E-ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATOK

A rendőrség elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos működését és az ügyfelek számára a vonatkozó információkat alábbi dokumentumok tartalmazzák:

Az ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó információkat, szabályokat tartalmazza egyrészt a Rendőrség elektronikus űrlap biztosításával nyújtott elektronikus ügyintézési szolgáltatási szabályzata (a továbbiakban: Szolgáltatási Szabályzat), másrészt az egyes ügyintézési cselekmények elektronikus űrlapjaihoz tartozó tájékoztatók.

A 2019. január 7-től új online kitölthető űrlapok (inNOVA űrlap) bevezetésével kapcsolatos új szabályokat a Szolgáltatási szabályzat tervezete tartalmazza.

Az együttműködő szervek részére – a folyamatban lévő ügy elintézéséhez, vagy feladat ellátásához – átadható, elsődleges, vagy másodlagos információforrásból származó adatok köréről a Rendőrség Információátadási Szabályzata rendelkezik.

Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító rendőrségi szervek 

  • másolatkészítési szabályzata tartalmazza az érkező, valamint a hivatali működés során keletkezett papíralapú küldemények hiteles elektronikus irattá történő átalakítására vonatkozó szabályokat és eljárási rendet;
  • az elektronikus aláírási és az elektronikus bélyegzési szabályzatok rendelkeznek az elektronikus úton létrehozott dokumentumok hitelesítési megoldásáról, az elektronikus aláíráshoz, valamint az elektronikus bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről és eljárási rendről, valamint a melléklete tartalmazza azt a személyi kört, aki aláírásra, vagy kiadmányozásra jogosult.

A másolatkészítési szabályzatok, valamint az elektronikus aláírási és az elektronikus bélyegzési szabályzatok az Ügyintézés/Szervezeti egységek menüpont alatt az egyes rendőrségi szervezeti egységek oldalain érhetők el.

Rendőrség Információátadási Szabályzata
Hatályosság kezdete Letöltés
2018-01-01
Rendőrség Szolgáltatási Szabályzata
Hatályosság kezdete Letöltés
2018-10-19
2018-01-01