Vizsgamunka: A feladat mindenkié

2018. 11. 14., sze - 11:20
Zsaru Magazin

Egy rendőr jó, több rendőr még jobb. Előfordulhat olyan helyzet, amikor csak sok zsaru szavatolhatja a közbizton­ságot, ezért a rengeteg rendőr nagyon jó.

Ezt az elvet követve szervezte meg egy belügyminisztériumi rendelet alapján a rendőrség 1998-ban a csapatszolgálati századokat.

Akkor a mennyiség, számszerűség meg is lenne, hajrá! – gondolná a laikus. Nem egészen. Ha valaki látott már akár csak nyolc szétszórt informatikust ebédelni indulni, majd figyelemmel követte, hogyan szaladnak vissza az ajtóból vagy a lifttől a pénztárcáért, a belépőkártyáért, a kulcsért, a mobilért, esetleg az öngyújtóért, annak fogalma lehet arról, hogy a számszerű többlet önmagában nem képez erőt. Sőt, az egyének kusza halmaza bomlaszthatja is a hatékonyságot. Amikor egy időben és helyszínen több száz zsarunak kell összedolgoznia, az egyszerre követeli az egyéniség részleges feladását, valamint a nagyfokú fegyelmezettséget és egységességet. Ezek a képességek nem teremnek maguktól, még kettő, három vagy négy szorgalmas körzeti megbízott sem tudja modellezni önképzés formájában az alaki mozgásformákat. Gyakorlásukra a Készenléti Rendőrség (KR) Különleges Szolgálatok Igazgatósága III. bevetési főosztály kiképzési és módszertani osztály kiképzési és módszertani alosztálya szervez időről időre tréningeket.

A rajba a rajparancsnokot és 5–7 zsarut, a szakasz állományába a szakaszparancsnokot, a szakaszparancsnok-helyettest és három rajt, míg a századba a századparancsnokot, a helyettesét és néhány szakaszt sorolunk. Ez hozzávetőlegesen 70–110 fő, akiknek tökéletesen együttműködve kell a feladatokat végrehajtaniuk. Alapvetően a megyei rendőr-főkapitányságok és a Készenléti Rendőrség állítanak ki csapatszolgálati századokat, de bármikor megeshet, hogy több századnak kell egyesülnie, illetve átcsoportosítások, összevonások során más-más századok rajai, szakaszai dolgoznak össze. Hogy a Velencei-tó tükrén kisgéphajóján karistoló gárdonyi vízi körzeti megbízott és a gyepűt járó nyírbátori határvadász ugyanazt az egységes szakmai nyelvet beszélje, a KR III. bevetési főosztály kiképzési és módszertani osztály kiképzési és módszertani alosztálya szervez meghatározott időnként tréningeket.

– Az általában kétnapos képzések fokozatosságra épülnek – mutatja be a stratégiát Horváth Attila főtörzsőrmester, szakoktató. – A legelemibb eszközhasználatokat gyakoroljuk egyszerű helyváltoztatások után általánosan használt csapatszolgálati eszközökkel: vízágyúval vagy más egységekkel, valamint kutyás és lovas alakulatokkal közös mozgásokat hajtunk végre. A második napon szituációs gyakorlatokban mutatják be a parancsnokok és a végrehajtó állomány, hogyan sikerült elsajátítaniuk, értelmezniük a kapott irányelveket.

– A képzés talán legösszetettebb feladata az a gyakorlat, amikor egy komplett századnak kell felvonulnia egy szanálásra ítélt épület kiürítésének biztosításához – veszi át a szót Rauschenberger Gábor őrnagy, alosztályvezető. – A forgatókönyv szerint a statikailag életveszélyessé vált házban vegyesen tartózkodnak az intézkedéssel szemben aktívan ellenállók és az együttműködésre kapacitálható emberek, továbbá a szimuláció olyan szereplői, akikről előzetesen nem tájékoztattuk a parancsnokokat. A végrehajtás nagyfokú érzékenységet igényel, meg kell különböztetni és arányos fellépéssel szétválasztani a békés civileket, a demonstrálókat és az esetleges bűnelkövetőket. A csapaterős állomány számára jogilag tisztázott helyzetet teremtettünk, nekik már nem kell törvényértelmezésekbe bocsátkozniuk, „csupán” szakszerű intézkedést eszközölniük. A napi aktuális helyzetre összpontosítva felhívjuk az állomány figyelmét arra, hogy a hasonló rendőri fellépések valószínűsíthetően nagymértékű médiaérdeklődést válthatnak ki, és jókora publicitást kapnak majd, ezért már a gyakorlás során is minden résztvevőnek törekednie kell a kifogástalan és jogszerű fellépésre, valamint magaviseletre.

A talpig protektorba öltözött, pajzsot-sisakot viselő század adott jelre megindul a megjelölt épület felé. Zárt alakzatban menetelnek a küldetésükre, a szervezők azonban gondoskodnak róla, hogy az odafelé vezető út se legyen egyszerű őszi kirándulás. Tüntetőket alakító kollégáik állják az útjukat, amire válaszként a század vonalba fejlődik, és leeresztett pajzsokkal megáll. Pszichológiai hadviselés kezdődik, az oktatók instrukciói mellett a tüntetőket alakító zsaruk saját, korábban megélt élményanyagukat harsogják az egység felé. Megannyi tapasztalati gyűjtőmunka tartalma hasítja a levegőt, vaskos élcek, viccek, kötözködő megjegyzések: „miért zársz össze?”, „hányan vagytok?”, „küldd ide a parancsnokot!”. A csapattevékenységet ellátóknak már itt komoly szellemi igénybevétellel kell szembenézniük, nem engedhetnek meg maguknak riposztokat, magánakciókat, érvényben van, hogy csak a parancsnak megfelelően reagálhatnak.

Kicsit később változik a tüntetők fellépése, és igen barátságtalanná válik: a tömeg dobálózni kezd, a szóbeli hergelés helyett már fakockák suhognak a levegőben. A század pajzzsal hárít, majd a zsaruk tonfáikat a testük előtt forgatva, maguknak helyet teremtve előugrik a taktikai kiemelő egység, és legyűri a hangadókat. Néhány méter megtétele után a modern légiót egymáshoz lánccal rögzített aktivisták alkotta ülődemonstráció tartóztatja fel. A zsaruk korábban gyakorolt módszerrel és a jó előérzettel magukkal vitt erővágókkal számolják fel a tüntetést, majd fokozott óvatossággal, a felderítők és a hátvédek elkülönítésével haladnak tovább előre.

Több hasonló közjáték után, már testben és lélekben jól bemelegítve érkeznek meg a tulajdonképpeni műveleti helyszínre, ahol újabb akadályok nehezítik a munkájukat. A két szinten végrehajtandó épületkiürítés tulajdonképpen a rendőri munka állatorvosi lova: majd minden négyzetméteren más-más helyzetet kell kezelni. Ilyenkor mutatkozik meg a képzett zsaru erénye: egy adott létszámú embercsoportot akár száz markos pék vagy fitneszedző is képes volna kiebrudalni egy ingatlanból, ezért szakmaiság és csiszolt kommunikáció szükséges a különböző problémák megfelelő kezeléséhez. Ez utóbbi kicsit várat magára, az épület védői ugyanis elzárkóznak a párbeszédtől, amit abból lehet kikövetkeztetni, hogy az ablakokból kockazáporral fogadják az érkező hatóságot. A század pajzsok fedezete alatt kezdi meg a benyomulást, a „várvédőknél” szerencsére nincs forró szurok, így veszteség nélkül össze tudják vonni erőiket a benti előtérben.

– Kombináltan kell megvalósítani klasszikus csapatszolgálati tevékenységet – magyarázza Földvári Csaba főtörzsőrmester, szak­oktató. – Ebbe beletartozik a tömegkezelés, a passzív ellenállás felszámolása, továbbá a bűnügyi részfeladatok és az életmentés is. Sok múlik az alegységparancsnokok önállóságán, döntésképességén, mivel a századparancsnok nem láthatja át egészében a zegzugos, kétszintes helyszínt a maga tucatnyi elkülönülő krí­zisével. Az adott feladatrészeknél kiemelten fontos a reakcióidő, a helyes lépés dinamikus megtétele, a vezetőknek képeseknek kell lenniük a prioritások meghatározására.

A rajok lezárják a folyosókat, ez elsőre nem is tűnik rossz taktikának, hiszen így bent tudják tartani az adott térrészben az ellenállókat. Hamar kiderül azonban, hogy az elkülönített tömeg korántsem egységes, szobaajtók nyílnak, egyesek barátkozva lépnek a zsaruk felé, és tőlük érdeklődnek a kialakult helyzetről. Nem ilyen idilli a hangulat a hátsó traktusban, ahonnan egy vérben ázó férfi kúszik segítségkérően a hatóság tagjai felé. Jó döntést kell hozni: lehetőleg idő-, a másik oldalról pedig drámai vérveszteség nélkül rövidesen egy egység nyomul a folyosóra. A zsaruk lábbal kitámasztva elállják az ajtókat, nehogy társaik hátába kerüljön valaki, a sebesültet kiviszik, majd helyiségről helyiségre végigjárják a szintet.

Más-más bánásmódban részesül, aki él a szabad elvonulás lehetőségével, valamint az, aki makacsul engedetlen a többszöri rendőri felszólítással szemben. Még bonyolultabb a helyzet az emeleten, ahonnan a fakockás támadás érte a zsarukat. A századokat kamerás egységek is kísérik: a dokumentációk alapján azonosítható, hogy ki vett részt a dobálásban, amivel bűncselekményt valósított meg. Személyazonossága tisztázásáig mindegyik, az emeleten tartózkodó demonstráló támadónak tekinthető, őket együttműködésük esetén is kontroll alatt tartva terelik ki az épületből. Hátra van még a feketeleves, vagyis a kék ember, a védőfelszerelésbe öltözött, kábeldarabot suhogtató aktív támadó. Ő szerepe szerint késsel végzett egy férfival, majd a zsaruknak is nekimegy. Rövid taktikai egyeztetés után négy rendőr robban a szobába, legyűrik a késes férfit, majd a helyiségben tartózkodó passzív embereket is elkísérik. A közel egyórás gyakorlat és a rapszodikus szituációsorozat vége felé fárad már parancsnok és beosztott, hiányosságok is mutatkoznak a végrehajtásban.

– Ezek a képzések arra valók, hogy itt beszéljük meg az észlelt hibákat – értékel Rauschenberger őrnagy. – Összetett feladatot dolgoztunk ki, aminek része volt az objektum megközelítése, körbezárása, majd kiürítése. A szimuláció megkívánta a mintegy száz bent tartózkodó nagy része szerepének egyenkénti meghatározását, a segítségnyújtást, valamint az észlelt bűnügyhöz, a késeléshez kapcsolódó elsődleges cselekmények végrehajtását is. Tudni kellett a tömeggel kommunikálni, az erőket megosztani, a lehetséges támadási irányokat lefogni, és alkalmazni a felderítőmunka értesüléseit. Egyes fázisokat kiválóan hajtott végre a bevetett állomány, máshol problémákba ütköztek. Általánosan megfigyelhető, hogy ekkora rendőri tömeg alkalmazásánál, csapaterős cselekménynél csökken az egyén felelősségérzete, az önálló problémamegoldási hajlandósága, és mindenki hajlamos felső utasításra várni, ez például a sebesültmentés megkezdésének elodázása esetén végzetes hiba lehet. A sikeres végrehajtás érdekében célszerű szem előtt tartani egy elvet: közösen dolgozunk, a feladat mindenkié.

 

SZILÁGYI ATTILA
FOTÓ: MAROSFALVI PÉTER


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Vonaton bújtak meg

Nyolc férfit találtak az egyik vagonban Bács-Kiskun megyében az egyenruhások .