Gazdasági szakterület

Az alábbiakban elérhető elektronikusan beküldhető űrlapok segítségével az ügyfélnek lehetősége van:

  • a kiszabott bírság, eljárási illeték, eljárási költség, valamint igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazolni. Kivételt jelentenek a Közlekedésrendészeti terület menüpont alatt található illeték befizetéssel kapcsolatos hiánypótlás teljesítésére szolgáló elektronikus űrlapok objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben, közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban és légiközlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban;
  • elektronikus számla benyújtására.

A bírság befizetés igazolására létrehozott űrlapot abban az esetben szükséges kitölteni, ha az ügyfél a hatóságtól fizetési felszólítást kapott, vagy tudomást szerzett arról, hogy adóhatóság által foganatosított végrehajtás van folyamatban. Az igazolás megküldésével elősegíti az önkéntesen teljesített, de nem azonosított befizetésének feldolgozását.

Átutalás esetén a közlemény rovatban a bírság megfizetése esetén kérjük, hogy az  ügyszámra és az ügyfél nevére, valamint a megfizetett összeg jogcímére (bírság megnevezése) minden esetben hivatkozzanak.

A rendőrség költségvetési szerveinek központosított bírságbeszedési számlaszámait a vonatkozó ügyféltájékoztató tartalmazza.

Az elektronikus számla benyújtására biztosított űrlapot abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben a Rendőrség partnere az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározott elektronikus számlát bocsát ki.