Hivatali szakterület

A Hivatali szakterület elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosít a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás és helyesbítés kéréséhez, a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok igényléshez, valamint a minősített adat megismerésére vonatkozó kérelemhez kapcsolódó, adatigénylés típusú ügyekben. A beadványban fontos pontosan megjelölni a megismerni kívánt adatokat, illetve az igényléssel érintett időszakot is. Amennyiben az ügyfél a Rendőrség által kezelt, minősített iratban található személyes adatát kívánja megismerni azt a minősítő által kiadott megismerési engedély birtokában, írásos titoktartási nyilatkozat megtételét követően teheti meg.

Elektronikusan intézhető ezen felül a Rendőrség irattáraiban tárolt iratok kutatására vonatkozó kérelem benyújtása ügytípus is, amelyhez szükséges a kutatást támogató szervezet nyilatkozatának csatolása is a kérelemhez.