egységek delegálták a résztvevőket. Jogállásuk az első két hónapban munkavállaló, míg az eskü után próbaidős őrmesterré válnak. Ők két közbiztonsági járőr és egy határrendész csoportot alakítottak ki 65 fővel.

Mecser Tamás ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott vezetője vázolta a hallgatóságnak az életpálya sajátosságait:

– A rendőrség évszázados hagyományát folytatni megtiszteltetés. Legyenek büszkék arra, hogy mások javára szolgálhatnak, és védhetik az arra rászorulókat. Feladatellátásunk színvonala döntően befolyásolja hazánk megítélését. Tartsák szem előtt, egy olyan közösség tagjaivá váltak, amely kivívta a magyar polgárok elismerését, és nemzetközi tekintélyre tett szert. Nem elhanyagolhatók azok a veszélyek és kockázatok, amelyek időnként helytállást igényelnek. A rendőrség igyekszik ellentételezni az átlag fölötti igénybevételt. A kiszámítható életviszony fontos szempont a pályaválasztás során. Elsősorban hosszú távú előnyöket kínálunk, a tervezhetőség, az előrejutási lehetőség más jellegű kedvezmény, mint más pályákon. A rendőrség biztosítja a továbbtanulási és előmeneteli lehetőségeket. A kezdeti időszak után, a kiemeltebb pozíciók betöltésével már nem csupán jövedelmi viszonyaikat javíthatják, de elérhetik egzisztenciális és szakmai céljaikat is.

 

Szeged

Három-három közbiztonsági, valamint határrendész és útlevélkezelő járőrcsoport, jórészt a déli országrészből érkező jelentkezőkkel. A saját kidolgozású oktatási koncepció harmonizál a megyei rendőr-főkapitányságok feltételrendszereivel.

– A résztvevők egyfelől speciális helyzetben vannak, másrészről rájuk is ugyanolyan szabályok érvényesek, mint a testület többi tagjára – jelentette ki Koczó Ferenc alezredes, a ROKK Rendőrképző Akadémia Szegedi Tagozatának tagozatparancsnoka. – A jelentkezők ugyanúgy átesnek a Nemzeti Védelmi Szolgálat ellenőrzésén, kompetenciáikat a vizsgák teljesítése után kapják meg. A novemberben esküt tevő próbaidős őrmesterek 12 hónapig maradnak ebben a státuszban, tehát munkaterületeikre kerülve is így teljesítenek egy ideig szolgálatot rutinosabb kollégák mellett. Most szinte kizárólagos feladatuk, hogy tanuljanak, helytálljanak. Mi igyekszünk biztosítani a feltételeket: a különleges helyzetben feladatunknak tekintjük a megfelelő tudásátadás mellett azt is, hogy vigyázzunk rájuk. A megfelelő protokoll alkalmazásával: távolságtartással, maszkhasználattal, sűrű fertőtlenítéssel, takarítással sikerült elérnünk, hogy jelentős megbetegedések nem történtek.

 

Körmend

A Körmendi Rendvédelmi Technikumban két közbiztonsági járőr csoport oktatása indult el. Hét nyugat-magyarországi megyéből érkező 42 próbaidős őrmester tett esküt november 2-án.

– A merítési terület is kiterjedt, de a jelentkezők korösszetétele is heterogénnek mondható – mondta Dremmel István mérnök ezredes, oktatási igazgatóhelyettes. – Érkeztek 18-19 éves tiszthelyettes-aspiránsok, de jelentkezett például egy ötvenes hölgy is egy megyei rendőr-főkapitányság fegyveres biztonsági őrségétől. Az idősebbek tapasztalatokkal jöttek: tudják, hogy mit nyernek egy biztos állással. Örvendetes, hogy túlnyomó többségük a hivatásra kiváló fizikai állapotban érkezett, aktivitásuk példaértékű lehet az ifjabbak előtt is. A maguk dolgát is megkönnyítik jól karbantartott kondíciójukkal: míg a bekerülésnél korcsoportonként súlyozott erőnlétet vizsgáltunk, a vizsgák végén, a kimeneti zárszámadásnál minden próbaidősnek egységes megfelelőséget kell produkálnia. Ez munkáltatói elvárás is, a szolgálati helyek csak így számolhatnak a hozzájuk kerülő állományrésszel.

 

SZILÁGYI ATTILA
FOTÓ: BÉRES ATTILA, FRANCZ ILONA, RENDŐRSÉG

 


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Eltiltás hatálya alatt vezetett-őrizetbe vették

A nagykőrösi egyenruhások az egyik hiányzó irányjelzője miatt állították meg a sofőrt. Kiderült, hogy nem is ülhetett volna volán mögé. Két hatóság, több alkalommal is eltiltotta őt a járművezetéstől.